Ako získať parkovací preukaz pre zdravotne postihnutú osobu

23.04.2018 | Miroslav Homola, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Ak odborný posudok preukáže, že zdravotne ťažko postihnutá osoba je odkázaná na invalidnú prepravu osobným autom, prípadne má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí, má právo na takzvaný parkovací preukaz. Bohužiaľ, aj jeho získanie si vyžaduje trpezlivosť a nutnú byrokraciu. Prečítajte si, kde a ako je možné ho získať.


Čo je to parkovací preukaz

Zdravotne ťažko postihnutej osobe, ktorá je odkázaná na invalidnú dopravu osobným automobilom, prípadne má úplnú alebo praktickú slepotu, vzniká nárok na parkovací preukaz. Ten má mnoho výhod, ktoré pomáhajú pri bežných činnostiach osobnej potreby. Tento preukaz oprávňuje stáť na mieste vyhradenom pre ZŤP osoby, vchádzať do pešej zóny bez iného povolenia alebo ruší nutnosť dodržiavania zákazu státia. Existuje aj možnosť získať diaľničnú známku so značnou zľavou alebo úplne zadarmo.

Vydáva ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, obsahuje ochranné prvky, jeho platnosť je neobmedzená a musí byť v prednej časti vozidla, respektíve na viditeľnom mieste čelného skla. Jeho platnosť a pravosť môžu overovať príslušníci mestskej alebo štátnej polície.

 

Kde a ako podať žiadosť

Žiadosť podáva priamo ZŤP osoba, ktorej vznikol na tento preukaz nárok. Ak jej to zdravotný stav nedovoľuje, môže to urobiť aj iná zastupujúca osoba, ktorá je spôsobilá na všetky právne úkony a má od ZŤP osoby súhlas. V prípade, že žiadateľ o parkovací preukaz je dieťa, podáva žiadosť na príslušný úrad jeho rodič, respektíve rodičia.

Existujú dva spôsoby, ktorými o parkovací preukaz môžete požiadať. Prvý spôsob je písomná žiadosť, ktorú podáte priamo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa. V prípade, že osoba nemá trvalý pobyt na území Slovenska, podáva žiadosť v mieste prechodného bydliska na území Slovenskej republiky.

Druhý spôsob je podanie žiadosti elektronickou formou, prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu. V takomto prípade však musíte mať overený podpis elektronického občianskeho preukazu, čítačku občianskeho preukazu a samotný občiansky preukaz s čipom.

TIP: Ako vybaviť zaručený elektronický podpis

Ako získať parkovací preukaz ZŤP osoby

Zdroj: shutterstock

Čo musí žiadosť obsahovať

Žiadosť musí samozrejme obsahovať rutinné informácie ako sú meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu prechodného alebo trvalého pobytu, rodné číslo a potvrdenie, že ide o oprávnený nárok. Súčasťou žiadosti musí byť aj lekársky posudok, ktorý ZŤP osobu oprávňuje k žiadosti o parkovací preukaz. Tento posudok však nesmie byť starší ako šesť mesiacov, zároveň môžu úrady žiadať aj o iné lekárske posudky, ktoré je ZŤP osoba povinná predložiť.

Ministerstvo pripravuje zmeny

Nedávno predložilo Ministerstvo práce návrh, ktorý rozšíri okruh osôb s nárokom na parkovací preukaz. V súčasnej dobe je potrebný lekársky posudok, ktorý potvrdzuje odkázanosť na prepravu osobným automobilom. Po novom by na to malo stačiť konkrétne ochorenie bez toho, aby niekto zisťoval potrebu pravidelnej prepravy autom.

Podľa predstaviteľov návrhu by parkovacie preukazy mali dostať aj pacienti so zníženou imunitou, respektíve onkologický pacienti dochádzajúci na chemoterapiu. Parkovanie priamo pred vchodom budovy by predstavovalo významnú pomoc. Návrh už prešiel pripomienkovým konaním a predpokladá sa, že nadobudne účinnosť od 1. júla 2018.

Po novom by tak parkovací preukaz mali dostať pacienti s neurologickým, ortopedickým alebo onkologickým ochorením, pacienti so stratou sluchu nad 80 %, pacienti s duševným ochorením alebo zlyhávaním vnútorných orgánov, odkázaný na invalidnú prepravu a s praktickou alebo úplnou slepotou.

Zdroj: MPSVR SR


Viete, aké dávky môžete čerpať zo Sociálneho poistenia? Vyskúšajte si náš krátky kvíz.

Akú dávku môžete čerpať z nemocenského poistenia?Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 34 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvoh