Aké sú právomoci pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby (SBS)

10.08.2018 | Miroslav Homola, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Pracovníci súkromných bezpečnostných služieb často konajú nad rámec svojich kompetencií. Ak taká situácia nastane, karta sa môže obrátiť a SBS-kar bude relevantnosť svojho konania vysvetľovať na polícii alebo v občiansko-právnom konaní.

Čo je to SBS?

Rozsah a presnú definíciu úloh bezpečnostnej služby definuje  Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Zákon ju označuje ako strážnu službu, ktorá slúži na ochranu majetku na verejne prístupnom mieste, neprístupnom mieste, ochranu majetku a osoby pri preprave a naopak, zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania, prípadne vypracúvanie plánu ochrany alebo monitorovanie činnosti osoby.

V praxi to znamená, že mužov alebo ženy s označením SBS, prípadne „security“, môžete vidieť v nákupných centrách, bežných obchodoch, na festivaloch, pri strážení súkromných objektov a osôb, prípadne aj na vstupnej bráne väčších výrobných fabrík a podobne.

Tip: Dokedy musí dieťa sedieť v autosedačke alebo na podsedáku?

Aké sú povinnosti a oprávnenia pracovníka SBS-ky

Zdroj: shutterstock

Aká je ich úloha

Napriek putám, uniforme, slznému spreju a obušku na opasku nie je ich právomoc o moc väčšia ako obyčajného človeka. To však ešte neznamená, že by ste mali ich oprávnené výzvy alebo potrebné úkony ignorovať. V takom prípade sa dopúšťate priestupku a hrozí vám mastná pokuta.

Hranicu právomoci svojej práce by mal poznať hlavne pracovník SBS tak, aby neprekročil mieru nevyhnutného zákroku, zachoval dôstojnosť na oboch stranách, no a v neposlednom rade, aby vám v súvislosti s jeho konaním nevznikla bezdôvodná ujma.

Pracovníci SBS sú oprávnení:

 • presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či pri vstupe a výstupe do chráneného objektu nemáte pri sebe predmety z protiprávnej činnosti alebo ktorými by ste mohli spáchať protiprávnu činnosť, a tieto vám odobrať,
 • zakázať vám vstup do chráneného objektu, ak ste nepovolanou osobou
 • zakázať vám vstup do chráneného objektu, ak máte pri sebe zbraň a vstup s ňou je zakázaný
 • zapisovať vstup a výstup osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu
 • používať kamerový systém
 • vyžadovať predloženie dokladu totožnosti, ak vás pristihli pri páchaní priestupku, trestného činu alebo neoprávneného vstupu do chráneného objektu
 • presvedčiť sa, či pri vstupe a výstupe z chráneného objektu nemáte pri sebe alebo vo vozidle predmety súvisiace s protiprávnou činnosťou
 • zadržať osobu do príchodu polície za predpokladu, že bola pristihnutá pri trestnom čine alebo priestupku
 • zakázať zamestnancovi alebo návšteve firmy vstup pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, ak ho na to zamestnávateľ splnomocnil

Čo si SBS-kar (ne)môže dovoliť

V spoločnosti je nadobudnutá mylná predstava, že pracovníci bezpečnostnej služby majú podobné právomoci ako policajti. To je však veľký omyl. Človek, samozrejme, musí strpieť kontrolu, ale iba v takej miere, ako to stanovuje zákon. Môžete odmietnuť aj osobnú prehliadku tašiek, odevu alebo iných vecí, ale v takom prípade nebudete môcť ísť do objektu alebo ku chránenej osobe.

SBS-kar môže podozrivú osobu aj zadržať, ale v primeranej miere. Dovolené sú putá aj obušok, ale v žiadnom prípade nie hmaty, chvaty alebo dokonca streľba. Aj použitie primeranej sily musí byť odôvodnené. Nestačí len osobný názor pracovníka SBS, ale aspoň dôvodné podozrenie, že je ohrozená bezpečnosť, chránený majetok, či osoba. Pri prípadnom úteku nesmie SBS-kar na podozrivého strieľať alebo na neho neprimerane fyzicky zaútočiť.

V každom prípade musí pracovník bezpečnostnej služby rešpektovať prezumpciu neviny osoby, jej integritu a právo na ochranu osobnosti. Zakázané je aj maskovanie tváre alebo služobného auta. Každý neprimeraný zásah alebo prekročenie právomoci môže dotknutá osoba riešiť žalobou, prípadne trestným oznámením.

Počet zásahov SBS za rok 2017

 • 1307 ľudí bolo obmedzených na osobnej slobode pri páchaní trestného činu
 • 6479 ľudí bolo predvedených na strážne stanovisko kvôli páchaniu priestupku

Zdroj: aktuality.sk/Polícia SRPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 5 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.