Letné horúčavy robia problémy aj v pracovnom prostredí. Čo musí zabezpečiť zamestnávateľ?

07.08.2018 | Miroslav Homola, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Vysoké letné teploty sú problémom aj v pracovnom prostredí. Zamestnávateľ by mal zabezpečiť vyhovujúce podmienky aj v takomto počasí. V opačnom prípade môže dostať mastnú pokutu.

Vhodné pracovné podmienky

Zamestnávatelia sú okrem iného povinný zabezpečiť vhodné pracovné podmienky tak, aby si zamestnanci mohli plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia alebo majetku a zároveň im umožnia čo najlepší pracovný výkon. Týka sa to aj sociálneho zariadenia, vzhľadu pracoviska a zariadení na osobnú hygienu.

Naša legislatíva rozlišuje, respektíve stanovuje aj optimálnu a prípustnú teplotu na pracovisku podľa 7 tried. Definuje optimálnu, minimálnu a tiež maximálnu prípustnú teplotu počas leta aj zimy. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť tieto predpísané hodnoty stavebným alebo technickým riešením.

Ak sa na vnútornom pracovisku nedajú zabezpečiť optimálne hodnoty, zamestnávateľ musí vytvoriť aspoň maximálne prípustné mikroklimatické podmienky. Výnimkou sú pracoviská, kde sa z technologických príčin nedajú tieto podmienky dosiahnuť alebo ak nastanú mimoriadne teplé dni.

Za mimoriadne teplý deň sa považuje deň, kedy je nameraná teplota vonkajšieho vzduchu vyššia ako 30 °C. Vtedy je často z dôvodu počasia nemožné zabezpečiť prípustné podmienky. V takom prípade však zamestnávateľovi vzniká niekoľko povinností.

Tip: Odstupné môžete získať, aj keď ho Zákonník práce nepriznáva

Aké má zamestnávateľ povinnosti pri horúčavách v práci

Zdroj: shutterstock

Pitný režim

Prístup zamestnanca k pitnej vode je počas horúčav asi to najdôležitejšie. Táto voda by mala byť prístupná priamo na pracovisku, nesmie byť zdraviu škodlivá a mala by obsahovať čo najmenej cukru. Pri obzvlášť vysokých teplotách by mala byť aj chladená. V prípade prác s vysokým energetickým výdajom by mala voda obsahovať aj potrebné minerály, ktoré sa potením strácajú.

Prestávka alebo úprava pracovného režimu

V prípade, že vysoké teploty ohrozujú zdravie zamestnanca, malo by sa pristúpiť k ďalším opatreniam. Prvým z nich môže byť mimoriadna prestávka, počas ktorej sa zamestnanci môžu ochladiť, prípadne osprchovať. Zamestnávateľ ďalej môže upraviť alebo skrátiť pracovný čas. Ak to charakter vykonávanej práce dovoľuje, zamestnanec môže zmeniť aj miesto výkonu práce.

Tienenie, vetranie a chladenie

Najefektívnejším spôsobom optimálnej teploty počas horúčav je klimatizácia. Aj tá však so sebou nesie určité zdravotné riziká. Zamestnávatelia by nemali zabúdať na optimálny teplotný rozdiel medzi interiérom a exteriérom, pravidelnú údržbu a čistenie klimatizačných filtrov. Veľmi dôležité je tiež vetranie na zabezpečenie prívodu čerstvého vzduchu. V neposlednom rade sa treba chrániť aj pred priamymi slnečnými lúčmi pomocou žalúzií alebo roliet.

Pracovné triedy

V zmysle optimálnej mikroklímy na pracovisku zákon rozlišuje 7 pracovných tried. Tie sú rozdelené podľa celkového priemerného energetického výdaja a optimálnej, respektíve prípustnej teploty na pracovisku. Zákon definuje triedy 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3 a 4.

Trieda 1a

  • Ide prevažne o prácu posediačky s minimálnou pohybovou aktivitou, alebo ľahšou manuálnou prácou rukami a ramenami. Do tejto triedy patria administratívne práce, kontrolná činnosť, písanie na stroji a počítači, šitie, práca v laboratóriu, prípadne aj zostavovanie ľahších predmetov.

 Trieda 1b

  • Aj v prípade triedy 1b ide prevažne o prácu posediačky s ľahkou manuálnou činnosťou rúk a ramien, prenášanie ľahších záťaží alebo prekonávanie menších odporov. Ide napríklad o riadenie koľajového vozidla, ovládanie automatického stroja, montáž malých dielcov, kusová práca nástrojárov a mechanikov, alebo aj práca v pokladniach.

Trieda 1c

  • V tejto triede už ide o prácu s trvalým zapojením oboch rúk, ramien aj nôh spojenej s prenášaním záťaže do 10 kg, prípadne s dvíhaním živého bremena. Medzi takéto zamestnania patrí riadenie nákladného alebo pracovného vozidla, vodič autobusu, robotík v potravinárskej výrobe, mechanik, strojové opracovávanie a montáž stredne ťažkých dielcov, obsluha ručného lisu, predavač, zvárač, lakovač, sústružník, práce so strojovým vŕtaním, práca v oceliarni, valcovač hutných materiálov, prípadne práca zdravotnej sestry alebo ošetrovateľa.

Trieda 2a

  • Trieda 2a je práca postojačky s trvalým zapojením oboch horných končatín v predklone, kľačiačky, prípadne aj s chôdzou. Týka sa to údržby strojov, mechanikov, práce v stavebníctve, skladníkov s prenášaním bremien do 15 kg, mäsiarov, pekárov, maliarov izieb, operátorov poloautomatických strojov, montážnych prác v automobilovom priemysle, výroby kabeláže, hutnej údržby, priemyselného žehlenia, čistenia okien, ručného upratovania veľkých plôch, prípadne strojnej výroby v drevospracujúcom priemysle.

Trieda 2b

  • Opäť ide o prácu postojačky alebo chôdzu s trvalým zapojením oboch horných končatín a trupu. Ide hlavne o prácu v stavebníctve, čistenie menších odliatkov zbíjačkou a brúsením, príprava foriem na 15 až 50 kg odliatky, fúkanie skla pri výrobe veľkých kusov, obsluhu gumárskych lisov, prácu s lisom v kováčňach, záhradnícke alebo poľnohospodárske práce, prípadne práca s chôdzou v zvlnenom teréne bez záťaže.

 Trieda 3

  • V prípade tejto triedy ide o prácu ramenami a trupom. Toto zaradenie sa týka manipulácie s ťažkými bremenami do 25 kg, práce s lopatou, rezanie, hobľovanie alebo rúbanie tvrdého dreva, práce s motorovou pílou, zvážania dreva, ručného kosenia, tlačenia alebo ťahania ručných vozíkov s ťažkým nákladom, otĺkanie odliatkov, prípravy foriem pre veľké odliatky, kladenia betónových tvárnic, prípadne práce v poľnohospodárstve s vysokým podielom ručnej práce.

Trieda 4

  • Posledná trieda je intenzívna práca v rýchlom až maximálnom tempe s chôdzou po schodoch, na rampe, so stúpaním po rebríku alebo rýchlou chôdzou, prípadne až beh. Do tejto najvyššej triedy môžeme zaradiť prácu so sekerou alebo lopatou, ťažké výkopové práce, ručné kovanie veľkých kusov, prípadne prenášanie ťažkých bremien do 50 kg.

Rozsah optimálnych a prípustných teplotných hodnôt počas letného obdobia

Trieda práce Optimálna teplota Minimálna prípustná Maximálna prípustná Vlhkosť vzduchu
1a 23 až 27 °C 20 °C 28 °C 30 až 70
1b 22 až 25 °C 19 °C 27 °C 30 až 70
1c 20 až 24 °C 17 °C 26 °C 30 až 70
2a 18 až 21 °C 15 °C 25 °C 30 až 70
2b 17 až 20 °C 12 °C 25 °C 30 až 70
3 nestanovuje sa 10 °C nestanovuje sa 30 až 70
4 nestanovuje sa 10 °C nestanovuje sa 30 až 70

Zdroj: slov-lex.skPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 4 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.