Rakovina je finančne náročná choroba. Riešením je poistenie, tvrdia odborníci

25.06.2018 | Miroslav Homola, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Výskyt rakoviny na Slovensku vzrástol až trojnásobne, a to len za posledných 30 rokov. Ak chce človek túto zákernú chorobu zdolať, musí podstúpiť okamžitú a často nákladnú liečbu. Riešenie nie je zložité, ale je potrebné na neho myslieť čím skôr, tvrdia odborníci.


Rakovina je drahá

Slovenskí lekári odhalia 32 000 nových prípadov rakoviny ročne. Oproti minulosti je to 3-krát väčšie číslo. Najväčším problémom pacientov býva výpadok príjmu, práve kvôli tejto chorobe. Podľa odborníkov je riešenie jednoduché, musíte si vytvoriť finančnú rezervu a uzatvoriť životné poistenie.

Pacient s rakovinou potrebuje na liečbu v priemere 12 000 eur ročne. To už je pomerne dosť vysoká suma pre človeka, ktorý je práceneschopný. Onkológovia sa zhodujú, že pre úspešnú liečbu rakoviny je dôležitá aj doplnková liečba. V praxi to znamená špeciálnu diétu, výživové doplnky, špeciálnu stravu a inú starostlivosť, ktorú vám nezaplatí zdravotná poisťovňa.

Jedným z riešení takýchto nečakaných výdavkov je finančné plnenie od poisťovne, ktoré plynie na základe poistenia kritických chorôb. Avšak, to len v prípade, že ste poistenie uzavreli v dostatočnom predstihu, respektíve ešte pred diagnostikovaním rakoviny. V prípade, že poisťovni zamlčíte takúto diagnózu pri uzatváraní poistenia, nebude vám poistné krytie vyplatené, prípadne to bude klasifikované ako poistný podvod.

Štát vám nepomôže

Práceneschopnosť znamená aj menší mesačný príjem. Pri dobrých platových podmienkach môžete rátať s mesačnou náhradou vo výške zhruba 500 eur. U začínajúcich živnostníkov a podnikateľov to môže byť aj oveľa menej, v horšom prípade aj žiadnu náhradu príjmu. Štát tento prepad nijako nekryje, preto si musíte pomôcť sami.

Na PN-ke môžete ostať maximálne jeden rok, potom zdravotný stav posudzuje sociálna poisťovňa. Ak zo zdravotného posudku vyplynie, že osoba má pokles pracovnej schopnosti viac ako 40 %, sociálna poisťovňa takúto osobu označí ako invalidného dôchodcu. To však znamená ešte menšie mesačné príjmy. Pri invalidite do 70 % je to zhruba 200 eur a nad 70 % je to v priemere 360 eur.

TIP: Nahlasovanie poistných udalostí: Ako správne postupovať?

Ako sa správne poistiť proti rakovine a kritickým chorobám

Zdroj: shutterstock

Dobre nastavené poistenie

Dieru v príjme môže zachrániť dobre nastavené životné poistenie. To isté platí aj o výdavkoch na doplnkovú liečbu rakoviny. Pri životnom poistení spravidla rastie cena úmerne veku. Je to hlavne kvôli tomu, že s vekom sa zvyšuje aj riziko iných kritických chorôb. Poisťovne preto odporúčajú klientom poistiť sa v čo najmladšom veku.

Dôležité je aj nastaviť si výšku poistného krytia. Všetko závisí od samotného mesačného príjmu, ale pri poistení proti rakovine je dobré si nastaviť minimálnu sumu životného poistenia, ktoré bude obsahovať aj poistenie kritických chorôb na jeden násobok ročného platu, najideálnejšie na sumu 12 000 eur.

„S príjmom ľuďom rastú prirodzene výdavky. Aby bol človek pri liečení bez stresu z rodinných financií, malo by poistenie kritických chorôb kryť nielen náklady na doplnkovú liečbu, ale aj bežné výdavky rodiny počas 12-tich mesiacov,“ hovorí Juraj Ďurko, regionálny riaditeľ OVB Allfinanz Slovensko.

Ak sa v rodinnej anamnéze vyskytla rakovina, je na zváženie poistiť sa aj na vyššiu sumu poistného krytia. Finančný poradcovia tiež dodávajú, že sumu je dobré pravidelne prehodnocovať a meniť priamo úmerne klesajúcim alebo stúpajúcim príjmom.

Aké výdavky kryje poistenie proti rakovine:

  • Bežné rodinné výdavky/1 rok
  • Doplnkovú liečbu, ktorá je nad rámec zdravotného poistenia/1 rok
  • Výživové doplnky
  • Zdravotnícke pomôcky
  • Liečebné pobyty
  • Upravená strava
  • Doprava
  • Doplatky za lieky

Neschopnosť splácať dlhy

Pri výpadku príjmu počas choroby nastáva problém aj so splácaním dlhov. V banke síce môžete požiadať o odklad, ktorý je maximálne 6 mesiacov, ale nie je to najlepšie riešenie. Aj napriek pochopiteľnému zdravotnému stavu vás banka bude viesť v úverovom registri kvôli omeškaniu splátok. Ak budete chcieť inej banke dokázať, že v úverovom registri ste sa ocitli kvôli chorobe, bude vám to musieť potvrdiť banka, z ktorej ste úver čerpali. To však nezaručuje, že banka toto zdôvodnenie aj zoberie do úvahy.

"K odkladu potrebujete banke vydokladovať PN, prípadne lekársku správu, ktorá toto ochorenie potvrdzuje. Odklad však problém nielen nerieši, ale ho zhoršuje. Odklad sa môže prejaviť ako negatívny záznam o nesplácaní v úverovom registri a ak budete potrebovať ďalší úver, bude potrebné potvrdenie zo strany banky, že išlo o odloženie splátok pre ochorenie.", vysvetľuje J. Ďurko

5 tipov, ktoré sú prevenciou zvládnutia kritickej choroby

1. Uzatvorenie životného poistenia s pripoistením kritických chorôb (pred určením diagnózy kritickej choroby)
2. Vytvoriť si finančnú rezervu vo výške 3 až 6 mesačných výdavkov
3. Znížiť konzumáciu alkoholu a cigariet
4. Mať aktívny pohyb / zredukovať nadváhu
5. Mať súbežné poistenie invalidity

 Zdroj: OVB Allfinanz SlovenskoPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Poistenie - spravodajstvo