Absolvujte dobrovoľnú vojenskú prípravu a získate 1100 eur

31.07.2018 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Keby ste svojim rodičom v čase ich mladosti povedali, že vám budú platiť za to, že absolvujete vojenskú službu, pozerali by sa na vás ako na blázna. A nielen to, počas výcviku nepríjdete o dávky  ani o zamestnanie.


Absolventi dobrovoľnej vojenskej prípravy skladajú vojenskú prísahu a stávajú sa jedným zo zdrojov pre aktívne zálohy. Táto príprava pomôže mladým ľuďom získať základené vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu.

Uchádzači by okrem maturity a bezúhonnosti mali mať aj zdravotnú a psychiskú spôsobilosť.  Dobrovoľná vojenská príprava (ďalej "DVP") nie je určená profesionálnym vojakom, policajtom, colníkom ani iným občanom v služobnom pomere či tím, ktorí odopreli výkon mimoriadnej služby.

Výcvik bude trvať necelé tri mesiace (11 týždňov) v Prápore výcviku Martin. Všetci uchádzači dostanú počas výcviku:

 • bezplatné ubytovanie
 • výstroj a výzbroj (len zapožičanie)
 • preplatené cestovné náklady
 • odmenu vo výške cca 1100 eur
  • odmena sa nezdaňuje

Všetci uchádzači, ktorí sú zamestnaní, o svoje zamestnanie neprídu. Podľa Zákonníka práce ich zamestnávateľ nemôže počas ani kvôli absolvovaniu výcviku prepustiť.

Nezamestnaní uchádzači, ktorí poberajú príspevok v nezamestnanosti o tento príspevok neprídu. Ani iné sociálne dávky a príspevky vyplatenie odmeny za absolvovanie dobrovoľnej vojenskej prípravy neohrozí.

Absolvujte dobrovoľnú vojenskú prípravu a získate 1100 eur

Foto: Shuterstock

Kto sa môže prihlásiť na dobrovoľnú vojenskú prípravu

Na DVP sa môžete prihlásiť najskôr k 1. januáru toho roku, v ktorom dovŕšite 19 rokov.  Ak budete mať 19 rokov napr.  15 mája 2019, prihlásiť sa môžete už 1. januára 2019.

Aby vás mohli zaradiť medzi uchádzačov DVP, musíte mať na Slovensku trvalý pobyt, ovládať slovenčinu a mať dosiahnute aspoň stredné odborné vzdelanie.  Váš register trestov musí byť čistý a tiež voči vám nesmie byť vedené žiadne tresné stíhanie.

Ďalej sa bude preverovať vaša zdravotná a psychická spôsobilosť, nakoľko sa jedná o pomerne náročný výcvik.

Súčasťou výcviku sú základné veodomosti a zručnosti zo streľby z ručných zbraní, z orientácie v teréne, z používania komunikačných prostriedkov a iné. Účastnícia sa tiež naučia pravidlá dodržiavania vojenského režimu a môžu počítať s vyššiou fyzickou zdatnosťou ako aj pripravenosťou zvládať stresové situácie.

Absolvent DVP získa aj odborný výcvik potrebný k základnej funkcii v Ozbrojených silách SR - odbornosť G10: pešie, monitorizované, mechanizované a tankové vojsko.

Ako sa príhlásiť do DVP

O zaradenie do DVP musíte osobne požiadať na Regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska:

 • Bratislava
 • Trnava
 • Nitra
 • Trenčín
 • Banská Bystrica
 • Žilina
 • Prešov
 • Košice

Osobne sa žiada po vyhlásení prijímacieho konania do DVP.  Záujemca sa preukáže občianskym preukazom a ďalej musí priniesť:

 • Výpis z registra trestov (dokladovanie bezúhonnosti)
 • Výpis zo zdravotnej dokumentácie
 • Doklady o dosiahnutom vzdelaní (maturitný list, vyučný list,....)
 • Rozhodnutie o dobrovoľnom prevzatí brannej povinnosti, ak mu povinnosť nevznikla

Pri osobnej návšteve sa vyplní Žiadosť o prijatie do DVP, Čestné vyhlásenie, Životopis a osobný dotazník. Vzory týchto tlačív nájdete na stránka Ministerstva obrany SR.

Následuje zdravotná prehliadka najskôr v priestoroch Regrutačnej skupiny a psychodiagnostické vyšetrenie na odbornom pracovisku v Liptovskom Mikuláši.

Tagy:


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 7 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.