Andrej Danko už určil dátum konania komunálnych volieb 2018

16.07.2018 | Miroslav Homola, Finance.sk
Voľby


Predseda parlamentu Andrej Danko už určil deň konania komunálnych volieb. Prečítajte si termín volieb, ako voliť, aký je volebný systém a aké sú možnosti kandidatúry.


Termín je už určený

Termín volieb do orgánov samospráv obcí je určený na sobotu 10. novembra 2018. Toto rozhodnutie už podpísal aj predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko. Avšak, zatiaľ je stanovený len termín volieb, určenie presného počtu okrskov, poslancov a vyhradenie volebných miestností má ešte nejaký čas.

Lehota na určenie volebných obvodov pre voľbu a presný počet poslancov obecných zastupiteľstiev končí 17. augusta. Rozdelenie volebných okrskov a vyhradenie volebných miestností musí byť hotové do 11. augusta. Do 11. októbra je potrebné tiež utvoriť okresné a okrskové volebné komisie. Ich prvé zasadnutie musí prebehnúť do 24. októbra.

 

Volebný systém

Komunálne voľby, respektíve voľby do orgánov samosprávy obcí sú voľby, ktoré rozhodnú o určení poslancov zastupiteľstiev, starostov obcí, mestských častí a primátorov miest. Hlasovanie nie je povinné a systém komunálnych volieb je pomerne jednoduchý. Voľba je jednokolová, takže za poslancov zastupiteľstva sú zvolení kandidáti, ktorí získajú najviac platných hlasov.

Primátorom alebo starostom sa stáva ten kandidát, ktorý tiež získa najviac platných hlasov. Ak je však počet hlasov u kandidátov rovnaký, musia sa podľa zákona vyhlásiť nové voľby.

TIP: Aké sú právomoci prezidenta Slovenskej republiky

Komunálne voľby 2018: ako kandidovať, ako voliť, termín

Zdroj foto: shutterstock

Kto a kde môže voliť?

 • Občan s trvalým pobytom na Slovensku.
 • Vek 18 rokov.
 • Cudzinci, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt a dovŕšili vek 18 rokov.
 • Voliť môžete len v mieste trvalého bydliska, volebný preukaz pri komunálnych voľbách neexistuje.
 • Občan, ktorý sa zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov nemôže dostaviť k voľbe do volebnej miestnosti, môže požiadať volebnú komisiu o možnosť voľby doma, pričom k nemu príde člen volebnej komisie s prenosnou volebnou urnou.
 • Volič, ktorý je obmedzený na osobnej slobode z dôvodov ochrany verejného zdravia, väzeň, občan s obmedzenou alebo zbavenou právnou spôsobilosťou voliť nemôže.

Občan, ktorý má slovenské občianstvo sa musí preukázať platným občianskym preukazom. V prípade cudzincov platí preukázanie sa dokladom o pobyte cudzinca, zároveň sú automaticky zahrnutí v zozname voličov podľa miesta trvalého bydliska. Na rozdiel od parlamentných alebo prezidentských volieb pri tých komunálnych nie je slovenské občianstvo podmienkou. Stačí mať trvalý pobyt na území Slovenska.

Kto môže kandidovať?

V komunálnych voľbách môžete kandidovať za poslanca, starostu alebo primátora. Ak sa chcete uchádzať o post poslanca obecného zastupiteľstva, musíte mať trvalý pobyt v danej obci alebo mestskej časti, v ktorej chcete pôsobiť. Kandidát na poslanca musí zároveň najneskôr v deň volieb dovŕšiť vek 18 rokov.

Kandidát na starostu obce, respektíve primátora mesta môže byť občan, ktorý má trvalý pobyt v danej obci, respektíve v meste alebo mestskej časti. Rozdiel je však vo vekovej hranici uchádzača o post starostu. Najneskôr v deň konania komunálnych volieb musí takýto kandidát dovŕšiť vek 25 rokov.

Starostami, primátormi alebo členmi obecného zastupiteľstva sa môžu stať aj zahraniční občania Európskej únie. Prípadnými prekážkami v kandidatúre môže byť výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak nebol v registri zahladený, prípadne pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Ako prebieha voľba?

 • Po vstupe do volebnej miestnosti sa musíte preukázať občianskym preukazom, iným dokladom totožnosti alebo v prípade cudzincov povolením na pobyt.
 • Od komisie dostanete dva hlasovacie lístky a obálku s úradnou pečiatkou obce alebo mesta. Jeden lístok slúži na voľbu poslancov, druhý na voľbu starostu alebo primátora.
 • V Bratislave a v Košiciach dostávajú voliči až štyri hlasovacie lístky: (voľba primátora mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, starostu mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva).
 • Hlasovanie prebieha za závesom, respektíve anonymne.
 • Na hlasovacom lístku pre voľbu starostu, primátora mesta alebo starostu mestskej časti si volič vyberá len jedného kandidáta.
 • Na hlasovacom lístku pre voľbu poslancov obecného, mestského alebo miestneho zastupiteľstva volič môže zakrúžkovať aj viacerých kandidátov, ale len v takom počte, aký je určený v danom volebnom obvode. Tento počet je uvedený na hlasovacom lístku.
 • Po hlasovaní je potrebné oba lístky vložiť do obálky, zalepiť a vhodiť do zapečatenej urny.

Výhody komunálnych volieb

 • Starosta alebo primátor sa volí priamou voľbou.
 • Občania majú zveľaďovanie alebo nečinnosť zástupcov "na očiach".
 • Viac možností zlepšovať život bežného človeka prostredníctvom volených zástupcov.
 • Starosta, primátor alebo poslanec obecného zastupiteľstva je pre bežného človeka dostupnejší.
 • Občan môže prípadné problémy riešiť bezprostredne so zástupcami obce alebo mesta.
 • Zvolení zástupcovia sa s občanmi často poznajú aj osobne.

Zdroj: minv.skPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 6 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.