Poistenie proti povodniam: Prečo sa oplatí a kedy vás nemusia poistiť

22.05.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Koľko stojí poistenie pred povodniam? Môže poisťovňa odmietnuť poistiť váš dom? V ktorých oblastiach je obtiažne získať takéto poistenie?


Pred prírodou sme si všetci rovní. A nikto nemôže povedať, že jeho nehnuteľnosť stojí na bezpečnom území. Ak nebývate blízko povodia riek, ešte vždy môžu prekvapiť nárazové zrážky, požiar, úder blesku, výbuch vo vašom okolí či víchrica.

Netreba zabúdať ani na „smolné“ situácie. Ak vedie popri vašom dome cesta, vždy hrozí náraz dopravného prostriedku, ktorý vám môže zdemolovať bránu, zničiť pozemok aj samotnú nehnuteľnosť. Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti často pomáha pokryť mnoho poistných udalosti. Ako je to v prípade povodní?

Proti povodniam nepoistí každá poisťovňa

Nie všetky poisťovne sú ochotné poistiť obydlie, ktoré sa nachádza v povodňovej oblasti. Tí, ktorí už mali s veľkou vodou dočinenia, majú v niektorých poisťovniach smolu.

Poisťovne majú totiž na základe štatistických údajov vytipované miesta, kde dochádza pravidelne každoročne k záplavám, respektíve povodniam a práve tieto miesta sú práve z hľadiska povodní nepoistiteľné.

Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Viete, aký je v tom rozdiel? Pozrite si tento praktický článok.

poistenie proti povodniam

Povodňové mapy často rozhodujú

Niektoré poisťovne berú ohľad tzv. povodňové mapy, pre iné poisťovne hrá rolu či už daná lokalita či dom zažili povodne, a niektoré poisťovne poisťujú bez ohľadu na uvedené skutočnosti. Líšiť sa môžu podmienky pre fyzické osoby, ale aj právnicke osoby, ktoré majú svoje závody či podniky v rizikových oblastiach. Vždy je potrebné konzultovať konkrétny prípad s poisťovňou.

Tip redakcie: zväčša sa oplatí poistiť nehnuteľnosť či domácnosť v takej poisťovni, kde už máte zmluvu na iný produkt – môžete získať rôzne zľavy či výhody.

Ak už sa nachádzate v rizikovej oblasti, môže to poisťovňa vyhodnotiť ako väčšie riziko a samozrejme tým pádom sa navyšuje aj cena poistky.

Povodeň či záplava? Pozor na zmluvné podmienky

Povodeň je zaplavenie územných celkov vodou, ktorá sa vyliala z brehov alebo hrádzí vodných tokov alebo vodných nádrží, alebo ktorá tieto brehy alebo hrádze pretrhla, alebo zaplavenie územia vodou bolo spôsobené zmenšením prietoku koryta vodného toku. Za povodeň sa nepovažuje také zaplavenie územia, ktoré bolo spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov.

Záplavou sa rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá po určitú dobu v mieste poistenia stojí alebo prúdi a spôsobí na poistenom majetku škodu. 
Treba si prečítať v poistných podmienkach či predmetné poistenie kryje obe riziká alebo len jedno z nich.

Povodne vystavujú poisťovniam miliónové účty

V niektorých prípadoch to ale nemusí byť lacné. Najmä keď niektoré poistné domy pri stanovovaní výšky poistného berú do úvahy aj to, ako ďaleko sa dom nachádza od vodného toku. Čím bližšie k vode, tým drahšie poistné, takéto pravidlo platí v niektorých poisťovniach.

Slováci sa často rozhodnú na poistke šetriť. Nie je ojedinelé, že pri dojednaní si klienti zvolia nízke poistné krytie bez uvedených rizík - vzhľadom na podcenenie tohto rizika z dôvodu, že v minulosti neboli povodňou alebo záplavou ohrození.

Koľko stojí poistenie proti povodniam

Výška priamo závisí od toho, v akej lokalite bývate, aká je hodnota nehnuteľnosti/domácnosti, či sa nachádzate v rizikovej oblasti, či už váš dom/byt/domácnosť zažil v minulosti povodeň či záplavy a napokon aj to, akú veľkú budete mať spoluúčasť pri poistnej udalosti. Poistenie proti povodni je často súčasťou balíka, ktorý poisťuje váš dom alebo byt. Aj keď takýto mix len ťažko možno spriemerovať, približná suma za poistenie proti povodniam na jeden rok je zhruba 100 eur.

Ako nahlásiť škodu pri povodniach

1. Poisťovňu informujte telefonicky, e-mailom či faxom.

2. Počkajte na príchod pracovníka poisťovne. Nič zo zničených vecí neodhadzujte. Niektorým poisťovniam stačí aj fotodokumentácia bez obhliadky.

3. Pokiaľ majetku hrozí ďalšie poškodenie a musíte s poškodenými vecami manipulovať, zdokumentujte to fotoaparátom alebo kamerou. Zničené veci však nevyhadzujte až do príchodu poisťováka.

4. Pracovník urobí prehliadku a spíše zoznam škôd. Dá vám vyplniť tlačivo o ohlásení poistnej udalosti.

Prehľad rizikových oblastí v hlavných vodných tokoch

  • Dunajec a Poprad: 31 oblastí/ 73,4 km vodných tokov
  • Morava: 51 oblastí/ 125,29 km vodných tokov
  • Dunaj: existencia významného povodňového rizika nebola určená, pretože spoľahlivú ochranu vytvára VD Gabčíkovo, protipovodňová ochrana Bratislavy a VD Nagymaros
  • Váh: 192 oblastí/ 460,05 km vodných tokov
  • Hron: 54 oblastí/ 169,65 km vodných tokov
  • Ipeľ: 9 oblastí/ 23,75 km vodných tokov
  • Bodrog: 129 oblastí/ 237,4 km vodných tokov
  • Slaná: 31 oblastí/ 57,705 km vodných tokov
  • Hornád: 57 oblastí/ 122 km vodných tokovBodva: 5 oblastí/ 17,2 km vodných tokov

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SRPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Poistenie - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.