5 tipov, ako financovať štúdium na vysokej škole

12.09.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Pri štúdiu na vysokej škole treba riadne hlboko siahnuť do vrecka. Školné, stravovanie, ale aj internát za roky v škole vyjdú tisíce eur.


Niekto získa zdroje od rodičov či známych, niekto pracuje popri štúdiu a niekto si na školu požičia od banky či od štátu. Prinášame možnosti, akými rôznymi spôsobmi je možné štúdium na vysokej škole financovať.

Ako možno získať peniaze na štúdium

1. Sociálne štipendium

Sociálne štipendium poskytuje štát študentom denného štúdia I. a II. stupňa štúdia na ktorejkoľvek vysokej škole so sídlom na Slovensku. Podmienky určuje ministerstvo školstva a sú rovnaké na všetkých vysokých školách.

Výška sociálneho štipendia závisí od príjmu rodinných príslušníkov, ktorí sú spoločne s vami posudzovaní. Posudzuje sa vždy aktuálna situácia v čase podania žiadosti. Ak je štipendium priznané, vypláca sa v mesačných čiastkach od mesiaca v ktorom bola žiadosť podaná. Spätné vyplatenie štipendia nie je možné.

  • Minimálna výška štipendia je 10 eur
  • Škola je od vášho trvalého bydliska menej než 30 km maximálne 240 eur
  • Škola je od vášho trvalého bydliska viac než 30 km maximálne 285 eur

Sociálne štipendium môže byť priznané iba tým študentom, ktorých rodinné príjmy sa približujú sumám životného minima. Posudzovať sa môžu vaši rodičia, súrodenci, manžel, príp. vlastné deti - teda najbližší rodinní príslušníci.

Písomnú žiadosť o sociálne štipendium treba podať u študijného referenta na vašej fakulte. Žiadosť možno podať kedykoľvek počas akademického roka, od septembra do júna. Zložitosť postupu závisí od dokladov, ktoré si študijný referent vypýta. Každá žiadosť je posudzovaná individuálne.

5 tipov, ako financovať štúdium na vysokej škole

Prečítajte si tiež:

2. Motivačné a prospechové štipendium

Motivačné štipendiá poskytujú vysoké školy svojim študentom z dotácie zo štátneho rozpočtu. Motivačné štipendium priznáva vysoká škola za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti. Motivačné štipendium sa poskytuje najviac 10 percentám študentov.

Motivačné štipendium je možné priznať každému študentovi vysokej školy, teda aj študentom v externej forme štúdia a doktorandom. Konkrétne podmienky komu, v akej výške a na základe akých podmienok vysoká škola prizná motivačné štipendium upravuje štipendijný poriadok vysokej školy alebo fakulty.

Študentom vo vybraných odboroch môže vysoká škola priznať aj motivačné štipendium nad rámec základného motivačného štipendia. Zoznam študijných odborov, ktorých sa to týka, upravuje ministerstvo v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na príslušný rok.

O priznanie motivačného štipendia sa obvykle nežiada a vysoká škola ho priznáva automaticky.

3. Študentská pôžička

Fond na podporu vzdelávania podporuje mladých ľudí jednoducho dostupnou a lacnou študentskou pôžičkou. Je inštitúciou zákonom zriadenou ako neštátny účelový fond, ktorý má za cieľ poskytovať študentom vysokých škôl a pedagogickým pracovníkom bezúčelové pôžičky s nízkymi poplatkami. Fond okrem pôžičiek pre študentov VŠ poskytuje aj pôžičky pre pedagogických pracovníkov.

Minimálna suma je stanovená na 500 eur, maximálna pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia je v súčasnosti 2 300 eur, pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia je aktuálne 4 500 eur. Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2016/2017 je stanovená na 0,89 %.

Informačný výpočet výšky splátok, ako aj nákladov na pôžičku ponúka kalkulačka pôžičky na webovej stránke www.fnpv.sk. O pôžičku môžu žiadať študenti I., II. aj III. stupňa štúdia.

4. Úver z banky

Často sú to spotrebné úvery, určené na financovanie nákladov spojených s denným alebo diaľkovým štúdiom na vysokej škole, prípadne povolené prečerpanie na účte na prekonanie krátkodobého zvýšenia výdavkov. Úrokové sadzby sú na úrovni 8 - 12 % p. a., je potrebné mať ručiteľa. Každá banka ponúka v tomto prípade svoj vlastný produkt, niektoré študentské pôžičky neponúkajú vôbec.

5. Brigáda či práca na dohodu

Prácou popri škole si možno zarobiť na štúdium na vysokej škole. Študenti si navyše môžu uplatňovať rôzne daňové úľavy a štát za nich platí zdravotné poistenie (do 26 rokov).

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.