Len polovica Slovákov ma poistné krytie pre pripad, že by jeden zo živiteľov náhle zomrel

14.06.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Najmenej pripravení vyrovnať sa finančne s náhlym úmrtím sú ľudia vo veku nad 54 rokov.


Je len málo Slovákov, ktorých rodiny sú dostatočne finančne zabezpečené. Ako ďalej vyplýva z prieskumu poisťovne Aegon, takmer 48 % opýtaných nemá poistenie s krytím pre prípad, že by jeden zo živiteľov domácnosti nečakane zomrel. To podľa vyjadrení poisťovne znamená, že keď sa tak náhodou stane, pozostalí sa dostávajú do vážnych finančných problémov, pretože musia zvládnuť nielen náklady spojené s pohrebom, ale aj ďalej žiť a platiť z jedného príjmu všetko, čo sa predtým financovalo z dvoch platov.

Vdovské je nízke

Najmenej pripravení vyrovnať sa finančne s náhlym úmrtím sú ľudia vo veku nad 54 rokov. Najmenej pripravení na výpadok príjmu od jedného zo živiteľov rodiny sú obyvatelia Bratislavského kraja, kde sa paradoxne k zabezpečeniu bývania najviac využívajú úvery či pôžičky. „Takzvané vdovské a sirotské je u nás také nízke, že vypadnutý príjem nenahradia. Navyše stúpa počet párov, ktoré žijú „na psiu knižku“, v tom prípade pozostalý partner nemá nárok na žiadne vdovské,“ uviedla poisťovňa Aegon.

Vyššia úmrtnosť v produktívnom veku oproti iným krajinám EÚ

Slovensko sa dlhodobo vyznačuje vyššou úmrtnosťou v produktívnom veku ako v iných krajinách EÚ, a to najmä u mužov. Takmer 20 % všetkých úmrtí ide na konto náhlej smrti, pričom drvivá väčšina je podmienená srdcovo-cievnymi ochoreniami. Na Slovensku predpokladáme, že takto zomiera denne asi 15-30 osôb. Druhou najrozšírenejšou príčinou smrti u mužov ako aj u žien sú nádorové ochorenia.

Viac ako 27 % zo všetkých úmrtí sa týka ľudí, ktorí sú ešte v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov). Ako vyplýva zo Správy o zdravotnom stave obyvateľstva Slovenskej republiky, na 100 osôb v produktívnom veku pripadá viac ako 40 závislých osôb (deti vo veku 0 -14 rokov a seniori nad 65 rokov), pričom tento počet má pri demograficky starnúcej populácii rastúcu tendenciu.

Nepríjemná štatistika ukrýva závažný poznatok – takmer tretina Slovákov zomrie predčasne a takmer tretina Slovákov sa nedokáže o seba samostatne postarať.

poistenie v pripade smrti

Mohlo by vás zaujímať:

Aké poistné krytie vybrať

Pýtajte si doplnkové poistenie úmrtia. Poistenie, ktoré sa v prípade smrti jedného zo živiteľov postará o finančnú budúcnosť ostatných členov rodiny.

Vybrať si možno z troch produktov. V prípade úmrtia môžu pozostalí dostávať mesačnú rentu ako náhradu za výpadok pravidelného mesačného príjmu alebo im môže byť vyplatená poistná suma v takej výške, ktorá pokryje splatenie úverov a hypoték. Treťou možnosťou je jednorazová poistná suma, ktorá by mala zodpovedať výške ročného príjmu človeka.

1. Mesačná renta - vhodná na udržanie rovnakej životnej úrovne rodiny

Slúži ako náhrada za výpadok pravidelného mesačného príjmu živiteľa. Klient si sám stanoví výšku mesačnej renty (až do výšky 1 000 eur/mesačne), ktorá je v prípade úmrtia vyplácaná každý mesiac až do konca dohodnutej poistnej doby. Odporúčaná výška mesačnej renty by mala byť 60 až 80 % mesačného zárobku poisteného.

2. Klesajúca poistná suma – využívaná na splácanie finančných záväzkov či úverov

Poistná suma sa každý rok počas celej poistnej doby znižuje. Tento pokles kopíruje i pokles nesplatených úverov či pôžičiek, ktoré klient svojou platbou rovnako každý mesiac znižuje. Odporúčaná výška poistného krytia by mala byť 100 až 120 % výšky nesplatených úverov.

3. Jednorazová (konštantná) poistná suma – vykrytie nevyhnutných výdavkov

Oprávnené osoby získajú jednorazovo poistnú sumu, ktorú môžu použiť na vykrytie akýchkoľvek neočakávaných nákladov, prípadne finančných záväzkov. Odporúčaná výška poistného krytia je v sume jednoročného zárobku poisteného.

V prípade, ak dôjde k úmrtiu poisteného, poisťovni je potrebné predložiť hlásenie poistnej udalosti a úmrtný list. Poisťovňa môže rovnako požadovať i lekársku či policajnú správu.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.