Končíte školu a nemáte prácu a ani nejdete na VŠ? Aké máte povinnosti voči úradom?

26.06.2018 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Práve ste zmaturovali či zoštátnicovali a chcete si chvíľu užiť voľna? Do kedy to žiadny úrad nebude zaujímať a čo sa vám môže stať ak sa nebudete nikde hlásiť?


Povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Samotný študent voči sociálnej poisťovni nemá povinnosti, pokiaľ štúdium trvá. Maturant je sociálnou poisťovňou vnímaný  ako študent až do konca prázdnin teda do 31. 8. 2018.

Absolvent vysokej školy prestáva byť študentom dňom vykonania štátnej záverečnej skúšky.

A tzv. „veční študenti“ alebo ľudia, ktorí začali študovať neskôr sú za študentov považovaní najviac  do dovŕšených 26 rokov veku. Potom už nie, aj keby ešte ďalej študovali dennú (priebežnú) formu štúdia.

Počas štúdia študent neplatí poistné na žiadny druh sociálneho poistenia a ani ho za neho nikto neplatí (ani štát). Preto nemá nárok na žiadnu dávku zo Sociálnej poisťovne. Poskytnutie väčšiny sociálnych dávok je totiž podmiených platením poistného na sociálne poistenie určitú dobu, napríklad aby mala žena nárok na materské musí byť nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.

Povinnosti študentov voci uradom

zdroj foto: Shutterstock

V prípade, že sa po ukončení štúdia nezamestnáte, ani si nezriadite živnosť, musíte vyriešiť otázku ako mať sociálne poistenie. Môžete patriť medzi tzv dobrovoľne nemocensky, dobrovoľne dôchodkovo poistení alebo dobrovoľne poistení v nezamestnanosti. 

Čo vám hrozí, ak by ste neboli nemocensky ani dôchodkovo poistení ani poistení v nezamestnanosti a neodvádzali príspevky do Sociálnej poisťovne?

Nemali by ste nárok na nemocenské dávky (nemocenské, materské,...) ani na dôchodok ani na podpodru v nezamestnanosti. Taktiež by sa vám roky, kedy poistné neplatíte z vlastnej vôle, ani nezapočítavali do posudzovaného obdobia potrebného pre poskytnutie napr. dôchodku.

Povinnosti voči Zdravotnej poisťovni

Ak nemáte Sociálne poistenie, nemusíte to hneď  pocítiť  v bežnom živote. Keď však nemáte zdravotné poistenie, alebo máte dlh voči zdravotnej poisťovni, neošetria vás bezplatne nikde. Akýkoľvek lekársky úkon si budete musieť v hotovosti zaplatiť.

Za študentov platí zdravotné poistenie štát. Akonáhle sa váš štatút zmení, musíte si začať platiť zdravotné poistenie sám, pokiaľ nie ste zamestaní alebo samostatne zárobkovo činná osoba.

Ak si teda hneď po ukončení štúdia nezriadite živnosť alebo sa nezamestnáte, musíte najneskôr do 8 dní v nasledujúcom mesiaci oznámiť zdravotnej poisťovni, že sa stávate samoplátcom.

Ak zostanete dobrovoľne nezamestnaní, musíte si zdravotné poistenie platiť sami. Minimálny základ tzv. dobrovoľne nezamestnaných osôb je rovnaký ako pre samostatne zárobkovo činné osoby. Minimálna výška preddavku na poistné dobrovoľne nezamestnaných osôb je 14 % z 50 % z priemernej mesačnej mzdy. Osoby so zdravotným postihnutím odvádzajú 7 %.

V prípade, že sa ako nezamestaný zaregistrujete na úrade práce, platí za vás zdravotné poistenie štát.

Nie je žiadna zákonná povinnosť evidovať sa na úrade práce. Evidovaní však môžu byť len tí občania, ktorí nie sú zamestnaní ani nepodnikajú ani na Slovensku ani v zahraničí. Taktiež tam nemôžu byť evidovaní študenti, mamičky na materskej dovolenke a ďalší poberateľia dôchodkov a sociálnych dávok.

Povinnosti voči Daňovému úradu

Ak dosahujete nízke príjmy, nemáte povinnosť podávať daňové priznanie. Majte však na pamäti, že sa u každého daňového rezidenta SR zdaňujú celosvetové príjmy. Posudzované preto budú aj príjmy, ktoré dosiahnete v zahraničí.

Hranica pre podanie daňového priznania z príjmov za rok 2017 bola 1 901,67 eur.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.