Nárok na dovolenku – kedy vzniká a koľko voľna si možno vziať

03.05.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Firmy - spravodajstvo


Koľko musí odpracovať zamestnanec, aby mohol dovolenkovať? Všetky potrebné informácie o podmienkach voľna zamestnanca nájdete v tomto článku.


Zákonník práce presne stanovuje, na koľko dní dovolenky majú zamestnanci nárok, ale aj to, kedy si ju môžu preniesť do ďalšieho roka. 

Kedy vzniká nárok na dovolenku

Nárok na voľno má ten zamestnanec, ktorý odpracoval aspoň 60 dní za jeden kalendárny rok. Ak ste vo firme nováčik napríklad od 1. júna, patrí vám dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní. Niektoré firmy sú v prípade nováčikov benevolentnejšie a umožňujú vziať voľno aj skôr, na základe dohody.

Koľko dní voľna možno mať za rok

Zákonník práce v tomto prípade rozdeľuje ľudí na dve skupiny, a to podľa veku. Základná výmera dovolenky je najmenej 4 týždne a platí pre zamestnancov do 33 rokov. Ak počas roka dovŕšite 33 rokov alebo ste staršieho veku, máte nárok na 5 týždňov dovolenky.

Ak máte zmluvu na dobu určitú a napríklad sa vám končí k 31. 8., máte v tomto roku nárok iba na pomernú časť dovolenky. Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok.

dovolenka zamestnanec

Možno vás bude zaujímať:

Kto má nárok na dodatkovú dovolenku

Ak patríte medzi zamestnancov, ktorí pracujú po celý kalendárny rok pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, alebo ľudí, ktorí vykonávajú obzvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé práce, máte nárok na dodatkovú dovolenku v dĺžke 1 týždňa. Zákon presne stanovuje, ktoré povolania majú tento nárok.

Dlhšiu dovolenku majú aj pedagógovia a štátni zamestnanci – celkovo 5 týždňov. 5 týždňov. Ak v daný rok dovŕšia 33 rokov, majú nárok na 6 týždňov dovolenky.

Dovolenka riaditeľa školy, školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, špeciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, učiteľa, pedagogického asistenta, majstra odbornej výchovy a vychovávateľa je najmenej 8 týždňov.

Kto má nárok na hromadné voľno

Firma môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadné voľno, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov. Celozávodné voľno môže trvať 2 týždne a pri vážnych prevádzkových dôvodoch aj 3 týždne. V druhom prípade však o tom musia byť zamestnanci informovaní aspoň 6 mesiacov vopred.

Kedy vám môže firma skrátiť dovolenku

Ak ste splnili podmienku 60 odpracovaných dní v kalendárnom roku, firma vám môže krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o 1/12 a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní tiež o 1/12, ak ste nepracovali napríklad z dôvodu PN alebo ste si  čerpali rodičovskú dovolenku.

Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť dovolenku o 1 až 2 dni. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien (dní) sa sčítajú.

Dovolenku vám firma nemôže krátiť preto, že ste boli na PN kvôli pracovnému úrazu.

Kedy si možno preniesť dovolenku do ďalšieho roka

Dovolenku si môžete preniesť z predchádzajúceho roka do nasledujúceho - napríklad z roku 2018 do roku 2019 (zamestnávateľ vás bude nabádať, aby ste si ju čerpali, ale nakoniec vám ju preniesť zo zákona musí). Ak však nemáte vyčerpanú dovolenku ešte z roku 2017, v roku 2019 vám už prepadne.    

Ak si nemôžete vyčerpať dovolenku, lebo ste boli chorí alebo ste boli na materskej/rodičovskej ani do konca nasledujúceho roka, nevyčerpanú dovolenku vám firma poskytne po skončení PN alebo materskej/rodičovskej dovolenke.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Firmy - spravodajstvo