Ako vyzerajú sociálne dávky po zvýšení životného minima

03.07.2018 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Každoročne sa na začiatku prázdnin zvyšuje životné minimum. Jeho výška má vplyv aj na sociálne dávky. O koľko sa dávky zvýšia a ako ovplyvní minimum dane vám prinášame v našom článku.


Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov pre fyzickú osobu, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze.  Jedná sa o minimálnu sumu na prežitie. Z tejto sumy by mali byť pokryté základné potreby ako bývanie, potraviny a šatstvo.

Pre jednu fyzickú plnoletú osobu je životné minimum od 1. júla 2018 vo výške 205,07 eur. Pre  ďalšiu spoločne posudzovanú osobu, ktorá žije v domácnosti s posudzovanou osobu je životné minimum 143,06 eur a dieťa 93,61 eur.

Tabuľka: Sumy živnotného minima 2018

Životné minimum
Platné od:
Jedna plnoletá fyzická osoba Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba Nezaopatrené aj zaopatrené neplnoleté dieťa
1.7.2018 205,07 € 143,06 € 93,61 €
1.7.2017 199,48 € 139,16 € 91,06 €
Nárast oproti minulému roku 5,59 € 3,9 € 2,55 €

 

Sociálne dávky a životné minimum

Foto: Shutterstock

Životné minimum a štátne sociálne dávky

Životné minimum ovplyvňuje aj výšku štátnych sociálnych dávok.

Životné minimum a dane

So zmenou životného minima sa nemenia len štátne sociálne dávky. K zmene resp. k zvýšeniu dochádza aj v ďalších daňových veličinách, ktoré priamo ovplyvňujú príjmy fyzických osôb a teda i výšku dane, ktorú zo svojich príjmov zaplatíte.

Zmena daňových veličín sa však bude týkať až roka 2019. Výpočet dane z príjmu tak od 1.1 2019 ovplyvnia tieto veličiny:

 • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 • Hranica pre základ dane z príjmu, po dosiahnuti ktorej budú všetky vyššie príjmy zdaňované 25 %
  • 25 %-tná daň sa uplatní na príjmy nad  36 256,37 € ročne alebo 3 021,36 € mesačne
 • Daňový bonus
  • na jedno dieťa mesačne môžete získať až 22,17 €, alebo až 266,04 € ročne
  • čítajte viac o podmienkach, ako získať daňový bonus
 • Hranica príjmov, kedy sa daň nevyrubí ani neplatí
  • 1968,67 €
  • pokiaľ vaše príjmy za rok 2019 budú nižšie ako táto suma, nemusíte podávať daňové priznanie


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5