Ukončenie lízingu: ako zmeniť majiteľa vozidla elektronicky (rýchly návod)

29.06.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Úspešne ste splatili svoj lízing na auto? Potrebujete spraviť zmenu v rámci technického preukazu? Dnes už viete tento úkon vykonať elektronicky. Poradíme ako na to.


Klasickým a najčastejším prípadom zmeny vlastníctva vozidla je ukončenie dlhodobého prenájmu vozidlu (leasing), kedy nedochádza k zmene držiteľa vozidla. Vlastník vozidla je povinný oznámiť orgánu Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, zmenu vlastníckeho práva k vozidlu. Môže tak urobiť osobne, ale omnoho komfortnejšie je to vykonať elektronicky.

Čo potrebujete na zmenu majiteľa pri ukončení lízingu

V zákone sa píše, že pri zmene vlastníckeho práva k vozidlu je vlastník povinný predložiť:

 • žiadosť o vykonanie zmeny,
 • splnomocnenie, ak je vlastník vozidla zastupovaný inou osobou,
 • platný doklad totožnosti, resp. originál výpisu z Obchodného registra SR,
 • živnostenský list,
 • osvedčenie o evidencii vozidla časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii, alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii vozidla časť I, ak bolo vydané,
 • potvrdenie o uzavretí povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • overené splnomocnenie lízingovej spoločnosti a výpis z Obchodného registra SR lízingovej spoločnosti.

Čo všetko sa platí pri ukončení lízingu

V tomto prípade sa vydávajú obidva nové doklady – papierové osvedčenie o evidencii vozidla časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii vozidla časť I.  Vydanie každého dokladu je spoplatnené sumou 6 eur, t. j. celkovo zmena vlastníctva vozidla vás vyjde na 12 eur. Lenže! Úkon zmeny vlastníctva vozidla sa vykonáva na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami a podpísaného kvalifikovaným elektronickým podpisom, preto sadzba poplatkov je 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku. 

Takže pokiaľ ste tento úkon vykonali elektronicky, správny poplatok za štandardné vydanie papierového osvedčenia o evidencii vozidla časť II a čipovej karty osvedčenia o evidencii vozidla  časť I je vo výške 6 € (3 € za papierové osvedčenie + 3 € za čipovú kartu). Ak však požiadate o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii vozidla časť I do dvoch pracovných dní, v takom prípade je správny poplatok za vydanie čipovej karty 15 €.

Doručenie čipovej karty poštou je bezplatné.

leasing auto prepis majitela

Ak sa veľmi ponáhľate, môžete tiež požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade však budete behom dvoch dní ľahší o 30 eur.   

Novinkou, ktorá nie je ešte tak rozšírená, ako ostatné služby je možnosť oznámiť zmenu vlastníckeho práva k vozidlu orgánu Policajného zboru aj cez elektronickú službu.

Ako postupovať pri elektronickom prepise

Ak si prajete využiť na tento úkon elektronickú službu, konateľ alebo ním splnomocnená osoba musí byť držiteľom elektronického občianskeho preukazu, tzv. eID karty, pomocou ktorej si bezplatne môžete vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis (ZEP).

Rýchly návod na úspešnú zmenu majiteľu po ukončení lízingu

Pri elektronickom spôsobe zmeny vlastníckeho práva k vozidlu musíte:

 • Vyplniť elektronický formulár s identifikáciou vozidla a nového vlastníka vozidla.
 • Určiť spôsob pridelenia nových tabuliek s evidenčným číslom a určiť spôsob vydania nového osvedčenia o evidencii vozidla časť I a časť II.
 • Podpísať elektronický formulár kvalifikovaným elektronickým podpisom.
 • Potvrdiť odoslanie elektronickej žiadosti.
 • Uhradiť správny poplatok za vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II a čipovej karty osvedčenia o evidencii vozidla časť I – pokyn na úhradu bude zaslaný do dátovej schránky občana.

Ako a kedy dostanem svoj nový technický preukaz

Po tom, ako uhradíte správny poplatok za vydanie osvedčení o evidencii vozidla,

Musíte sa dostaviť na odovzdanie dokladov od vozidla. Ale pozor, až po výzve orgánu Policajného zboru – dostanete ju do svojej dátovej schránky.

Papierové osvedčenie je potrebné si osobne vyzdvihnúť na dopravnom inšpektoráte podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla držiteľa. Čipovú kartu je možné bezplatne doručiť poštou na zvolenú adresu na území Slovenskej republiky.

V prípade, že nepožiadate o doručenie dokladu poštou na  zvolenú adresu, doklad bude doručený na  dopravný inšpektorát podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla držiteľa.

Mohlo by vás zaujímať:

Foto: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 5 krát 5 0.5