Aké dávky dostanete pri narodení dieťaťa (a treba o ne požiadať)

26.07.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Finančných príspevkov dostanete pri narodení dieťaťa niekoľko. V tomto článku nájdete stručný súhrn, čo treba na ich vybavanie.


Výdavky spojené so zabezpečením nevyhnutných potrieb pre dieťa nie sú nízke. Preto padnú vhod príspevky či už od štátu alebo zamestnávateľa.

Príspevok pri narodení dieťatka

Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa. Poskytuje sa jednorazovo pri narodení dieťaťa oprávnenej osobe, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok vzniká na každé dieťa.

Jedným z najzaujímavejších príspevkov, ktorí môžu rodičia od štátu dostať je tzv. kočíkovné. Ide o jednorazovú sumu od štátu, jej výška v tomto roku je 829,86 eur.

Podmienkou pre obdržanie kočíkovného je vek dieťatka aspoň 28 dní, kedy je aj správny čas na vybavenie tohto príspevku. Platí pravidlo troch detí, keď vám štát vyplatí plnú sumu, no pri štvrtom dieťati sa príspevok zníži na 151,37 eur. Naopak, pri dvojičkách dostanú rodičia 905,55 eur za každé dieťa, čiže spolu 1811,10 eur.

Pozor! O túto dávku môžete prísť, ak o ňu nestihnete požiadať do šiestich mesiacov od narodenia deťaťa.

davky pri narodeni dietatka

Kto má nárok na príspevok pri narodení dieťaťa

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok, ak spĺňa podmienky podľa zákona, je

  1. matka,
  2. otec dieťaťa, ak
  • matka dieťaťa zomrela alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie, alebo
  • dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Kedy vám vyplatia jednorazový príspevok

Úrad práce vyplatí príspevok oprávnenej osobe najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba podala žiadosť o jeho priznanie a preukázala splnenie podmienok nároku na príspevok.

Kedy strácate nárok na prídavok pri narodení dieťaťa

Nárok na príspevok nevznikne, ak

  • pre dieťa neuzatvoríte dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,
  • pred uplatnením nároku na príspevok súhlasite s osvojením dieťaťa,
  • dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
  • najmenej jedno z detí oprávnenej osoby narodených pred narodenm dieťaťa, na ktoré si uplatňuje nárok na príspevok, je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
  • dieťa sa narodilo mimo územia SR a príslušná inštitúcia štátu, v ktorom sa dieťa narodilo, vyplatila oprávnenej osobe príspevok alebo inú dávku toho istého druhu alebo
  • je maloletá a nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa.

Nárok na príspevok nevznikne matke, ak

Od 4. mesiaca tehotenstva do pôrodu sa nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine; za účasť tejto oprávnenej osoby na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti tejto oprávnenej osobe v ústavnej zdravotnej starostlivosti, alebo

Nárok nevznikne ani vtedy, ak žena po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Prídavok na dieťa

Jednorazovým príspevkom sa podpora od štátu nekončí. Novopečení rodičia majú nárok aj na prídavok na dieťa, ktorý je vyplácaný každý mesiac. Jeho aktuálna výška je 23,52 eur. Požiadať o tento prídavok môžu rodičia ihneď po narodení dieťaťa a nárok naň majú až do veku dieťaťa 25 rokov. Podmienkou je, aby dieťa riadne chodilo do školy.

Daňový bonus

Ak rodičia pracujú, môžu požiadať o tzv. daňový bonus. Ten sa im zaráta už v mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo a uplatňovať si ho môžu do veku dieťaťa 25 rokov. Jeho výška je 21,41 eur na mesiac. Rodičia majú nárok na daňový bonus na každé dieťa. Dostávať ho ale môže len jeden z nich.

Ak rodičia nepracujú a poberajú nepracujú a poberajú akýkoľvek druh dôchodku existuje príplatok k prídavku na dieťa. Jeho výška je 11,02 eur mesačne.

Príspevok od obce

Na novorodených občanov myslia aj niektoré radnice na Slovensku. Príjemným zvykom je uvítať nových obyvateľov do života hmotným darom, či finančným príspevkom. Je to individuálne a nie všetky obce takto postupujú.

Zatiaľ čo napríklad v Košiciach peniaze nedávajú, v Bratislave je príspevok rôzny podľa mestských častí. Najviac, 200 eur, dostanú novorodenci v Novom Meste a v Záhorskej Bystrici (135 eur). Naopak v Petržalke, Dúbravke či Lamači nedávajú pri narodení nič. To, či príspevok poskytuje aj vaša obec, vám povedia na obecnom či miestnom úrade.

Príspevok od zamestnávateľa

Rodinný rozpočet môže jednorázovým príspevkom slušne navýšiť aj zamestnávateľ. Príkladom je bratislavský Volkswagen. Pri narodení dieťatka dáva svojim zamestnancom príspevok 400 eur. Dokonca, ak sú obaja rodičia zamestnancami tejto spoločnosti, majú na tento príspevok obaja.

Na čo všetko má budúca matka nárok? Pozrite si kompletný súhrn príspevkov pre rodičov.

Zdroj fotografie: Pixabay.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 5 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo