Dôchodky pre siroty sa zvyšovali: mesačne až o 2,6 eura

17.04.2018 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


To čo každého poberateľa dôchodku zaujíma najviac je, či a ako sa zmení výška dôchodku, prípadne aké sú podmienky, aby dôchodok mohol poberať. V roku 2018 sa  dôchodky zvyšovali.


Od začiatku roka sa všetky druhy dôchodkov a teda aj sirotské zvyšovali:

  • o 0,8 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o 2,6 eura.

Všetci, ktorých dôchodok je nižší ako 325 eur, tak môžu počítať s mesačným navýšením o 2,6 eura. Ročné zvýšenie na sirotských dôchodkoch tak predstavuje najmenej 31,20 eur.

Zvyšovanie sirotských dôchodkov

Komu patrí sirotský dôchodok

Sirotský dôchodok patrí nezaopatrenému dieťaťu po svojom zosnulom rodičovi alebo osvojiteľovi.

Nie je pravda, že nárok na sirotský dôchodok má každá sirota. Má ho len nezaopatrené dieťa po zosnulom rodičovi, ktorý bol starobným alebo invalidným dôchodcom, alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu či choroby z povolania.

Sirotský dôchodok vypláca Sociálna poisťovna.  U starobných dôchodcov, ktorí boli súčasťou 2. piliera, poskytuje časť sirotského dôchodku aj dôchodková správcovská spoločnosť.

Sirotský dôchodok sa poskytuje vo výške 40 % zo starobného alebo invalidného dôchodku zosnulého rodiča.

Sirote, ktorej rodič zomrie počas svojho aktívneho života, sa dôchodok vypočíta ako 40 % zo starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý by rodič mal nárok ku dňu úmrtia.

Ak má zosnulý rodič viac detí, sirotský dôchodok sa vypláca všetkým deťom plnej výške.
Súčet všetkých sirotských a vdovského alebo vdoveckého dôchodku nesmie však byť vyšší ako suma dôchodku zomrelého. Potom sa všetky pozostalostné dôchodky pomerne znížia.

Sirotám patrí vianočný príspevok

Každoročne v decembri vláda poskytuje poberateľom dôchodku vianočný príspevok. Okrem starobných dôchodcov majú naň nárok aj siroty.

Výška vianočného príspevku závisí od výšky poberaného dôchodku, platí však, že čím nižší dôchodok, tým vyšší je vianočný príspevok. Maximálna výška vianočného príspevku v súčasnosti predstavuje 100 eur a v podstate sa dá povedať, že väčšina sirôt získala túto maximálnu výšku.

Ako vyplýva zo štatistiky Sociálnej poisťovne, priemerná výška sirotského dôchodku na jednodieťa je niečo nad 130 eur (tabuľka č.1)

Tabuľka č. 1: Priemerná výška vyplácaných sirotských dôchodkoch na 1 dieťa

Mesiac 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2018 133,86€ 134,37€ 134,82€                  
2017 132,65€ 132,97€ 133,11€ 132,70€ 130,63€ 130,28€ 128,92€ 128,96€ 128,71€ 129,05€ 130,15€ 131,07€
2016 132,10€ 132,10€ 132,29€ 131,63€ 129,23€ 128,94€ 127,72€ 127,78€ 127,38€ 127,81€ 128,75€ 129,72€

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Tabuľka č. 2: Počet vyplácaných sirotských dôchodkov

Mesiac 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2018 20940  21792  22184                     
2017 22117  22871  23190  23342  22015  22071  20183  20235  19346  19346  19586  20214 
2016 23232  23901  24152  24148  22861  22887  20788  20927  19836  20085  20827  21814 

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zdroj foto: ShutterstockPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.