Rodičovský príspevok od januára mesačne stúpne o 6 eur

04.09.2018 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Už od januára môžu očakávať mamičky na rodičovskej dovolenke 220,70 eur na svojom účte. Za celý rok tak získajú viac ako 70 eur.


Rodičovský príspevok je dávka, ktorou štát prispieva na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.

Aby ste si rodičovský príspevok mohli nárokovať, musíte splniť dve podmienky:

 • musíte sa starať o dieťa
 • mať trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku

Rodičovský príspevok sa môže poskytovať aj otcovi dieťaťa, keď sa o dieťa stará on; je teda na rodičovskej dovolenke.

Väčšinou sa rodičovský príspevok poskytuje do doby, než dieťa dovŕši 3 roky veku. Pri nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa sa táto doba predĺži.

Ako žiadať o rodičovský príspevok

1.  O príspevok sa žiada na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

 • jedná sa o pobočku príslušnú podľa miesta trvalého bydliska

2.  Na úrade podáte vyplnenú žiadosť o rodičovský príspevok

3. Spolu so žiadosťou sa musíte preukázať:

 • občianskym preukazom
 • cestovným dokladom (PAS) prípadne povolením o trvalom či prechodnom pobyte (u cudzinca)

4. K žiadosti sa prikladá Potvrdenie o poberaní/nepoberaní dávky na materské

 • potvrdenie vydáva Sociálna poisťovňa na požiadanie
 • môžete oň požiadať na ktorejkoľvek pobočke, poisťovňa ho vydá do 7 dní
 • potvrdenie však nie je možné vydať pred ukončením poberania materského

5. Ďalšie doklady k žiadosti

 • rodný list dieťaťa
 • rozhodnutie súdu o priznaní rodičovských práv, či o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti, ak takéto rozhodnutie máte
 • posudok o dlhodobo nepriaznivom stave dieťaťa
 • sobášny  list,  ak  si  nárok  na  rodičovský  príspevok  uplatňuje  manžel/manželka rodiča  dieťaťa, ktorý  nie  je biologickým rodičom dieťaťa a  ktorý žije s rodičom dieťaťa v domácnosti

Aká je nova suma rodičovského príspevku

Foto: Shutterstock

Aká je výška rodičovského príspevku

V súčasnosti poberá rodič dieťaťa príspevok vo výške 214,70 eur. Od januára 2019 sa jeho výška zvýši o 6 eur na 220,70 eur.

Ak sa vám narodili dvojičky, zvýši sa váš príspevok o štvrtinu na 275,80 eur.

Výšku rodičovského príspevku v minulých rokoch zobrazuje tabuľka:

Tabuľka: Rodičovský príspevok 2013 – 2019

Rok Dieťa Dvojičky Trojičky
2019 220,70 € 278,80 € 331,10 €
2018 214,70 € 268,40 € 332,10 €
2017* 213,20 € 266,50 € 319,80 €
2016 203,20 € 254,00 € 304,80 €
2015 203,20 € 254,00 € 304,80 €
2014 203,20 € 254,00 € 304,80 €
2013 199,60 € 249,50 € 299,40 €

*od májaPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 15 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvoh