Pokuty za dopravný priestupok môžu byť astronomické

08.02.2019 | Miroslav Homola, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Ťažká noha na plyne, nerešpektovanie dopravného značenia alebo iné porušovanie pravidiel cestnej premávky vás môže vyjsť pekne draho. Pokuta, ktorú môžu policajti uložiť na mieste priestupku sa môže vyšplhať až do výšky 1000 eur.


Kedy sa ukladá pokuta

Vodič, ktorý spáchal dopravný priestupok a ten bol zistený aj príslušníkom polície, respektíve dokázaný, bude na mieste riešený v blokovom konaní. Prvá vec, od ktorej sa odvíja ďalší postup a výška pokuty je miera závažnosti priestupku. Policajt prihliada na všetky aspekty priestupku a síce osobu, ktorá spáchala daný priestupok, okolnosti, následky, spôsob a mieru zavinenia.

Ak je daný priestupok na sto percent dokázaný a vodič, ktorý priestupok spáchal je ochotný danú pokutu zaplatiť, môže policajt uložiť pokutu na mieste. Policajt však môže na miesto pokuty vodiča len napomenúť. Avšak, len pri takých priestupkoch, za ktoré nemožno zobrať vodičský preukaz na dlhšiu dobu.

 

Ak vodič nie je schopný alebo odmieta zaplatiť pokutu na mieste, celá vec sa bude musieť riešiť v správnom konaní, respektíve na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Za menšie priestupky môže byť výška pokuty zhruba do 30 eur, avšak za vážnejšie prehrešky, ktoré ohrozujú bezpečnosť a plynulosť dopravy môže byť výška pokuty až 1000 eur.

O konečnej výške pokuty rozhoduje policajt, ktorý prihliada na závažnosť daného priestupku, ale aj na následné správanie vodiča a jeho postoj k danej veci.

TIP: Kedy prezuť na letné pneumatiky a prečo sa neponáhľať

Pokuty na Slovensku: rýchlosť, cenník, priestupok

Zdroj: shutterstock

Koľko a za čo

V cestnej premávke platí, že nie je priestupok ako priestupok. To znamená, že ak si nezapnete svetlá uprostred bieleho a slnečného dňa, nie je to až taký prešľap ako vypiť pred jazdou liter tvrdého alkoholu. Medzi tie závažnejšie priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky môžeme zaradiť odmietnutie dychovej skúšky (alebo odberu krvi) bez relevantného dôvodu, vodič bol účastníkom dopravnej nehody a z miesta nehody ušiel, požil alkohol, neposkytol pomoc alebo inak porušil zákon, prípadne vedie motorové vozidlo bez vodičského oprávnenia, respektíve počas zákazu činnosti alebo zadržania vodičského preukazu.

Výška pokuty sa v takýchto prípadoch pohybuje od 300 do 1300 eur a zákaz činnosti od jedného do piatich rokov. Pri blokovom konaní a súčasne pri rozkaznom konaní môže byť maximálna výška pokuty do 650 eur.

Ďalšie závažné priestupky sú napríklad vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, respektíve drogy, prípadne vedie motorové vozidlo v čase, kedy sa predpokladá, že sa návyková látka ešte nachádza v organizme. V takýchto prípadoch sa ukladá pokuta do výšky 650 eur na mieste, v správnom konaní to môže byť 200 až 1000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov.

Relatívne menšie sankcie sú za porušenie predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, následkom čoho vznikne menšia dopravná nehoda, pri ktorej vzniká škoda na zdraví a majetku, potom prekročenie rýchlosti, ktorú predpisuje zákon, dopravná značka alebo dopravné zariadenie, alebo jazdí vo vozidle, ktoré nemá na používanie verejnej komunikácie povolenie alebo vo vozidle, na ktoré nemá vodičské oprávnenie. Za tieto priestupky je v blokovom konaní pokuta vo výške do 650 eur, v správnom konaní je to od 150 do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov.

Pokuty za prekročenie rýchlosti v blokovom a správnom konaní

V obci Mimo obce Správne konanie Blokové konanie
o 20 km/h o 30 km/h do 100 € do 50 €
o 21 až 50 km/h o 31 až 60 km/h od  150 € do 600 € od 30 € do 400 €
o viac ako 50 km/h o viac ako 60 km/h od 500 € do 1000 € + zákaz činnosti 6 mesiacov až 3 roky od 250 € do 800 €

Iné priestupky

Medzi iné priestupky môžeme zaradiť napríklad to, že vodič vojde s vozidlom, ktoré prevyšuje váhu 12 ton, respektíve aj s vozidlom, ktoré má príves a prevyšuje váhu 12 ton na komunikáciu, na ktorej je jazda s takýmto vozidlo zakázaná. Spravidla býva pokuta v blokovom konaní do výšky 1000 eur, v správnom konaní až do 1500 eur.

Pri porušení pravidiel cestnej premávky závažnejším spôsobom je pokuta v blokovom konaní zhruba do 150 eur, v správnom konaní od 60 do 300 eur. Pri tých najmiernejších porušeniach zákona, respektíve priestupkoch sú pokuty na mieste do 50 eur, v správnom konaní maximálne do výšky 100 eur.

Objektívna zodpovednosť

Objektívna zodpovednosť je na Slovensku pomerne krátko, ale vodiči o nej veľmi dobre vedia. Konkrétne je to doplnenie zákona, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1. júla 2012. Tento zákon určuje povinnosť majiteľa vozidla, aby pri jeho prevádzke zabezpečil dodržiavanie cestnej premávky, respektíve všetkých pravidiel uvedených v zákone o cestnej premávke.

V praxi to znamená, že ak vlastníte vozidlo a požičiate ho blízkej osobe, musíte si byť vedomí toho, že za každý spáchaný priestupok touto osobou vo vašom aute budete zodpovedný vy. Výnimkou sú len prípady, keď policajná hliadka, kontrola, prípadne kontrola kamerového záznamu zistia, kto v čase priestupku riadil konkrétne motorové vozidlo.


Kvíz: Pamätáte si ešte otázky z testov autoškoly? Otestujte sa v našom kvíze.

1/10 Vodič nesmie zastaviť a stáť:Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 51 krát 5 0.5