Elektronická komunikácia s daňovým úradom: návod, čo všetko treba urobiť

07.08.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Od júla majú všetci živnostníci povinnosť komunikovať s daňovými úradmi elektronicky. Finančná správa preto vynovila svoj systém a zrýchlila registráciu.


Od 1. januára 2018 sa rozšíril okruh elektronicky komunikujúcich aj o právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcov. Od 1.7.2018 sa zase zaviedla elektronická komunikácia aj pre fyzické osoby – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov a ich zástupcov.

Zjednodušene povedané ide o všetkých živnostníkov, slobodné povolania ako sú umelci či športovci. Elektronicky budú musieť komunikovať aj drobní farmári.
Povinnosť sa nerozširuje na tie fyzické osoby, ktoré napríklad popri zamestnaní majú príjmy len z prenájmu nehnuteľností, čo samo o sebe nie je podnikanie.

Podnikateľom podľa Obchodného zákonníka je:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Registrovanou pre daň z príjmov je fyzická osoba:

  • ktorá na území Slovenskej republiky získala povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie,
  • ktorá na území Slovenskej republiky začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo
  • ktorá na území Slovenskej republiky prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku.

dane elektronicka komunikacia

Mohlo by vás zaujímať:

Ako si zriadiť elektronickú schránku pre komunikáciu

Cez portál finančnej správy, kliknutím na odkaz vpravo hore s názvom Registrácia. Portál ponúka tri možnosti registrácie. Na dve z nich treba mať čipový občiansky preukaz (eID karta). Tretia je pre podnikateľov, ktorí preukaz nemajú alebo nechcú.

Vo všetkých prípadoch si treba pri registrácii zvoliť heslo a identifikačný kód a vyplniť osobné údaje. Po odoslaní formulára príde najprv overovací e-mail, obratom po jeho potvrdení notifikačný e-mail.

Ďalší postup sa líši, je podrobne a zrozumiteľne opísaný na daňovom webe. Ak má podnikateľ čipový občiansky preukaz a má na ňom aj certifikáty na elektronický podpis, registrácia sa dá dokončiť on-line. Ak elektronický podpis nemá, musí zájsť osobne na daňový úrad s vytlačeným notifikačným e-mailom.

Tip redakcie: pozor treba dávať na aktuálny podpisový certifikát, pôvodné podpisové certifikáty boli totiž Ministerstvom vnútra SR ešte koncom októbra 2017 zneplatnené a treba ich vymeniť.

Ak podnikateľ nemá alebo nechce občiansky preukaz s čipom, môže s finančnou správou uzatvoriť takzvanú dohodu o elektronickom doručovaní. Jej tlačivo je na webe daniarov. Dohodu treba vyplnenú zaniesť osobne na daňový úrad, dá sa poslať aj poštou.

Ak už máte zriadený účet na Slovensko.sk, schránku si musíte aj tak zriadiť. Táto jedna je výhradne na komunikáciu s daňovým úradom.

Finančná správa vynovila systém a urýchlila registráciu

Živnostník, ktorý sa registruje prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu alebo občianskeho preukazu s čipom, získa potvrdenie o autorizácii okamžite.

Kým doteraz trval proces autorizácie v priemere tri pracovné dni, po zjednotení registrácie a autorizácie do jedného kroku vie finančná správa spraviť autorizáciu automaticky v priebehu pár minút. Týka sa to najmä tých osôb, ktoré konajú vo svojom mene.

Pre ľudí, ktorí nemajú elektronický podpis alebo občiansky preukaz s čipom, môže byť registrácia zdĺhavejšia.

Ak nemáte elektronický občiansky preukaz, nezúfajte

Živnostníci majú v porovnaní s konateľmi firiem výhodu v tom, že na elektronickú komunikáciu nepotrebujú nevyhnutne občiansky preukaz s čipom. Namiesto toho môžu zájsť na daňový úrad a uzatvoriť dohodu o elektronickom doručovaní. V takom prípade dostanú od daňového úradu prihlasovacie meno a heslo, prostredníctvom ktorých sa budú prihlasovať na stránku finančnej správy.

Občianske združenia a neziskové organizácie?

Pre občianske združenia a neziskové organizácie bude aj po termíne 1.1.2018 elektronická komunikácia dobrovoľná, nakoľko nie sú zapísané v obchodnom registri.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5