Ako sa stať príslušníkom Hasičského a záchranného zboru

07.09.2018 | Redakcia, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Takmer každý muž chcel byť v detstve hasičom alebo smetiarom. Avšak, po odhalení reality, ktorú so sebou prináša dospelosť väčšina z nich od smetiarskych plánov upustí. V článku sa teda pozrieme na cestu k práci hasiča.


Hasičský a záchranný zbor SR

Byť hasičom nie je práca, ale poslanie. Tieto slová vám potvrdí každý príslušník Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky. Za posledné roky sa však ich úlohy o niečo rozrástli. Ich špecializáciou už nie je len oheň, ale aj autonehody, povodne, ekologické havárie, požiarny dozor a mnoho ďalších vecí.

Jednotlivé zložky HaZZ sú tak pravidelnými účastníkmi rôznych záchranných prác doma aj v zahraničí. Hasičov tak môžete volať v prípade autonehody, povodní, snehových kalamít, úniku nebezpečnej látky alebo dokonca aj vtedy, ak ste si zabuchli vchodové dvere a na sporáku sa varí nedeľný obed.

Tip: Aké sú platy hasičov, vojakov a policajtov na Slovensku

Ako sa stať hasičom: žiadosť, podmienky, fyzické testy

Zdroj: shutterstock

Podmienky prijatia do HaZZ

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore okrem iného určuje, kto sa môže stať príslušníkom HaZZ:

 • Štátny občan Slovenskej republiky
 • Viac ako 18 rokov veku
 • Bezúhonnosť
 • Nebol prepustený zo štátnej služby (od HaZZ) alebo uplynuli 3 roky od prepustenia zo štátnej služby (od HaZZ)
 • Spôsobilosť na právne úkony
 • Zdravotná, psychická a fyzická spôsobilosť
 • Ovládanie štátneho jazyka (slovenčina)
 • Trvalý pobyt na území SR
 • Spĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon danej funkcie

Výberové konanie

Potenciálny uchádzač si však musí počkať na vyhlásenie výberového konania. To býva k dispozícii na webovej stránke MV, informačných tabuliach krajov alebo okresov, úrade práce, prípadne v novinových inzerátoch. Ohlásené výberové konanie by malo obsahovať aj lehotu na podanie prihlášky.

Ak spĺňate požiadavky na konkrétnu funkciu, podmienky a pošlete prihlášku včas, budete pozvaný na výberové konanie a psychologické vyšetrenie. Vo výberovom konaní budete potrebovať aj niekoľko dokladov:

Ak tieto potrebné doklady nepredložíte, nebude vám umožnené pokračovať vo výberovom konaní.

Priebeh výberového konania:

 • Absolvovanie písomného testu (náročnosť testu sa odvíja od konkrétnej funkcie)
 • Kontrola predložených dokladov
 • Psychologické vyšetrenie (psychologický test a posúdenie spôsobilosti)
 • Ústny pohovor
 • Test fyzickej spôsobilosti

Fyzická spôsobilosť

Testy fyzickej zdatnosti sú rozdelené podľa nerovnomerne a rovnomerne rozvrhnutého pracovného času. Testy sa tiež hodnotia v závislosti od vekovej kategórie.

Vekové kategórie:

 • do 30 rokov
 • od 31 do 35 rokov
 • od 36 do 40 rokov
 • od 41 do 45 rokov
 • od 46 do 49 rokov
 • 50 a viac a zdravotnou kvalifikáciou "C"

Testy pre príslušníka s nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom (hasič):

 • Skok do diaľky z miesta
 • Beh na 50 metrov
 • Ľah-sed v priebehu 60 sekúnd
 • Zhyby na hrazde
 • 12-minútovka
 • Plávanie na 100 metrov voľným spôsobom

Testy pre príslušníka s rovnomerne rozvrhnutým služobným časom (služba mimo pohotovosť, respektíve zásahov, prípadne dispečing, administratíva):

 • Skok do diaľky z miesta alebo beh na 50 metrov
 • Ľah-sed v priebehu 60 sekúnd alebo zhyby na hrazde (ženy robia výdrž v zhybe)
 • 12-minútovka alebo plávanie na 100 metrov voľným spôsobom

Zdroj: minv.skPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 18 krát 5 0.5h