Prerušenie živnosti: kompletný návod, čo všetko treba urobiť

08.08.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Firmy - spravodajstvo


Napriek tomu, že ukončenie živnosti nemusia podnikatelia Sociálnej poisťovni hlásiť, v prípade jej prerušenia sú tak povinní urobiť. Pozrite si prehľad vecí, ktoré treba urobiť po prerušení podnikania.


Ak chcete ako podnikateľ prerušiť živnosť, musíte to oznámiť živnostenskému úradu. Oznámenie sa robí na špeciálnom tlačive a prikladá sa k nemu kolok.

Ako dôvod prerušenia je potrebné uviesť kód 10. Tlačivo Registračný list FO možno nájsť na webovej stránke Sociálnej poisťovne a k dispozícii je aj priamo na pobočkách Sociálnej poisťovne.

 

Treba sa rozhodnúť, na koľko chcete živnosť prerušiť

Pri pozastavení živnosti je potrebné uviesť na aké obdobie sa vaša živnosť pozastavuje. Minimálna doba prerušenia je najmenej na pol roka teda 6 mesiacov. Ak má podnikateľ pozastavenú živnosť nepretržite viac ako 6 mesiacov, môže požiadať o jej obnovenie aj pred vypršaním pozastavenia (stále však po uplynutí min. 6 mesiacov).

Pozastavenie živnosti nemôže trvať dlhšie ako 3 roky. Podnikatelia, u ktorých bolo do rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania živnosti, upravia svoje právne vzťahy do troch rokov, inak im uplynutím tejto doby živnostenské oprávnenie zanikne. 

ukončenie živnosti

Mohlo by vás zaujímať aj:

O prerušení živnosti rozhoduje živnostenský úrad

O pozastavení živnosti rozhoduje príslušný živnostenský úrad,  ktorý je do 7 dní povinný vykonať rozhodnutie o pozastavení. Po prevzatí rozhodnutia o pozastavení živnosti je potrebné ísť s týmto rozhodnutím na daňový úrad a tam rovnako oznámiť pozastavenie živnosti. Podobne je potrebné nahlásiť prerušenie živnosti aj na zdravotnú a sociálnu poisťovňu a oznámiť jej tieto zmeny najneskôr do 8 dní.

Tip redakcie: Odporúčame zvoliť si začiatok pozastavenia živnosti na prvého v mesiaci a koniec na posledného v mesiaci. Budú sa vám oveľa jednoduchšie počítať odvody poistného za celý mesiac ako za jeho časť

Prerušenie živnosti treba nahlásiť Sociálnej poisťovni

Ak samostatne zárobkovo činná osoba pozastaví prevádzkovanie živnosti alebo výkon činnosti, je povinná oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie povinného poistenia do 30 dní od pozastavenia živnosti alebo výkonu činnosti prostredníctvom Registračného listu FO.

Tento registračný list treba doručiť na pobočku, na ktorej je živnostník registrovaný spravidla podľa svojho trvalého bydliska.

Dokedy sa platí poistenie pri prerušení živnosti

Živnostník uhradí poistné len do dňa prerušenia poistenia. Počas prerušenia činnosti pritom netreba platiť poistné. Počas pozastavenia živnosti sa fyzická osoba nepovažuje za aktívneho podnikateľa a v dôsledku toho nemusí platiť odvody a ani podávať daňové priznania.

Pozastavenie živnosti však má aj svoje nevýhody. Minimálna doba pozastavenia živnosti je šesť mesiacov a maximálna je tri roky. Nie je možné si teda pozastaviť živnosť len na jeden alebo dva mesiace alebo počas plynutia pozastavenia živnosti žiadať o spätné anulovanie pozastavenia živnosti. Je možné ale zmeniť dobu pozastavenia živnosti a obnoviť si ju skôr, ale stále musí byť dodržaná minimálna doba pozastavenia živnosti pol roka

Komu sa oplatí pozastaviť živnosť

Pozastaviť živnosť sa určite oplatí tomu, kto z dôvodu sezónnosti s určitosťou vie, že pol roka nebude mať zákazky, kto má finančné problémy alebo mu podnikanie nedovoľujú zdravotné dôvody.

Elektronicky to vyjde dve eurá, osobne štyri

Elektronické pozastavenie živnosti si vyžaduje istú technickú vybavenosť. Základom je elektronický občiansky preukaz (eID karta) s bezpečnostným osobným kódom. Ďalej na ňom musíte mať aj kvalifikované certifikáty a kvalifikované kľúče na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu. Potrebujete aj čítačku čipových kariet a príslušný softvér. Ak to všetko máte, pozastavenie živnosti si vybavíte cez internetovú stránku Ústredného portálu verejnej správywww.slovensko.sk.

Ako prerušiť živnosť elektronicky

Musíte sa do tohto portálu prihlásiť, vybrať si služby živnostenského registra, príslušný okresný úrad a následne službu „Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti“. Elektronický formulár s rovnakým obsahom ako v listinnej podobe vyplníte, podpíšete elektronickým podpisom a odošlete.

Správou do elektronickej schránky budete vyzvaný na zaplatenie poplatku 2 eurá. Následne vašu žiadosť prijmú a potvrdenie zašlú.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 17 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Firmy - spravodajstvo