Ako postupovať v prípade dopravnej nehody alebo škodovej udalosti

06.07.2018 | Miroslav Homola, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody, mali by ste poznať správny postup riešenia takejto situácie. Podľa polície sú v niektorých prípadoch dôležité aj prvé minúty po nehode. Ako teda postupovať a čo robiť v prípade dopravnej nehody alebo škodovej udalosti?


Dopravná nehoda vs. škodová udalosť

Je dôležité vedieť rozlišovať tieto dva pojmy. Dopravná nehoda je udalosť na ceste, ktorá sa stane v priamej súvislosti s prevádzkou vozidla, pri ktorej sa niekto zraní, zomrie, poškodí sa povrch vozovky alebo dopravné značenie, prípadne iné všeobecne prospešné zariadenie, uniknú škodlivé látky alebo vznikne na majetku škoda vyššia ako 3 990 eur. Políciu by ste mali zavolať aj v prípade, že niekto z účastníkov je pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky.

Škodovou udalosťou sú všetky ostatné udalosti, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s prevádzkou vozidla a ktoré nemusí polícia objasňovať. Do tejto kategórie môžeme zaradiť malé "ťukance" na križovatkách, poškodenie iného auta na parkovisku, nedobrzdenie a podobne. Ak sa účastníci na mieste škodovej udalosti nedohodnú, môžu k miestu privolať políciu.

 

Zabezpečenie miesta nehody

Po vzniku dopravnej nehody alebo škodovej udalosti je potrebné zabezpečiť dané miesto, respektíve bezpečnosť cestnej premávky a samotných účastníkov udalosti. Často sa stáva, že účastníci dopravnej nehody riešia vzniknutú situáciu, nezabezpečia miesto nehody a následne vznikne na ceste chaos, prípadne ďalšia nehoda.

V prvom rade je nutné zachovať pokoj a rozvahu, obliecť si reflexnú vestu ešte vo vozidle, zapnúť výstražné svetlá a v dostatočnej vzdialenosti umiestniť výstražný trojuholník na viditeľnom mieste. Vozidlá by mali ostať na pôvodnom mieste, pre riadne vyšetrenie a mieru zavinenia nie je dobré ich premiestňovať. Ak je situácia komplikovanejšia a vozidlá je nutné preparkovať, môžete ich premiestniť, ale ešte predtým si označte alebo vyfotografujte miesto nehody.

TIP: Dokedy musí dieťa sedieť v autosedačke?

Ako postupovať v prípade dopravnej nehody a škodovej udalosti

Zdroj: Polícia Slovenskej republiky (Facebook)

Zavolajte linku 112

V prípade, že je niekto zranený alebo sa udrel, pociťuje nejaké zdravotné ťažkosti, prípadne je podozrenie na skryté zranenia, mali by ste zavolať linku 112. Pri nahlasovaní by mal operátor vyhodnotiť, ktoré záchranné zložky je potrebné na miesto nehody poslať. Pri vážnejších dopravných nehodách sa posielajú na výjazd všetky 3 zložky integrovaného záchranného systému.

Do príchodu záchranárov môže niekto potrebovať aj rýchly zásah prvej pomoci. V takomto prípade by ste mali postupovať podľa inštrukcií operátora alebo operátorky na záchrannej linke. Neposkytnutie prvej pomoci alebo dokonca útek z miesta nehody by mohlo byť klasifikované ako trestný čin. Tiež je nutné podotknúť, že by ste sa mali zdržať požitia alkoholických nápojov a iných omamných látok.

Pokrčené plechy

Tie lepšie a šťastlivejšie situácie sú škodové udalosti. Určite je lepšie mať pokrčené plechy ako naštrbené zdravie. Účastníci takzvaného "ťuknutia" by sa mali vedieť rozumne dohodnúť. Dôležité je podrobne vyfotografovať a zdokumentovať celú škodovú udalosť. Vodiči by si tiež mali vymeniť informácie z občianskeho preukazu a bielej karty povinného zmluvného poistenia.

Dôležité informácie:

  • Meno, priezvisko a bydlisko (Firemné vozidlo - IČO, sídlo, meno a bydlisko vlastníka)
  • Názov a adresu poisťovne, číslo dokladu o poistení, respektíve číslo poistnej zmluvy
  • Evidenčné číslo a typ vozidla

Správa o nehode

Veľmi dôležitým dokumentom je aj dobre vyplnená správa o nehode. Vodiči by ju mali vyplniť spoločne po vzájomnej dohode a opise dopravnej nehody. Tento dokument obsahuje dotazník kontaktných údajov, podklad na nákres a krátky opis škodovej udalosti. Správu musia podpísať všetci účastníci poistnej udalosti. Originál dokumentu ostáva vinníkovi, ktorý škodu bude nahlasovať svojej poisťovni.

K správe môžete pridať aj fotodokumentáciu a pre istotu sa môžu zapísať aj kontaktné údaje svedkov nehody. Tiež by ste mali bezprostredne po nehode nahlásiť poistnú udalosť aj svojej poisťovni. Správu o nehode by mal zaniesť do svojej poisťovne vinník, ale môžu to urobiť aj iný účastníci. Ak sa nehoda stala na Slovensku, musí sa nahlásiť do 15 dní, v prípade nehody v zahraničí do 30 dní.


Kvíz: Pamätáte si ešte otázky z testov autoškoly? Otestujte sa v našom kvíze.

1/10 Vodič nesmie zastaviť a stáť:Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 6 krát 5 0.5