Ako dlho môžem byť na klasickej resp. pandemickej PN?

03.05.2021 | Redakcia, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Maródka môže trvať aj dlhšie ako rok, ale potom je to bez nemocenského. Riešením je iba invalidný dôchodok, poslednou záchranou je pomoc v hmotnej núdzi.


 

Vašu práceneschopnosť (PN) nemusí lekár ukončiť po uplynutí 52 týždňov a PN môže trvať aj dlhšie. Avšak po uplynutí doby 52 týždňov bude PN už neplatená.

Ako dlho dostávam peniaze, ak som na PN

Z nemocenského poistenia pochádza dávka, ktorá sa rovnako volá nemocenské, a Sociálna poisťovňa ju vypláca najviac 52 týždňov. Zákon o sociálnom poistení to považuje za „podporné obdobie".

V zákone sa píše, že uplynutie tohto obdobia nie je dôvodom na skončenie dočasnej pracovnej neschopnosti, ak ju naďalej odôvodňuje nepriaznivý zdravotný stav. Poistenec však už nemá nárok na nemocenské.

Po roku maródky sa prerušuje povinné nemocenské aj dôchodkové poistenie a to znamená ich zánik. Aby človek mohol opäť dostávať peniaze, musí odpracovať aspoň 26 týždňov.

Náhradu príjmu počas PN hradí prvých 10 dní zamestnávateľ. Pri pandemickej PN platí nemocenské hneď Sociálna poisťovňa. Pozor - v prípade, že bol zamestnanec uznaný za dočasne PN z dôvodu nariadenej karantény a izolácie v súvislosti s nákazou koronavírusom, zamestnávateľ zamestnancovi nevypláca náhradu príjmu pri dočasnej PN, nakoľko v tomto prípade na ňu zamestnanec nemá nárok. Zamestnanec, ktorému bola priznaná dočasná PN v súvislosti s koronavírusom, má nárok na tzv. pandemické nemocenské.
 

Ako dlho môžem byť na PN-ke?

Zdroj: Shutterstock

Čo ďalej, teda po roku na PN

Ak pokračujete na PN aj po 52 týždňoch, stáva sa z toho invalidita. Človek v takejto situácii prakticky nemá na výber. Na zabezpečenie ďalšieho príjmu sa treba v takom prípade uchádzať o invalidný dôchodok alebo o štátne sociálne dávky. Pomoc v hmotnej núdzi poskytujú úrady práce. Požiadať o invalidný dôchodok sa dá aj skôr ako o rok na péenke. Ide najmä o prípady onkologických ochorení či stavov po úraze miechy a mozgu. Poisťovňa vás však na to nemusí upozorniť. Je to vaše právo, nie povinnosť.

Zamestnancovi sa teda po uplynutí podpornej doby zastaví poskytovanie nemocenského odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov od vzniku PN. V Zákone 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa výslovne hovorí len o zániku nároku na výplatu nemocenského, čo však neznamená, že príslušný lekár musí aj ukončiť PN zamestnanca.

Zamestnanec môže byť i naďalej PN a to aj po vyčerpaní podpornej doby, v prípade že jeho zdravotný stav nedovoľuje zapojenie sa do pracovného procesu. V tomto prípade v zmysle § 26 ods. 3 Zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ale dochádza k prerušeniu povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti.

Doporučuje sa ostať na PN až do rozhodnutia o invalidnom dôchodku. Treba si odsledovať, aby vám lekár po posudkovej komisii nezrušil PN spätne ku dňu priznania invalidného dôchodku (prípadne ku dňu skončenia podpornej doby).

Kedy nemá zamestnanec nárok na náhradu príjmu

Zamestnávateľ nevypláca náhradu príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti takému zamestnancovi, ktorý:

  • má nárok na materské,
  • má nárok na rodičovský príspevok (ak však zamestnanec počas poberania rodičovského príspevku súčasne vykonáva činnosť zamestnanca, má nárok na náhradu príjmu počas PN),
  • má nárok na nemocenské,
  • sa stal dočasne práceneschopným v dôsledku úmyselného trestného činu, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody,
  • porušil liečebný režim určený lekárom, resp. ak sa nezdržiaval na mieste určenom počas dočasnej pracovnej neschopnosti bez súhlasu lekára. Takýto zamestnanec nemá nárok na náhradu príjmu odo dňa porušenia liečebného režimu,
  • sa nezdržiava na mieste určenom počas dočasnej pracovnej neschopnosti bez súhlasu lekára. Zamestnanec nemá nárok na náhradu príjmu odo dňa zistenia tejto skutočnosti.

Ako je to s PN pri živnosti resp. SZČO

Nárok na nemocenské vzniká povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Dobrovoľne nemocensky poistenej osobe od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. K tomu, aby ste mohli poberať nemocenské potrebujete platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Ľudia falšujú PN, hrozí im za to vysoký trest

O tom, že ľudia péenky nielen zneužívajú, ale aj falšujú, za čo im hrozí trest sa vie už roky. Minulosť ukázala, že to robia najmä z titulu zárobku.

Ak by ste na lekárskom potvrdení napr. pozmenili dátum skončenia, považuje sa to za falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny. Takéto prípady posúva Sociálna poisťovňa polícií a hrozí za to aj odňatie slobody až na tri roky.


Viete, aké dávky môžete čerpať zo Sociálneho poistenia? Vyskúšajte si náš krátky kvíz.

Akú dávku môžete čerpať z nemocenského poistenia?Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 56 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo