Vláda schválila poistnú daň. Na rade je regulácia odmien finančných agentov

03.05.2018 | Miroslav Homola, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Ministerstvo financií už dávnejšie predstavilo návrh novely zákona na regulovanie odmien pre finančných sprostredkovateľov a zavedenie poistnej dane. Po veľkej kritike expertov, bánk a poisťovní ministerstvo tento návrh trochu zjemnilo.


Regulácia odmien finančných sprostredkovateľov

S návrhom na novelu zákona prišlo Ministerstvo financií Slovenskej republiky už pred nejakým časom. Peter Kažimír, ktorý momentálne zastáva funkciu ministra financií tvrdí, že ide hlavne o ochranu spotrebiteľa. Predpokladá sa, že novela zvýši transparentnosť a prehľadnosť nákladov pri distribúcii finančných produktov, bude regulovať odmeny finančných agentov a klienti by mali byť podrobnejšie informovaní.

Zmena bude obsahovať, respektíve regulovať maximálnu výšku odmeny finančného agenta pri sprostredkovaní úverov a hypoték. Maximálna hranica provízie bude 1,5 % z celkovej sumy konkrétneho úveru. V prvom návrhu mala byť táto odmena vyplácaná raz ročne, v priebehu troch rokov. Po vlne kritiky sa rezort rozhodol tento návrh mierne upraviť a znížil dobu vyplácania z troch rokov na dva. Sprostredkovateľovi by mala byť vyplatená polovica provízie hneď pri poskytnutí úveru, 30% po jednom roku a ďalších 20% v druhom roku.

Ak však klient úver predčasne splatí alebo refinancuje ešte pred uplynutím dvoch rokov, finančný agent nebude mať nárok na vyplatenie zvyšnej časti odmeny. Rovnaké pravidlá by mali platiť aj u spotrebných úveroch s tým rozdielom, že pri pôžičkách so splatnosťou do dvoch rokov bude odmena pre sprostredkovateľa vyplatená v dvoch 50%-ných splátkach.

Výnimkou tejto novinky by mali byť úvery do sumy 10 000 eur. Banky a finančný agenti avizovali, že pri poskytnutí pôžičky do tejto sumy a pri rozložení provízie na dva roky, bude takýto druh úveru nepredajný. Novinku bude predstavovať aj takzvaná informačná tabuľka pri poskytovaní úveru, ktorá bude obsahovať sprostredkovateľa a výšku jeho odmeny.

Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2019.

TIP: Zamestnanci sa dočkali. Od 1. mája ich čakajú vyššie platy!

Poistná daň a regulácia odmien finančných sprostredkovateľov

Zdroj: shutterstock

8%-ná daň z neživotného poistenia

Spolu s reguláciou odmien pre finančných agentov prišlo aj zavedenie dane z neživotného poistenia. Ide o novinku, na základe ktorej budú musieť poisťovne platiť daň 8% z neživotného poistenia, čo v podstate nahrádza 8%-ný odvod, ktorý sa platí v súčasnosti. Po predstavení tejto zmeny boli predstavitelia poisťovní prekvapení a od začiatku ju ostro kritizujú.

Nová daň sa týka všetkých produktov neživotného poistenia, respektíve s výnimkou povinného zmluvného poistenia na auto, na ktoré bude stále platiť 8%-ný odvod. V prvotnom návrhu sa hovorilo aj o dani z životného poistenia, ale po kritike a sťažnostiach zo strany poisťovní ostalo ministerstvo len pri zdaňovaní neživotného poistenia.

Ministerstvo hovorí o štandardnom postupe zavádzania dane, ktoré sa bežne používa vo vyspelých štátoch Európskej únie. Podľa ministra financií Petra Kažimíra, bude daň platiť poisťovňa štátu, preto by túto zmenu klienti nemali vôbec pocítiť. Slovenská asociácia poisťovní však upozorňuje, že daň nebezpečne zasiahne do zdravia ich financií a klienti budú mať drahšie poistky.

Poistná daň už bola schválená a účinnosť by mala nadobudnúť 1. októbra 2018.

Podľa expertov je to nedomyslené

Regulácia odmien finančných sprostredkovateľov:

 • Rozdelenie provízií do 2 rokov bude zabraňovať refinancovaniu úverov
 • Koľko bude klient splácať sa bude odvíjať od toho, koľko si dokáže ušetriť
 • Rozdelenie provízií stabilizuje klienta v jednej banke
 • Môže dôjsť k tomu, že klientov budú sprostredkovatelia nechávať v banke s nevýhodnejšími poplatkami
 • Toto opatrenie by mohlo znížiť počet hypotekárnych špekulantov
 • Rozdelenie provízií je bankový lobing a nemá žiadny vplyv na kvalitu prácu sprostredkovateľov voči klientovi
 • Odmena banky bude max. 1,5% , čím sa pravdepodobne dosiahne zrovnanie provízií
 • Cieľom je dosiahnuť to, aby si ľudia riešili hypotéky priamo cez banky, čo znamená, že človek by si musel obehnúť 9 hypotekárnych bánk, naviac to znižuje rating klienta a banka ho môže považovať za špekulatívneho 
 • Sprostredkovatelia stoja na strane klienta, nie bánk
 • Regulácia provízií podporuje banky, nie stranu klienta
 • O tom, či klient zaplatí za hypotéku menej teda nerozhoduje regulácia

“Ak sprostredkovateľ klientovi v roku 2016 sprostredkoval úver zo sadzbou 2,5% a v roku 2018 mu môže navrhnúť refinanc na úrokovú sadzbu 1,2%, a ušetriť klientovi peniaze, po zavedení nového zákona si to 2x rozmyslí, keďže bude musieť vracať časť provízie," povedal Ondrej Broska, ktorý je managing director v spoločnosti Tower Finance.

Poistná daň:

 • Trestanie zodpovedných ľudí, ktorí sú uvedomelí a poisťujú si seba a svoj majetok
 • Ľudí, ktorí majú takéto poistenie by mali odmeňovať, nie trestať a to formou napríklad odčítania časti z daní
 • Na SVK neexistuje žiadny poistný produkt, ktorý by bol daňovo zvýhodnený ako je to v iných vyspelých ekonomikách
 • Ešte v roku 2010 bolo možné odčítať pár euro z daňového základu
 • Tak ako existuje PZP na auto, pozitívnou zmenou pri ochrane ľudí by mohlo byť PZP na dom
 • Poisťovne majú zahraničných vlastníkov, ktorých nebude zaujímať zmena a peniaze vytiahnu z vrecka klientov
 • Sú to 2x zdanené peniaze

Zo strany poisťovní hrozí nárast cien poistného, nakoľko im zavedená daň zvýši náklady. “Predstavte si, že máte obchod s tričkami a niekto vám zvýši náklady o 8 %. Je jedno či to bude nájomné, cena práce vašich zamestnancov alebo nezmyselná daň. Musíte si vybrať medzi tým či si ukrojíte o 8% zo svojho zisku alebo zdražiete všetky tričká o 8%. Čo by ste urobili? Dopadne to tak, že vaši zákazníci sa budú musieť zmieriť s tým, že za tričká zaplatia viac. Presne tak isto zareagujú na reguláciu poisťovne," doplnil Ondrej Broska.

Zdroj: Tower FinancePomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 8 krát 5 0.5