Komu sa oplatí predčasný dôchodok? (výhody a nevýhody)

24.07.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Predčasný dôchodok si treba dobre premyslieť. Môžete získať, ale aj stratiť stovky eur.


Účelom predčasného dôchodku je zabezpečiť váš príjem v starobe. O predčasný dôchodok však môžete požiadať len vtedy, ak spĺňate podmienky na ich poskytnutie. Aké sú to? Pozrite si náš praktický článok o predčasnom dôchodku.

Predčasný dôchodok sa počíta rovnako ako starobný dôchodok, len jeho suma sa zníži o pol percenta za každých začatých 30 dní, ktoré žiadateľovi chýbajú do dovŕšenia dôchodkového veku. Ak by niekto žiadal o predčasný dôchodok v najskoršom možnom termíne, teda dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, jeho penzia sa skráti o 12,5 percenta.

Ak máte život ohrozujúce choroby, odborníci na dôchodky radia uprednostniť predčasný starobný dôchodok pred starobným dôchodkom.

 

Kedy možno žiadať o predčasný dôchodok

O predčasný dôchodok možno požiadať iba vtedy, ak ste ukončili pracovný pomer ako zamestnanec, dohodár alebo samostatne zárobkovo činná osoba a súčasne splníte nasledujúce neľahké podmienky:

  • musíte mať odpracovaných najmenej 15 rokov,
  • do dosiahnutia dôchodkového veku vám chýbajú najviac 2 roky,
  • vypočítaná suma predčasného dôchodku ku dňu podania žiadosti musí byť vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu, a teda 246,10 € (ak si sporíte v II. pilieri , súčet predčasného dôchodku z I. a II. piliera musí byť vyšší ako spomínané životné minimum)

V prípade, že požiadate o predčasný dôchodok, no vyjde vám po 1. júli suma nižšia ako 246,10 eura, Sociálna poisťovňa vašu žiadosť zamietne.

kedy sa oplati predcasny dochodok

Mohlo by vás zaujímať:

Aké sú výhody predčasného dôchodku

Výhodou predčasného dôchodku je, že hneď ako ho získate, nemusíte už chodiť na úrad práce ani si hľadať zamestnanie, tak ako to je v prípade požiadania o podporu v nezamestnanosti a následne o dávky v hmotnej núdzi. 

Tip redakcie: Ak by ste stratili 2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku zamestnanie, oplatí sa vám najskôr požiadať o dávku v nezamestnanosti. V prípade, že si do pol roka nenájde zamestnanie a až potom požiadate o predčasný dôchodok, suma predčasného dôchodku sa vám zníži menej, ako keby o ňu požiadali hneď.

Aké sú nevýhody predčasného dôchodku

Nevýhodou je, že je nižší ako riadny starobný dôchodok. Čím skôr do predčasného dôchodku odídete, tým bude váš dôchodok nižší. 

Za každých 30 dní, ktoré vám chýbajú do dovŕšenia dôchodkového veku, sa totiž odráta pol percenta zo starobného dôchodku.

Výška predčasného starobného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku sa nemení, považuje sa za starobný dôchodok.

Ako požiadať o predčasný dôchodok

Proces o priznanie predčasného starobného dôchodku začnete podaním písomnej žiadosti. Takúto žiadosť (o priznanie predčasného starobného dôchodku) spíše s vami pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta vášho trvalého bydliska.

Žiadosť o predčasný starobný dôchodok môžete podať v kalendárnom roku najviac dvakrát.

Nárok na predčasný starobný dôchodok vám vzniká najskôr odo dňa spísania žiadosti, pričom ku dňu, od ktorého žiadate jeho priznanie do dovŕšenia dôchodkového veku vám nesmú chýbať viac ako dva roky.

Suma predčasného dôchodku za posledné roky rástla

Za posledné dva roky sa tak suma priemerného starobného dôchodku dvihla o 25 eur, respektíve o 13 eur za posledný rok.

Rástli pritom aj ostatné dôchodky. „Priemerný predčasný starobný dôchodok dosahoval na konci mája 2018 výšku 414,05 eura, pred rokom to bolo 407,18 eura a pred dvoma 394,12 eura,“ informuje Sociálna poisťovňa.

Predčasné dôchodky poberajú tisíce ľudí

Starobné dôchodky dostáva viac ako milión Slovákov. Počet predčasných penzistov je podstatne nižší. Je to približne okolo 20-tisíc Slovákov.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 76 krát 5 0.5h