Dôchodcovia sa môžu tešiť na vianočný príspevok aj v roku 2018

03.09.2018 | Miroslav Homola, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Aj tento rok sa môžu niektorí dôchodcovia tešiť na predvianočné finančné prilepšenie. Bude sa rozdávať vianočný príspevok a dostane ho zhruba 1,2 milióna penzistov.    


Výška vianočného príspevku bude tento rok o niečo vyššia. Dôvodom je vyššia priemerná mzda v roku 2017 a suma životného minima, ktorá stúpla 1. júla 2018. Celková čiastka, o ktorú si dôchodcovia v decembri prilepšia sa skladá z vianočného príspevku a jednorazového príplatku. Avšak, na ich získanie musia penzisti v oboch prípadoch spĺňať niekoľko podmienok.

 

Podmienky

Už tradične je rozhodujúcim parametrom na jeho získanie výška dôchodku. Dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok neprevyšujúci sumu životného minima, respektíve 205,07 eur, majú nárok na plnú sumu vianočného príspevku a aj príplatku, spolu je to 100 eur. Naopak, ak máte dôchodok vyšší ako 572,40 eur, na vianočný príspevok si nárokovať nemôžete.

Penzistom, ktorých dôchodok sa pohybuje medzi 205,07 a 572,40 eur, môžu počítať s vianočným príspevkom, ktorého výška sa bude odvíjať od konkrétnej sumy poberaného dôchodku.

Čo všetko musí dôchodca spĺňať:

  • Poberať starobný, predčasný, invalidný, sociálny, výsluhový, vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok
  • Môže poberať dôchodok aj z iných štátov (v tom prípade sa bude vianočný príspevok počítať zo súčtu všetkých poberaných dôchodkov)
  • Trvalé bydlisko na území SR
  • Maximálna výška dôchodku alebo poberaných dôchodkov nesmie prevyšovať 572,40 eur

Pozor: Ak ste začali poberať dôchodok aj zo zahraničia, alebo sa jeho suma oproti minulému roku zmenila, musíte to oznámiť Sociálnej poisťovni do 30. septembra 2018.

Maximálna výška vianočného príspevku v roku 2018 bude 87,26 eur a minimálna 21,15 eur. K vianočnému príspevku sa bude poskytovať aj jednorazový príplatok vo výške 12,74 eur. Celkovo si tak môžete prilepšiť o 100 eur.

Vianočný príspevok sa bude vyplácať v decembri.

Tip: Do dôchodku je to opäť ďalej. V budúcom roku sa odchod predĺží o 63 dní

Vianočný príspevok pre dôchodcov 2018: tabuľka, podmienky

Zdroj: shutterstock

Aj príplatok má podmienky

Príplatok k vianočnému príspevku tiež nedostanú všetci dôchodcovia. Poskytuje sa len penzistom, ktorých dôchodok nepresahuje 2-násobok sumy životného minima. Na rok 2018 je táto hranica stanovená sumou 410,14 eur. Ak váš dôchodok prevyšuje túto sumu, máte nárok len na vianočný príspevok.

Ako sa počíta vianočný príspevok

Ako sme už v článku uviedli, pre výpočet vianočného príspevku je dôležitá výška dôchodku. Pre výpočet je stanovený vzorec: 87,26 – 0,18 x (výška dôchodku – životné minimum)

Príklad 1:

Výška dôchodku je 350 eur.

Výpočet:

87,26 – 0,18 x (350 – 205,07) = 87,26 – 0,18 x 144,93 = 87,26 – 26,0874 = 61,1726 € (po zaokrúhlení 61,2 €)

VÝŠKA VIANOČNÉHO PRÍSPEVKU BUDE 61,17 EUR + JEDNORAZOVÝ PRÍPLATOK 12,74 € (pretože dôchodok nie je vyšší ako 410,14 €)

Príklad 2:

Výška dôchodku je 450 eur.

Výpočet:

87,26 – 0,18 x (450 – 205,07) = 87,26 – 0,18 x 244,93 = 87,26 – 44,0874 = 43,1726 € (po zaokrúhlení 43,2 €)

VÝŠKA VIANOČNÉHO PRÍSPEVKU BUDE 43,17 EUR BEZ JEDNORAZOVÉHO PRÍPLATKU (pretože dôchodok je vyšší ako 410,14 €)

Príklady na výšku vianočného príspevku podľa dôchodku

Výška dôchodku Výška vianočného príspevku Jednorazový príplatok Spolu
do 205,07 € 87,26 € 12,74 € 100 €
240 € 80,98 € 12,74 € 93,72 €
300 € 70,18 € 12,74 € 82,92 €
350 € 61,17 € 12,74 € 73,91 €
380 € 55,78 € 12,74 € 68,52 €
450 € 43,17 € 0 € 43,17 €
480 € 37,78 € 0 € 37,78 €
500 € 34,18 € 0 € 34,18 €
572,40 € 21,15 € 0 € 21,15 €
nad 572,40 € 0 € 0 € 0 €

Poznámka: Ilustračný výpočet redakcie

Zdroj: Sociálna poisťovňaPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 171 krát 5 0.5h