Nezaplatili vám faktúru? Takúto dlžobu musíte riešiť hneď

17.05.2018 | Marek Mittaš, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Každá štvrtá faktúra sa na Slovensku nezaplatí načas a niektoré sa neuhradia vôbec. Ako sa domôcť peňazí, na ktoré má človek nárok? Existujú  presné postupy.


Platobná disciplína nie je dobrá

Spoločnosti EOS Group porovnávala platobnú disciplínu firiem zo 16 európskych krajín. Zo štúdie vyplynulo, že každá štvrtá faktúra na Slovensku nie je zaplatená v termíne splatnosti a štyri percentá faktúr nie sú uhradené vôbec. Aj to sa podieľa na insolventnosti firiem, ako aj živnostníkov. Preto vzrastá čoraz viac význam právnej ochrany. Schopnosti vymôcť peniaze, na ktoré máte právo, sa zdá byť často dôležitejšie ako dobrý biznis plán.

„Miera platobnej disciplíny slovenských firiem je dlhodobo nízka. To výrazne ohrozuje cash flow na strane ich dodávateľov. Ak sa k tomu pridruží aj krach významného klienta, ktorý faktúry neuhradí vôbec, môže sa dodávateľská spoločnosť dostať až do existenčných problémov. Rozmáha sa tak druhotná platobná neschopnosť, kedy firmy neplatia svojim dodávateľom, pretože samé čakajú na to, kedy budú uhradené ich faktúry,“ upozorňuje Vladimír Potúček z PB Finančné služby.  Je preto veľmi dôležité zistiť, či sú pohľadávky ešte vymožiteľné a ako uplatniť svoj právny nárok.

Konajte okamžite

Deň po dátume splatnosti faktúry je termínom, kedy je potrebné začať konať. Ak peniaze nie sú pripísané na účet, prakticky máte dlžníka. Rada advokátov znie, že k vymáhaniu pohľadávky je potrebné pristúpiť čo najskôr po uplynutí dátumu splatnosti. Rozhodne by ste nemali nechať pohľadávku bez povšimnutia viac ako tri mesiace. Pretože štatistiky dokazujú, že po tomto dátume vymožiteľnosť prudko klesá a čím je čas dlhší, tým sa šanca na vymoženie približuje k nule. Jeden mesiac po termíne je ešte vymožiteľnosť na hranici 90%. Preto nikdy s vymáhaním nečakajte.

Čo možno a čo nemožno vymôcť?

Už v samotnom začiatku procesu vymáhania je potrebné určiť, či vôbec pri vymáhaní máte šancu uspieť napríklad súdnou cestou. Vymáhať na súde, ale aj mimosúdnou dohodou sa prakticky dajú len pohľadávky, ktoré sú riadne a zdokumentované. To znamená, že máte zmluvy, podpísané záväzky, dlžoby, faktúry vystavené na základe objednávok a podobe.

Jednoducho máte dôkazy o relevantnosti svojej požiadavky. Ak pohľadávky nemáte zdokladované, alebo nie sú zo strany dlžníka priznané, nemajú jasne definovaného dlžníka, tak toto sú pohľadávky, ktoré je vymôcť prakticky nemožné.

Prvou výzvou je upomienka

Ešte pred tým, ako sa obrátite na súd, advokáta, alebo spoločnosť, ktorá vám môže s dlhmi pomôcť, je vhodné spraviť úvodný úkon oslovenia dlžníka vo vlastnej réžii. To znamená, okamžite po dátume splatnosti  zaslať písomnú alebo elektronickú upomienku.
Upomienka však nie je nutný krok na vymáhanie pohľadávky súdom. Je ale korektným spôsobom, ako je možné pokúsiť sa vymôcť pohľadávku a zachovať aj dobré obchodné vzťahy.

TIP: Pred notárom podpísali zmluvu o pôžičke, podľa súdu však uzavretá nebola

Ako sa domôcť dlžoby

Zdroj: shutterstock

Vymáhanie súdnou cestou

Ak máte v rukách vymožiteľnú pohľadávku, môžete sa so všetkými dokladmi a potvrdeniami obrátiť priamo na súd, alebo sa nechať zastupovať advokátskou kanceláriou. V tom druhom prípade si vyberte takú ktorá si nepýta ďalšie financie dopredu, ale odmenou je len dohodnuté percento s vymoženej čiastky. V takom prípade sa podpísaním plnej moci vaše povinnosti končia a celý priebeh od predžalobnej výzvy až po možnú exekúciu za vás riadi splnomocnenec.

Vymáhanie bez súdu

Vymáhanie pohľadávky nie je sprevádzané dlhými súdnymi sedeniami. Ak súd vidí dôsledne zdokumentovanú pohľadávku, pristúpi k skrátenému súdnemu konaniu. Jeho výsledkom je vydanie platobného rozkazu. Ten je priamym príkazom na úhradu dlžoby  do 15 dní . Voči rozkazu však môže dlžník podať odôvodnený odpor a vtedy sa cesta k vymoženiu dlhu, alebo exekúcii opäť predĺži.

Vymáhanie dlhu elektronicky

Od minulého roka platí zákon 307/2016 Z. z. zákonom o upomínacom konaní, ktorý zavádza alternatívu k platobnému rozkazu. Ním je elektronické upomínacie konanie. Konanie prebieha prostredníctvom elektronického systému eŽaloby. Formuláre sú spracované informačným systémom súdu. Všetko tak v princípe dokážete vybaviť elektronicky, no táto forma má obmedzenie len na peňažné nároky.

Poistiť sa dá aj dopredu

Problémom podnikateľov často je, že sa nemôžu venovať vymáhaniu dlhu, pretože musia zarobiť aj na straty, ktoré im vznikli nevyplatenou pohľadávkou. Napriek tomu sú pre nich partneri, ktorí meškajú s platbami dôležití. V takom prípade je možné využiť  bezregresný faktoring. V rámci neho môže dostať podnikateľ prefinancovanie vystavených faktúr, ktoré sú ešte v lehote splatnosti, ale aj poistenie a správu pohľadávok.

Firma v princípe odpredá svoje faktúry banke. Tá mu obvykle uhradí 90 % ich hodnoty do jedného dňa po prijatí. Zostávajúcich 10 percent uhradí banka dodávateľovi hneď potom, ako bude jeho faktúra zaplatená. „Firma tak bude mať 90 % svojich peňazí na účte takmer okamžite. Nemusí čakať na to, kedy bude faktúra skutočne preplatená. Keď k úhrade faktúry dôjde, dostane na účet aj zvyšných 10 %. Nemusí sa teda obávať, že o svoje peniaze príde,“ približuje Potúček. Ak sa však stane, že faktúra uhradená nebude, tak podnikateľ má stále väčšinu svojich financií na účte a o samotné vymáhanie sa už postará banka.

K dlhu máte právo žiadať aj kompenzáciu

Neuhradenie záväzkov na čas oprávňuje veriteľa žiadať aj kompenzáciu, nielen splatenie dlžoby. Zákon umožňuje požadovať aj úroky z omeškania. Výška úrokov z omeškania je rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky. Je možné žiadať aj preukázateľnú náhradu škody, ktorú dlžník spôsobil podlžnosťou, tak isto aj zaplatenie zmluvnej pokuty a samozrejme úhradu nákladov spojených s vymáhaním dlhu.  Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo