Ako urobiť zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri elektronicky

26.06.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Firmy - spravodajstvo


Potrebujete spraviť prvozápis do obchodného registra? Prípadne zmeniť či vymazať vaše údaje v rámci obchodného registra? Poradíme ako na to.


Táto služba je určená najmä pre podnikateľov. Prostredníctvom nej je možné podať elektronicky žiadosť o prvozápis spoločnosti do obchodného registra, žiadosť o zmenu zápisu spoločnosti v obchodnom registri, žiadosť o výmaz spoločnosti z obchodného registra a pri všetkých návrhoch je možné zároveň vložiť elektronické listiny vyžadované k návrhu.

Čo potrebujem na elektronický zápis do obchodného registra

  • občiansky preukaz s čipom (eID)
  • kvalifikovaný elektronický podpis (ZEP)
  • elektronicky formulár vo formáte XML

Tip redakcie: Prílohy k zápisu vždy skenujte v odtieňoch sivej s rozlíšením najviac 200 dpi. Skontrolujte skenovaný dokument pred podpisom, či je obsah čitateľný. V názvoch elektronických dokumentov nepoužívajte diakritiku.

vlozit formular

Postup, ako na to

Služba predpokladá stiahnutie formulára návrhu. Formuláre si môžete stiahnuť na tomto odkaze: Elektronické formuláre pre jednotlivé právne formy zapisovaných osôb.

Ak formulár vypíšete, uložte ho do počítača vo formáte XML. Následne ho podpíšte kvalifikovaným elektronickým podpisom. Na podpis odporúčame použiť službu zep.disig.sk. Podpísať je potrebné aj prílohy k podaniu (napr. spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva, atď.) naskenujte do formátu PDF (preferovaný formát).

Po vypísaní formulára je potrebné zaplatiť poplatok a poslať podpísané listiny.

Ako vypísať formulár (zmena v obchodnom registri elektronicky)

Prvý krok pri vypísaní formulára je Výber typu podania. Vyplňte Typ podania, Právnu formu spoločnosti, ktorú žiadate zapísať, Registrový súd podľa príslušnosti a Obchodné meno spoločnosti.

Spisová značka pri prvozápise vám bude pridelená súdom, nevypĺňajte ju. Pri ostatných typoch podania vyplňte Spisovú značku. Vyplňte navrhovateľa – údaje, ktoré mate zadané v profile sa vám automaticky vyplnia aj v časti Navrhovateľ.

Druhý krok je priloženie dokumentov k podaniu. Dokumenty môžete priložiť prostredníctvom tlačidla Nahraj dokumenty>. Dokumenty označené ako povinné je potrebné poslať spolu s podaním. Dokumenty označené ako nepovinné, ktoré neprikladáte, odstráňte.

Postup pri prikladaní dokumentov: Z poľa Výber podoby dokumentu vyberte, či dokument prikladáte elektronicky, alebo posielate papierovo na príslušný registrový súd.

Pri výbere elektronickej podoby dokumentu sa vám otvorí okno, v ktorom si nalistujete a vyberiete dokument a tlačidlom Uložiť ho vložíte do podania.

Povinné dokumenty musia mať vložený súbor (elektronická podoba dokumentu) alebo musia byť doručené na príslušný registrový súd (papierová podoba).

Tretí krok je kontrola podania. Prostredníctvom tlačidla Prehľad podania > si prezrite celé podanie a po kontrole je možné podanie odoslať prostredníctvom tlačidla Odoslať.

bok slovensko sk

Ako zaplatiť poplatok a poslať papierové listiny

Po odoslaní podania vám bude do elektronickej schránky a na e-mailovú adresu doručená správa s potvrdenkou o prijatí podania a začatí procesu overovania. Prosím prečítajte si text potvrdenky. V prípade ak je niektorý dokument v nekorektnom formáte, elektronická podateľňa nepokračuje v spracovaní podania.

Potvrdenka  o prijatí a overení vášho podania je podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom určeným na podpisovanie výstupov z elektronických služieb obchodného registra.

Formát potvrdenky je ZEP. To znamená, že potvrdenku je možné prečítať pomocou aktuálnej aplikácie QSign. Kvalifikovaný elektronický podpis na potvrdenke je možné overiť pomocou aktuálnej aplikácie QSign.

Ak sú všetky podpisy vyhodnotené ako platné, je súčasne vygenerovaná správa o platobných podmienkach, s informáciu o výške poplatku za požadovanú službu spolu s platobnými informáciami.

Poplatok je potrebné zaplatiť podľa inštrukcií v správe. V prípade, že poplatok nebude zaplatený podľa platobných informácií v správe, vašu platbu nebude možné spárovať s podaním, čo môže mať za následok nevybavenie vášho podania.

Poplatok môžete zaplatiť prostredníctvom ktorejkoľvek banky osobne alebo cez internet banking, ak takúto službu Vaša banka poskytuje. Ak ste uhradili platbu s nesprávnymi platobnými symbolmi, kontaktujte príslušný registrový súd a požiadajte o ručné spárovanie platby.

Kedy je podanie vybavené

Platba je pripísaná na účet súdu spravidla tretí pracovný deň po úhrade. Následne dostanete do vašej schránky správu o pridelení sudcu. Lehota na zápis do obchodného registra je 2 pracovné dni od doručenia návrhu na zápis.

V prípade odmietnutia zápisu je doručená do elektronickej schránku a emailom správa o odmietnutí podania. Samotné odmietnutie je doručené spôsobom, ktorý ste uviedli elektronickom formulári. Môžete ho dostať osobne na príslušnom súde, alebo poštou domov.

Po odmietnutí vykonania zápisu je možné podať námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu. Väčšinou pri obchodnom registri sú to chýbajúce listiny a pod.). Lehota na podanie námietok je 15 dní odo dňa doručenia alebo vydania. Za podanie námietky už poplatok neplatíte.

O úspešnom prijatí námietky budete informovaní opäť prostredníctvom pošty vo vašej schránke na slovensko.sk alebo vo vašej e-mailovej adrese.

Mohlo by vás zaujímať:

Zdroj foto: PixabayPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 4 krát 5 0.5