Ako sa správať a čo (ne)môžete robiť počas PN-ky?

13.09.2018 | Miroslav Homola, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Skolila vás choroba a stali ste sa dočasne práceneschopný? Mali by ste vedieť, že aj PN-ka má svoje pravidlá. Prečítajte si, ako sa správať počas maródky a kedy môžete ísť na vychádzku.


 

Ako sa správať na PN-ke

Ak vás obvodný lekár uznal dočasne práceneschopným, ostávate doma a máte nárok na nemocenské a náhradu príjmu. V čase tejto pracovnej neschopnosti však musíte dodržiavať isté pravidlá a liečebný režim, ktorý vám predpísal ošetrujúci lekár. Na kontrolu dodržiavania pravidiel majú kompetencie zamestnávateľ a Sociálna poisťovňa.

Ošetrujúci lekár vás oboznámi s vašim zdravotným stavom, diagnózou a liečebným postupom. Tiež určí, v akom rozsahu môžete vykonávať bežné denné aktivity. Byť práceneschopný tiež znamená, že nesmiete v tomto čase vykonávať zárobkovú činnosť a dodržiavať čas povolených vychádzok, prípadne nevychádzať vôbec, v závislosti od povahy ochorenia.

Počas PN-ky by ste nemali požívať alkoholické nápoje, prípadne fajčiť, zdržiavať sa v pohostinských zariadeniach a v stanovenom čase sa musíte dostaviť na kontrolnú prehliadku k ošetrujúcemu lekárovi. V prípade porušenia pravidiel alebo nedodržiavania liečebného postupu vám môže hroziť pokuta.

Tip: Ako dlho môžete byť na PN-ke?

Ako sa správať a čo (ne)môžete robiť počas PN-ky?

Zdroj: shutterstock

Kedy mám povolené vychádzky?

Stanovenie vychádzok je súčasťou liečebného postupu a určuje ho ošetrujúci lekár. Vychádzky sa stanovujú pri dlhšej pracovnej neschopnosti, väčšinou pri prvom kontrolnom vyšetrení. Najčastejšie sa určujú 2-hodinové vychádzky, ktoré môžete absolvovať 2-krát denne.

Najčastejšie sa vychádzky stanovujú od 10.00 hod. do 12.00 hod. a od 14.00 hod. do 16.00 hod.. Konkrétny časový úsek dňa si však môžete dohodnúť s lekárom, no konečné slovo a rozhodnutie má v rukách on. Stanovený čas na vychádzky sa zaznamená na tlačivo potvrdenia o dočasnej PN-ke a do zdravotnej dokumentácie.

Čo ak žijem sám a potrebujem ísť do obchodu?

Človek, ktorý žije sám, nemá povolené vychádzky, prípadne nemá koho požiadať o nákup potravín či liekov, môže odísť z domu a zabezpečiť si tieto nevyhnutnosti. Sociálna poisťovňa však odporúča mať od nákupu aj pokladničný lístok, ktorým dokážete čas strávený v obchode. Ten predložíte ako doklad v prípade, že vás kontrola nezastihne doma.

Musím byť počas PN-ky na svojej adrese?

Nie, nemusíte. Svojmu lekárovi nahlásite adresu, na ktorej sa budete počas pracovnej neschopnosti a liečebného režimu zdržiavať. Táto adresa sa zapíše do spomínaného tlačiva. Ak chcete počas PN-ky zmeniť adresu, kde sa budete liečiť, musíte ju nahlásiť do 8 dní na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Musí to však povoliť ošetrujúci lekár.

Kontrola liečebného režimu

Kontrola dodržiavania vášho liečebného režimu a povolených vychádzok sa vykonáva na podnet lekára, zamestnávateľa, prípadne inej osoby, ktorá na jeho prípadné nedodržiavanie upozorní. Kontrolu spravidla vykonáva zamestnanec Sociálnej poisťovne, ktorý vás navštívi v mieste trvalého bydliska, prípadne na adrese, ktorú ste nahlásili ošetrujúcemu lekárovi. Táto kontrola sa vykonáva 7 dní v týždni, čiže aj počas víkendov, sviatkov a iných voľných dní.

Aký je postup, ak ma kontrola nezastihne na mojej adrese?

Ak vás počas kontroly zamestnanec nenájde na uvedenej adrese, nechá vám v poštovej schránke oznámenie o vykonaní kontroly. Na základe tohto oznámenia ste povinný kontaktovať útvar lekárskej posudkovej činnosti na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, kde budete musieť preukázať dôvod vašej neprítomnosti.

Čo mi hrozí, ak som porušil liečebný režim?

V prípade podozrenia, že ste porušili liečebný režim, prípadne ste bez udania dôvodu porušili vychádzkový režim, Sociálna poisťovňa toto podozrenie prešetrí. Ak sa zistí, že ste porušili liečebný režim, strácate nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu až do konca pracovnej neschopnosti. Maximálne však v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu.

Okrem toho však môžete dostať od Sociálnej poisťovne aj pokutu, ktorá sa ukladá v prípade porušenia ďalších povinností. Medzi takéto povinnosti patrí oznámenie zmeny adresy, odstránenie prekážky vykonania kontroly a podobne. Pokuta sa pohybuje vo výške od 100 eur. Za opakované porušenie týchto povinností sa môže uložiť pokuta až do výšky 170 eur.

Zdroj: Sociálna poisťovňaPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 25 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo