Výpis a odpis z registra trestov: všetko, čo potrebujete vedieť

24.04.2020 | Redakcia, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Poznáte rozdiel medzi výpisom a odpisom z registra trestov? Ako získate výpis a odpis z registra trestov? Možno spraviť výmaz? Dozviete sa v našom praktickom článku.


Potrebujete do novej práce výpis z registra trestov? Alebo od vás inštitúcia žiada odpis z registra trestov? Dnes už viete oboje vybaviť rýchlo a lacno aj prostredníctvom Slovenskej pošty.

Koľko stojí výpis a odpis z registra trestov

Prvé vyhotovenie výpisu z registra trestov pre fyzické alebo právnické osoby a odpisu registra trestov pre fyzické osoby vám na vybraných poštách vydajú pracovníci pošty už za 3,90 eur. Ďalšie vyhotovenia na základe jednej žiadosti vybavíte potom už za 1,90 eur.

Za žiadosť o výpis z registra trestov podanú elektronicky zaplatíte poplatok - 2 eurá. Za žiadosť podanú osobne v podateľni registra trestov zaplatíte poplatok - 4 eurá.

Rozdiel medzi výpisom a odpisom registra trestov

V zmysle zákona je medzi výpisom z registra trestov a odpisom z registra trestov jeden zásadný rozdiel. Kým vo výpise z registra trestov sú vedené iba nezahladené odsúdenia dotyčnej osoby. V odpise z registra trestov sú vedené všetky odsúdenia dotyčnej osoby, priebeh výkonu uložených trestov a tiež odsúdenia, ktoré sú zahladené.

vypis odpis z registra trestov

Zdroj: Shutterstock

Možno vymazať záznam v registri trestov?

V prípade výpisu z registra trestov možno podať návrh na výmaz. Robí sa tak na príslušnom súde a ide o zahladenie odsúdenia (súd v obvode, ktorého máte bydlisko). Na zahľadenie odsúdenia sa vzťahuje ustanovenie § 92 Trestného zákona. Treba však splniť určité nasledovné podmienky:

Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej:

  • 10 rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,
  • 5 rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,
  • 3 roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.

Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním. (t.j. iný trest než trest odňatia slobody)

To znamená, že ak spĺńate vyššie uvedené môžete sa obrátiť na súd s návrhom na zahľadenie odsúdenia. V prípade ak súd rozhodne o zahľadení odsúdenia dôjde k výmazu trestného činu z registra trestov, teda vo výpise sa to neobjaví. V odpise z registra trestov to však zostane aj naďalej.

V prípade odpisu z registra trestov nemožno vykonať nič. Záznamy z odpisu nie je možné zahladiť alebo iným spôsobom vymazať. V odpise z registra trestov sú vedené všetky odsúdenia dotyčnej osoby, priebeh výkonu uložených trestov a tiež odsúdenia, ktoré sú zahladené.

Kto môže žiadať o výpis/odpis z registra trestov

  • samotný žiadateľ, teda - osoba, ktorej sa výpis týka a ktorej totožnosť musí byť na žiadosti overená, alebo
  • osoba splnomocnená žiadateľom,
  • iný orgán, organizácia alebo inštitúcia pre potrebu iného ako trestného konania, ak to ustanovuje osobitný zákon

Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva písomne a je možné ju podať elektronicky alebo osobne.

Kde možno žiadať o výpis/odpis z registra trestov

Elektronicky je možné podať žiadosť cez elektronickú službu Podanie žiadosti o výpis a odpis z registra trestov. Budete však potrebovať nový občiansky preukaz s čipom (eID karta), čítačku a všetky aplikácie potrebné k elektronickému podpisu.

Osobne je možné podať žiadosť o výpis z registra trestov:

  • na generálnej prokuratúre (len na Registri trestov Generálnej prokuratúry SR, na pracovisku na ulici Kvetná 13, Bratislava),
  • na obciach, ktoré vedú matriku, 
  • na integrovaných obslužných miestach na pracoviskách Slovenskej pošty - hľadať pobočku IOMO
  • ak ste v zahraničí, žiadosť sa podáva na zastupiteľských úradoch SR.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 50 krát 5 0.5