Mamahotel na Slovensku? Výsledky priezkumu vás prekvapia

24.07.2018 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Že Slováci patria medzi národy, ktoré opúšťajú domov svojich rodičov až s blížiacou sa tridsiatkou by tipoval málokto.


V roku 2017 vydal Eurostat publikáciu s názvom Život  žien a mužov  v Európe, kde štatisticky zhodnotil životné zvyklosti Európanov.

Vo všetkých členských štátov sú ženy tie, ktoré opúšťajú  rodinné hniezdo skôr než muži. Taktiež sa tiež skôr vydajú než muži oženia. Do svojho prvého zamestnania nastupujú neskôr ako muži a žijú dlhšie. Podľa európskeho priemeru žíjú muži až o 5 a pól roka kratšie  s očakávanou dĺžkou života 78 rokov veku.

Tabuľka: Vek opustenie domova svojich rodičov v krajinách EU podľa pohlavia

Členský štát         vek (v rokoch) Členský štát         vek (v rokoch)
ženy muži ženy muži
25,1 27,1      
Belgicko 24,4 26,1 Bulharsko 27 31,7
Cyprus 26,7 27,8 Česká republika 24,9 27,7
Dánsko 20,7 21,3 Estónsko 23,2 24
Fínsko 21,1 22,8 Francúzsko 23 24,7
Grécko 27,8 30,4 Holandsko 22,8 24,5
Chorvátsko 29,7 33,2 Írsko 25,9 27,3
Litva 24,4 26,3 Lotyšsko 26,6 28,8
Luxembursko 24,1 24,7 Malta 30,6 32,9
Maďarsko 26,3 28,9 Nemecko 22,9 24,4
Poľsko 26,8 29,2 Portugalsko 28,2 29,9
Rakúsko 24,2 26,3 Rumunsko 25,8 30,3
Slovensko 29,8 32,2 Slovinsko 27,1 29,2
Španielsko 28,3 30,4 Švédsko 20,6 20,8
Taliansko 29 31,3 Veľká Británia 23,5 25,1
zdroj: Eurostat

Ako z prieskumu vyplýva, opúšťajú slovenskí muži a ženy domov svojich rodičov vo vyššom veku ako je priemer v Európskej únii. Či sa však jedná o tzv. mamahotel, o tom by sa dala viesť polemika.

Mamahotel

  • Označuje situáciu, kedy plnoletý potomok s vlastnými príjmami stále žije s rodičmi, nepodieľa sa však na chode domácnosti a zároveň sa ani nechce postaviť na vlastné nohy.

V priemere totiž nastupujú muži do svojho prvého zamestnania už v 21. roku veku a ženy v 25. roku veku. Prvé dieťa majú ženy do 27 rokov veku a vydávajú sa do 28 rokov. Muži  sa ženia okolo tridsiatky.  Všetky výrazné životné minilníky sa tak udejú ešte pred opustením domova svojich rodičov.

Keď sa pozrieme na západ, obstarávajú si deti svoju vlastnú domácnosť omnoho skôr. Naopak na juhu a východe Európy žijú v spoločnej domácnosti omnoho dlhšie.

Prečo je tomu tak?

Myslieť si, že je to preto, lebo získať vlastné bývanie je na Slovensku ťahšie ako na západe, by bol veľký omyl. Mnohé prieskumy dokazujú, že v krajinách západnej Európy predstavuje vlastné bývanie luxus a viac ako polovica obyvateľstva žije v prenajatom bývaní.

Skôr ide o kultúrny vývoj a spôsob života. V krajinách na juhu a východe EU sú rodiny zvyknuté žiť viac pospolu aj naprieč generáciami. Avšak pokiaľ si rodičia neprajú bývať so svojimi dospelými potomkami, neexistuje žiadny právny nárok, že by sa mali o deti starať a živiť ich i po dovŕšení právnej dospelosti.

Žiadny dospelý potomok nemá právo požadovať po svojich rodičoch, aby mu poskytli byt a stravu. Je to obyčaj a tradícia, že študenti obzvlášť denného štúdia bývajú so svojimi rodičmi až kým nedoštudujú.

mamahotel

Foto: Shutterstock

Tabuľka: V akom veku vstupujú muži a ženy EÚ do manželstva a prvého zamestnania

Členský štát         vek pri prvom manželstve (v rokoch) vek na začiatku prvého zamestnania (v rokoch)
ženy muži ženy muži
-- -- 23 22
Belgicko 29,4 31,7 24 24
Bulharsko 27,0 30,4 26 24
Cyprus 27,7 30,4 24 23
Česká republika 28,8 31,6 25 21
Dánsko 31,9 34,3 16 17
Estónsko 29,3 31,9 22 21
Fínsko 31,0 33,4 21 20
Francúzsko 32,2 34,4 23 22
Grécko 30,1 33,2 27 25
Holandsko 30,8 33,3 16 16
Chorvátsko 27,9 30,7 25 21
Írsko 31,3 32,4 22 21
Litva 27,5 28,9 23 22
Lotyšsko 28,5 31,0 22 22
Luxembursko 32,1 34,8 24 23
Malta 29,2 31,6 21 20
Maďarsko 29,2 32,0 23 22
Nemecko 30,9 33,6 19 19
Poľsko 26,9 29,3 24 22
Portugalsko 30,2 31,9 23 23
Rakúsko 34,1 37,6 20 18
Rumunsko 26,8 30,3 25 24
Slovensko 28,2 31,1 25 21
Slovinsko 30,0 32,3 24 23
Španielsko 32,7 34,9 25 25
Švédsko 33,6 36,2 20 19
Taliansko 31,3 34,2 28 25
Veľká Británia 31,5 33,4 19 19

zdroj: Eurostat

 Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo