Všetko o bonite klienta

22.05.2018 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Hypotéky - spravodajstvo


Čo všetko si banka o klientovi zistí pred poskytnutím úveru? Patríte medzi bonitných klientov?


To, že sme si všetci rovní už tak úplne neplatí. Niektorí klienti banky sú bonitní, majú dobrú bonitu. A práve voči takým klientom je banka ústretovejšia a ponúka viac výhod.

Ako sa stať bonitným klientom?

Synonymá pre bonitný sú kvalitný, dobrý a prvotriedny. Takže je pochopiteľné, že pokiaľ vás banka zaradí medzi svojich prvotriednych klientov, bude aj jej ponuka služieb kvalitná.

Každá banka poskytuje úverové produkty aby zhodnotila svoje prostriedky (zjedušene, aby zarobila). Poskytnutím úveru však znáša riziko, že pri nesplácaní o svoje peniaze príde. Tým, že sa snaží žiadateľa o úver dobre preveriť, predchádza stratám.

Bonita klienta je tak nástroj na posúdenie schopnosti klienta splácať úver v budúcnosti.

Ako sa stať bonitným klientom

Zdroj foto: Shutterstock

Je mylné domnievať sa, že existuje nejaký jednotný vzorec, podľa ktorého banky posudzujú bonitu svojich klientov. Každá banka má určite svoje špecifiká, ktoré ovplyvňujú aj posudzovanie bonity. Sú však určité spoločné body, ktoré bonitu ovplyvňujú určite. Banku tak zaujíma:

 • príjem klienta a kvalita zamestnávateľa
  • tu je rovnica jednoduchá: čím vyšší príjem, tým zaujímavejší klient
  • banky dávajú plusové body aj svojim stálym klientom: pokiaľ pravidelne posielate svoj príjem na účet niekoľko mesiacov, nepotrebujete potvrdenie o príjme od zamestnávateľa
  • aspoň donedávna platilo, že zamestnanci zamestnaní na dobu neurčitú majú oproti živnostníkom jednoduchšie dokazovanie príjmu a ľahší prístup k eventuálnemu úveru
 • rodinný stav
  • slobodný muž, má istú výhodu oproti matke samoživiteľke. Naproti tomu úplná rodina (napr. rodičia + 1 dieťa) môže predstavovať stabilného klienta s predvídateľným jednaním, čo je pre banku žiadúce.
 • záväzky (splátky už existujúcich úverov) a úverový register
  • Každý, kto chce banke pri žiadosti o úver zatajiť najakú tu pôžičku, má smolu. Na Slovensku existuje inštitút Spoločný register bankových informácií (SRBI), skrátene úverový register.
  • Do úverového registra sa uvádzajú údaje nielen o dlžníkoch k úverom, ale aj o majiteľoch kreditnej karty či povoleného prečerpania. Vlastniť kreditnú kartu alebo mať zriadené povolené prečerpanie, tak ovplyvní vašu bonitu tiež. Nedá sa však povedať jednoznačne či negatívne alebo pozitívne.  Ak patríte medzi klientov, ktorí si riadne plnia svoje záväzky a neplatíte splátky až po zaslaní upomienky ale včas, môže vám to skôr prilepšiť.
  • Úverový register tak uchováva informácie o počtu existujúcich úverových zmlúv a výške jednotlivých splátok, tiež o histórii splácania (splácanie do alebo po dobe splatnosti) a tiež informácie o ručiteľoch a zárukách úverov.
 • vyživované osoby
  • Počet vyživovaných osôb ovplyvňuje predovšetkým hodnotu životného minima. Životné minimum je výška príjmov, ktorá sa považuje za nevyhnutnú na splnenie základných životných potrieb.Jedná sa o sumu, ktorá by mala zostať klientovi, keď sa od jeho príjmov odpočíta výška splátky. Je preto pochopiteľné, že rodina s deťmi má vyššie životné minimum a teda nemôže si "dovoliť" vysoké splátky úveru.
  • Menej početné rodiny tak majú pri posudzovaní bonity istú výhodu.

Tabuľka: sumy životného minima 2018

  na plnoletú fyzickú osobu ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu na dieťa
Suma životného minima 199,48 € 139,16 €

91,06 €

Životné minimu je platné od 1.7.2017 do 30.6.2018Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5