Poštové poplatky na Slovensku. S týmto treba počítať

17.09.2018 | Marek Mittaš, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Pošta už dávno nie je inštitúciou, ktorá nosí len listy a balíky. Je v princípe multifunkčným miestom, kde vybavíte viacero vecí. No nie sú zadarmo. Aké su teda ceny za tieto služby?


 

Tradícia stále pretrváva

Poštové služby boli na Slovensku dlho monopolom. Následne sa presunuli na liberalizovaný trh, ale spomienky z minulosti, kedy patrili zásielky, listy aj balíky výhrade do rúk pošty stále pretrvávajú. V roku 2015 aj Všeobecný súd ako súčasť Súdneho dvora EÚ so sídlom v Luxemburgu potvrdil rozhodnutie Európskej komisie, ktoré zakazovalo Slovensku udeliť Slovenskej pošte výlučné právo poskytovať "hybridné poštové služby".

To znamená, že Slovenská pošta stratila možnosť monopolu na tradičné listové zásielky do 50 gramov a hromadné poštové zásielky. Napriek tomu je dominantným hráčom segmentu,  keďže poskytuje poštové služby pre každého a v každý pracovný deň na celom území Slovenska. A to aj vrátane komerčne neatraktívnych oblastí.

Služby ponúka prostredníctvom siete viac ako 1 500 pôšt. Zákazníkom je k dispozícii 6 797 poštových schránok a 5 654 kusov listových doručovacích schránok. Konkurencia Slovenskej pošty sa zameriava skôr na marketingové adresné doručovanie a pri hmotnosti listu do 50 g cena začína pod 40 centov. Čo sa týka klasických poštových služieb, bežný list do 50 gramov začína na Slovenskej pošte na úrovní 50 centov a je oslobodený od DPH.

Poštové služby sú pri listoch rozdelené na 2 triedy:

Hmotnosť (do) List 1. triedy List 2. triedy
50 g 0,70 € 0,50 €
100 g 0,85 € 0,65 €
500 g 1,15 € 0,95 €
1 000 g 1,85 € 1,65 €
2 000 g 2,80 € 2,60 €

Zdroj: Slovenská pošta

Rozdiel v triedach nie je len finančný, ale aj časový. List 1. triedy doručí pošta nasledujúci pracovný deň po dni podania a list 2. triedy až druhý pracovný deň po dni podania. Listové zásielky do Českej republiky sa riadia podľa iného tarifu a uplatňuje sa na ne len jedna trieda. Dĺžka dodania listu do Českej republiky je 3 -5 dní.

Listová zásielka do Českej republiky:

Hmotnosť (do) Cena
50 g 0,95 €
100 g 1,30 €
500 g 3 €
1 000 g 6,80 €
2 000 g 11,50 €

Zdroj: Slovenská pošta

Poštová zásielka do iných krajín:

Hmotnosť (do) List v rámci EÚ Balík v rámci EÚ List mimo EÚ Balík mimo EÚ
50 g 1,10 € - 1,30 € -
100 g 1,70 € - 2,10 € -
500 g 4,20 € 4,40 € 6 € 6 €
1 000 g 8 € 9 € 14,50 € 14,50 €
2 000 g 13 € 13,50 € 27 € 26 €

Zdroj: Slovenská pošta

TIP: Zmeny pri doručovaní úradnej pošty do vlastných rúk

Poštové poplatky na Slovensku: balík, list, výpis, odpis

Zdroj: shutterstock

Modernejšie možnosti aj pri balíkoch

Jednou z často využívaných poštových služieb je balíková služba. Cena balíka sa odvíja od hmotnosti a od toho, či poputuje na adresu alebo na poštu. Aj tieto ceny sú oslobodené od DPH.

Hmotnosť (do) Balík na adresu Balík na poštu
5 kg 3,90 € 2,70 €
10 kg 4,90 € 3,70 €

Zdroj: Slovenská pošta

Využiť môžete aj elektronické podanie balíka. To uľahčuje proces jeho podania, čo sa odrazí na cene. Po registrácii a prihlásení na stránke pošty vytvoríte a odošlete elektronickú verziu papierového podacieho lístku. V takom prípade sa mení aj cena.

Hmotnosť (do) Balík na adresu Balík na poštu
5 kg 3,70 € 2,50 €
10 kg 4,80 € 3,60 €

Zdroj: Slovenská pošta

Ďalšie poplatky a možností

Keďže je Slovenská pošta vlastnená Slovenskou republikou prostredníctvom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,  tradičné poštové služby rozširuje aj o Služby štátu. Tie však nie sú dostupné na každej pošte, ale zhruba na 600 poštách po celom Slovensku. Tie sú vybavené Integrovaným obslužným miestom IOMO. Vďaka nemu na pošte vybavíte aj úradné záležitosti ako príklad Výpis z obchodného registra SR, Výpis z listu vlastníctva aj Výpis či Odpis registra trestov, ktoré sú verejnými listinami použiteľnými na všetky právne úkony.

Služba Cena
Výpis z obchodného registra na právne služby 4,50 €
Druhé a ďalšie vyhotovenie Výpisu z OR na základe jednej žiadosti 4,50 €
Výpis z listu vlastníctva na právne účely 7,90 €
Druhé a ďalšie vyhotovenie Výpisu z LV na základe žiadosti 3,90 €
Výpis z registra trestov na právne účely 3,90 €
Druhé a ďalšie vyhotovenie Výpisu z RT na základe jednej žiadosti 1,90 €
Odpis registra trestov na právne účely 3,90 €
Druhé a ďalšie vyhotovenie Odpisu RT na základe jednej žiadosti 1,90 €

Zdroj: Slovenská pošta

Finančné služby na pošte

V neposlednom rade patrí k poštovým službám aj SIPO, teda sústredené inkaso platieb obyvateľstva. Predstavuje službu, ktorá rieši bežné domáce platby. Prostredníctvom jediného dokladu pošta umožňuje zaplatiť poplatky za vodu, plyn, elektrickú energiu, nájomné, káblové televízie či dokonca splátky úverov.

Pre občanov je najviac využívaná na úhradu zálohových alebo pravidelných platieb, úhradu nedoplatkov z vyúčtovania, získanie preplatkov z vyúčtovania a podobne. Táto služba je zo strany pošty spoplatnená dvojakou možnosťou v závislosti od pohodlia platiteľa. Pri priehradke zaplatíte za SIPO 0,17 € a z domu u doručovateľa 0,50 €. Existuje aj možnosť platiť bezhotovostne z účtu a vtedy sa účtuje len sadzba za bankový prevod v banke.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 14 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo