Ako si môžem vypočítať výšku starobného dôchodku?

12.09.2018 | Marek Mittaš, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Vypočítať si sumu starobného dôchodku nie je jednoduché. S trochou snahy sa však môžete dopracovať aspoň k približnej sume, ktorú od štátu dostanete.


Nárok na získanie je prvým korkom

Na to, aby ste si mohli v sociálnej poisťovni uplatniť nárok na starobný dôchodok, potrebujete mať aktuálne odpracovaných najmenej 15 rokov a dovŕšiť dôchodkový vek. Následne si podáte žiadosť o poskytnutie dôchodku. Potom Sociálna poisťovňa musí rozhodnúť o výške dôchodku do 60 dní, v mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o ďalších 60 dní. To je termín, kedy sa aj dozviete skutočnú a reálnu výšku dôchodku.

 

Informačný prepočet dôchodku je online

Systém výpočtu dôchodkov sa oproti minulosti radikálne zmenil. Pri výpočte dôchodkov do 31. decembra 2003 sa vychádzalo z  obdobia posledných desiatich odpracovaných rokov. Od 1. júla 2005 prišlo k predĺženiu rozhodujúceho obdobia na obdobie kalendárnych rokov od januára 1984 a cieľom je zachytiť celé obdobie dôchodkového sporenia.

Výsada kariérne najlepších rokov už dávno upadla do zabudnutia. Základný vzorec na výpočet starobného dôchodku je výsledok odpracovanej doby x osobný mzdový bod x aktuálna dôchodková jednotka. Samotný algoritmus výpočtu aj definícia pojmov sú však dosť komplikované a preto na vypočítanie približnej sumy starobného dôchodku Sociálna poisťovňa na svojich stránkach sprístupnila internetovú kalkulačku. Tu je možné si vypočítať dôchodok v rozmedzí rokov 2018 až 2030.

Tip: Aké doklady potrebujete k žiadosti o dôchodok

Ako si správne vypočítať výšku starobného dôchodku?

Zdroj: shutterstock

Na výpočet je nutné mať  k dispozícii všetky potrebné informácie na vyplnenie údajov z posledných aj predošlých zamestnaní. Najlepšie poslúži informácia o stave a zmenách stavu individuálneho účtu poistenca, ktorý vám na žiadosť vyhotoví a zašle Sociálna poisťovňa. Vďaka tomu môžete dosadiť do kalkulačky váš osobný vymeriavací základ a prípadne aj náhradné doby, ak v príslušnom roku boli. Tak sa dostanete aj k osobnému mzdovému bodu , ktorý sa určí ako podiel osobného vymeriavacieho základu a všeobecného vymeriavacieho základu za daný rok.

Samotná Sociálna poisťovňa však upozorňuje, že kalkulačka zohľadní len dôchodok z I. piliera a má výlučne orientačný charakter. Presný výpočet, ktorý zohľadňuje všetky individuálne odlišnosti v dôchodkových nárokoch sa dozviete až po pridelení oficiálneho dôchodku. Ak sporíte aj v druhom pilieri, výplata dôchodku bude podmienená výškou nasporenej sumy a rozhodnutím o spôsobe výplaty financií z druhého piliera.

Čím viac pracujete, tým budete mať vyššiu penziu

Výška dôchodku sa určuje k dátumu dovŕšenia dôchodkového veku. No nemusí to byť konečná suma, ktorú budete navždy dostávať. Zlepšiť dôchodok si môžete zamestnaním. Ak človek ostáva pracovať, k dôchodku sa pripočíta sumu percentuálneho zvýšenia za každý odpracovaný mesiac. Navýšenie predstavuje 0,5 % za každých celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia.

Za 365 dní sa poskytne zvýšenie o 6 %. Pri výpočte sumy zvýšenia starobného dôchodku Sociálna poisťovňa prihliada na zárobky zo všetkých poistných pomerov pracujúceho dôchodcu. Takéto dôchodky zvyšuje Sociálna poisťovňa automaticky od 1. januára nasledujúceho roka. Môže tak urobiť raz ročne aj na žiadosť dôchodcu, keď ukončí všetky pracovné pomery.

Pri viacerých dôchodkoch vyhráva vyšší

Ak ste napríklad poberateľom vdovského dôchodku, tak v tomto prípade sa suma starobného dôchodku určuje inak. Po dovŕšení dôchodkového veku v tomto prípade Sociálna poisťovňa určí sumu starobného dôchodku. Túto sumu následne porovná so sumou vyplácaného vdovského dôchodku. Starobnému dôchodcovi bude následne vyplácaný ten vyšší z dôchodkov v plnej sume, ku ktorému sa priráta polovica sumy nižšieho dôchodku.

Minimálny dôchodok

Od 1. júla 2015 poznáme na Slovensku aj inštitút minimálneho dôchodku. Jeho účelom je zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku nie je potrebné žiadať, o zvýšení dôchodku na minimálny rozhodne Sociálna poisťovňa.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, výška jeho dôchodku je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok. V súčasnosti je minimálny dôchodok 271,30 eur mesačne, teda 1,36-násobok sumy životného minima.

Aktuálne prebieha prepočítavanie výšky dôchodkov

Sociálna poisťovňa až do 31. októbra 2018 prepočítava starobné dôchodky dôchodcom, ktorým bol priznaný dôchodok pred 1. januárom 2004. O prepočet nie je potrebné žiadať, Sociálna poisťovňa dôchodky prepočíta automaticky. Ak chcete zistiť, či sa vám dôchodok bude prepočítavať, môžete použiť Kalkulačku na informatívne posúdenie nároku na prepočet starobného dôchodku.

Všetci starobní dôchodcovia, ktorým vznikne nárok na prepočet dôchodku, dostanú o zvýšení alebo o nezvýšení dôchodku informáciu zo Sociálnej poisťovne. Nový dôchodok sa v novej sume vyplatí spätne od 1. januára 2018, nie spätne od roku dátumu priznania dôchodku.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3
Hlasované: 42 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvoh