Poistenie bývania ľudia často nepoužívajú správne

12.04.2018 | Marek Mittaš, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Jeho úlohou je chrániť hodnotu nášho majetku a domova v prípade, že sa vyskytnú nepriaznivé okolnosti. No nie všetci ho používajú tak, aby svoju funkciu skutočne naplnilo.


Poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti

Ide o dve rozdielne poistky a pokiaľ plánujete chrániť samotnú stavbu aj to, čo je v nej, je nutné využívať oba typy poistenia. Zjednodušene možno charakterizovať poistenie nehnuteľnosti ako produkt, ktorým poisťujete samotnú stavbu a všetko to, čo je k nej pevne pripevnené.

Poistenie domácnosti dokáže kryť vybavenie, teda to všetko, čo do holobytu prinesiete. Vzhľadom k rozdielnym predmetom poistenia je potrebné aj pripraviť rozdielne poistné sumy. Teda čiastky, do ktorej vám poistenie kryje vaše škody. A tu je častá chyba pri poistení majetku ako takého.

Poistnú sumu je potrebné prehodnocovať

Mnoho poistných zmlúv na nehnuteľnosť a domácnosť má nízke poistné sumy. Poistenie bývania, či už nehnuteľnosti, alebo domácnosti sa obvykle nastaví pri sťahovaní a následne sa so zmluvou, ani poistnou sumou nehýbe. A to je kameň úrazu. Pretože napríklad pred desiatimi rokmi bola hodnota nehnuteľnosti podstatne inde ako dnes. Nehovoriac o prípade, ak dom napríklad prešiel rekonštrukciou, zateplením a podobne.

Rovnako je to v domácnosti. Preto je dôležité mať poistnú sumu pri oboch poisteniach nastavenú tak, aby vám poisťovňa bola schopná nahradiť zničené veci. Pretože ak napríklad príde k požiaru a poistná suma je nastavená napríklad na 50% hodnoty nehnuteľnosti, tak poisťovňa aj alikvotne vyplatí len 50% hodnoty škody. Naopak, ak platíte aj viac a poistnú sumu ste nadhodnotili, poisťovňa vám nevyplatí viac financií, ale len skutočnú reálnu cenu. Neoplatí sa teda ani podhodnotenie, ani nadhodnotenie, ale reálny odhad.

TIP: Ako sa nedopustiť poistného podvodu

Ako správne poistiť domácnosť a nehnuteľnosť

Domácnosť je vhodné poistiť si komplexne

Hoci majú poisťovne rozdielne prístupy k poisteniu nehnuteľnosti a domácnosti, väčšinou ponúkajú komplexný balíček poistenia bývania. Tu je potrebné si dať pozor len na cieľové sumy, ktoré sa rôznia.  Ako povedal Ing. Jozef Adamkov, predseda predstavenstva Wüstenrot poisťovne a Wüstenrot stavebnej sporiteľne: „Nie je možné zaručiť, že byt alebo dom neohrozí nejaký prírodný živel alebo iné nečakané udalosti, s adekvátnym poistením však má klient záruku, že dostane finančnú pomoc na nápravu vzniknutých škôd.“

Beata Lipšicová Z UNIQA poisťovne preto radí: „Určite odporúčam poistiť si domácnosť komplexne a získať tak maximálnu možnú ochranu v prípade poistnej udalosti. Okrem základného poistenia, ktoré zahŕňa komplexné živelné riziká, krádež, lúpež, vandalizmus a lom skla, odporúčame dojednať si balík pripoistení, ktoré obsahuje nasledovné krytia: atmosférické zrážky, skrat elektromotora, prepätie, navýšenie limitu zodpovednosti príslušníkov domácnosti, spodnú vodu či zodpovednosť z držby psa.“ Okrem iného môže poistenie chrániť napríklad aj predmety, ktoré nie sú priamo v samotnom byte. Typickým príkladom je bicykel.

Veľký letný problém

Podľa policajnej štatistiky zmizlo na Slovensku v minulom roku 678 bicyklov, čím zlodeji spôsobili cyklistom škodu vo výške 535 tis EUR. Polícii sa pritom darí objasniť len približne tretinu prípadov (27,43%). Aj tu však môže pomôcť poistenie domácnosti. Ak bicykel ukradnú z priestorov bytu či domu, náhrada zaň je obvykle krytá do stanovenej poistnej sumy za zariadenie domácnosti.

Iné je to napríklad v mimobytových priestoroch patriacich k bytu, respektíve vo vedľajších stavbách pri rodinných domoch. Tu už môže byť kompenzácia nižšia Avšak obvykle stačí aj na drahšie vybavenie. Je potrebné tomuto parametru venovať pozornosť pri podpise zmluvy.

Róbert Koch, manažér pre poistenie majetku a zodpovednosti UNIQA poisťovne však hovorí: „Priemerná poistná suma za zariadenie domácnosti sa pohybuje okolo 20 – 30 tis EUR, napríklad 30%-né poistné krytie pri odcudzení bicykla  z mimobytových priestorov teda v takomto prípade úplne pokrýva náklady na úhradu za drahší bicykel.“

Veľké rozdiely medzi poistkami sú v krytí práve vecí odloženým veci mimo domu. Tak isto je nutné poznať pravidlá, za akých je možné využiť poistné plnenie. Ako musia byť predmety zabezpečené a chránené. Čítanie výluk a podmienok poistnej zmluvy vás rozhodne ochráni pred následným sklamaním.

Je však veľmi dôležité si prečítať výluky z poistenia. Tak isto, či poistenie obsahuje poistenie zodpovednosti, napríklad ak vy spôsobíte škodu susedom napríklad vytopením.

Všetko musí mať správny postup

Na uplatnenie poistného krytia je potrebné realizovať aj korektný postup. Ak dôjde k poistnej udalosti, klientom je vhodné čo najskôr telefonicky informovali poisťovňu, ktorá príjme hlásenie o vzniku škody. Tak isto vám operátor aj poradí, všetky potrebné informácie a inštrukcie ako postupovať. V princípe je však nutné škodu zdokumentovať, najlepšie čo najväčším počtom fotografií. Tu je dôležité podotknúť, že nemusíte s odstraňovaním následkov po zdokumentovaní čakať. Je možné začať s odstraňovaním následkov do takej miery, aby sa predišlo ďalším škodám.

Ak to situácia umožňuje, je vhodné uchovať poškodené veci do príchodu pracovníka poisťovne, ktorý vykoná obhliadku uplatnenej škody.  Dôležité je odložiť si všetky doklady o úhrade nákladov, ktoré má poistený v súvislosti s odstraňovaním škôd. Po takomto postupe poisťovňa môže začať s poistným plnením.

Zdroj foto: shutterstockPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 2 krát 5 0.5