Malí a strední podnikatelia a ich možnosti financovať biznis

18.04.2018 | Marek Mittaš, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Slovensko je bezpochyby krajinou, kde malé a stredné podnikanie dominuje. Od jeho rozvoja teda závisí úspech celej krajiny.


Podpora malých podnikateľov je kľúčová

Na Slovensku tvoria malí a strední podnikatelia kľúčové odvetvie. Podľa údajov Štatistického úradu SR bol v roku 2016 zaznamenaný takmer 5-percentný medziročný nárast počtu aktívnych malých a stredných podnikateľov. Navyše podľa údajov o malom a strednom podnikaní za rok 2016, ktoré spracovala  Slovak Business Agency, malé a stredné podniky na Slovensku tvoria 99,9 % podiel z celkového počtu podnikateľských subjektov.

To sa prirodzene odráža aj na podiele vytvárania pracovných miest. V podnikovej ekonomike poskytujú pracovné príležitosti takmer trom štvrtinám aktívnej pracovnej sily a podieľajú sa viac ako polovicou na tvorbe pridanej hodnoty. 97 % z nich  pritom tvoria mikropodniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 zamestnancov. Rozvoj malého a stredného podnikanie je preto aj v záujme štátu, ale aj bankového sektora.

Podpora od štátu

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pomáha napríklad malým a stredným podnikateľom pri presadzovaní sa v zahraničí. V tomto prípade nejde o priame finančné injekcie, ale napríklad o misie do zahraničia, či podporu pri výstavách, veľtrhoch a podobne.

Hlavným cieľom Národného projektu je posilnenie internacionalizačných kapacít malého a stredného podnikania napríklad vrátane prezentácie podnikateľského potenciálu a poskytnutie bezplatných prezentačných, kooperačných a poradenských služieb s účelom zvýšenia ich zapojenia do medzinárodnej spolupráce.

Je to jedna z ciest, ako sa napríklad môžu dostať malí a strední podnikatelia aj k zahraničným investorom a kapitálu. Najmä v oblasti startupov, alebo podnikania na poli informatizácie je dnes prienik na medzinárodné trhy skutočne jednoduchší.

Crowdfunding

Patrí k veľmi úspešných a novým formám financovania malého podnikania. Aj na Slovensku a v Čechách máme mnoho projektov, ktoré sa podarilo zrealizovať s podporou širokej škály investorov. Nemusí ísť pritom o nový startup. Do crowdfundingu sa možno zapojiť napríklad pri rozšírení podnikania, uvedení nového produktu, alebo projektu.

Nie je nič neobvyklé, ak sa prostredníctvom crowdfundingu financujú aj vývojové aktivity. Princípom je akási verejná zbierka realizovaná prostredníctvom internetu. Zároveň tento spôsob podpory slúži tak trochu aj ako marketingový nástroj. Ak sa totiž nenájde dosť prispievateľov, ktorých nápad zaujme, je len veľmi málo pravdepodobné, že sa uchytí na trhu.

TIP: Podpora podnikania pre živnostníkov v roku 2018

Malí a strední podnikatelia a ich možnosti financovať biznis

Nedostatok financií je na Slovensku problém

O tom, že financovanie nových projektov v oblasti malého a stredného podnikania stále kríva hovorí aj Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska: „Potenciálni podnikatelia uvádzajú ako prekážku v podnikaní najčastejšie práve nedostatok finančných zdrojov.“

„Z našich zistení však vyplýva, že mladého človeka s podnikateľským duchom ani to neodradí. Len 3 z 10 mladých podnikateľov totiž mali taký objem štartovacieho kapitálu, aký potrebovali,“ dodáva Ján Solík.

V tom môže malým podnikateľom pomôcť program Európsky investičný fond (EIF) a program Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu inováciu (EaSI). Oba umožňujú mladým podnikateľom poskytnúť tisíce eur. Dokonca so zvýhodnenou sadzbou a bez nutnosti zakladať majetok.

V tomto prípade sa nerozlišuje, či ide o ďalší rozvoj alebo sa s podnikaním začína. „Podnikatelia budú môcť získať peniaze na rozvoj svojich aktivít za ešte výhodnejších a jednoduchších podmienok,“ hovorí Andrea Sláviková, ktorá v Slovenskej sporiteľni vedie oddelenie produktov pre mikropodnikateľov. Podmienkou na získanie výhodného úveru je však adekvátny biznis plán, ktorý banka posúdi.

Úverové možnosti v bankách

Banky pre podnikateľov ponúkajú aj mnoho ďalších  úverových možností. Vzhľadom na dobrú pozíciu malých a stredných podnikateľov na Slovensku je aj portfólio možností široké. Pre samotné banky sú podnikateľské úvery jedným z hlavných pilierov celého systému. Obvykle je však nutné ručenie zásobami, alebo majetkom. Pred ziskom úveru bude potrebovať banka vidieť daňové priznanie aj účtovná závierku za posledné ukončené účtovného obdobia.  

Na trhu je viacero typov podnikateľských úverov a každá banka ich vedie pod vlastnými názvami. Rozdeliť ich môžeme na tri základné druhy. Ide o úvery, pri ktorých je možné uzatvoriť dohodu o ručení, ručenie nehnuteľnosťou, alebo ide o kombináciu ručenia nehnuteľnosťou a dohody. Čím vyšší úver, tým je aj vyššie riziko a preto sa úvery zabezpečené nehnuteľnosťou môžu pohybovať vo vyšších výškach.

Následne je možné úvery rozdeliť na účelové a bezúčelové. To znamená, že banka poskytne podnikateľovi financie bez ohľadu na to, ako s nimi naloží, alebo je úver viazaný na konkrétnu požiadavku, ktorú banka dôsledne kontroluje.

Úvery na prevádzku

V mnohých prípadoch sa práve malé a stredné podniky stretávajú nielen s potrebou financií na rozvoj, ale aj preklenutie výpadku sezóny, prípadne na bežné prevádzkové potreby, ktoré nie je možné financovať z hotovosti. V takomto prípade hovoríme o možnosti vziať si revolvingový alebo kontokorentný úver.

Tieto úvery pomáhajú podnikateľom preklenúť aj ťažké obdobie v podnikaní ako je nedostatok hotovosti napríklad po nevyplatení faktúr, alebo na vykrytie obdobia medzi začiatkom výroby a predajom tovaru a podobne.

Oba úvery sú v princípe podobné, líšia sa iba v jednom detaile.  Pri kontokorente siaha do mínusu podnikateľ z bežného a z následných platieb sa úver priebežne spláca.
Pri revolvingovom úvere dostane podnikateľ presne určenú čiastku, ktorú môže využiť.

Zdroj foto: shutterstockPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvo