Kedy má vdova nárok na dôchodok

18.09.2018 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Aby strata manžela nezruinovala vdovu i ekonomicky, vypláca štát vdovský dôchodok v priemernej výške okolo 250 eur mesačne.


 
Nárok na vdovský dôchodok vzniká vdove, ktorej manžel poberal starobný alebo invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok.

Vdovský dôchodok získa aj tá vdova, ak jej muž ku dni smrti splnil podmienky na starobný dôchodok. Ak v čase úmrtia nepoberal starobný dôchodok ale získal počet rokov dôchodkového poistenia, na vznik nároku na invalidných dôchodok môže vdova s dôchodkom počítať.

Ak manžel zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, má vdova tiež nárok na vdovský dôchodok.

Nárok na vdovský dôchodok vzniká dňom smrti manžela, ktorý je uvedený v úmrtnom liste. Vypláca ho vdove Sociálna poisťovňa po dobu jedného roka. Potom pokračuje vo výplate vdovského dôchodku len tým vdovám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

Po uplynutí jedného roka sa vypláca starobný dôchodok aj vdovám, ktoré sú invalidné (70 % a viac), alebo ktoré vychovali aspoň tri deti alebo dovŕšili vek 52 rokov a vychovali dve deti.

Taktiež sa vdovský dôchodok vypláca vdovám, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa (dieťa ma nárok na sirotský dôchodok po zomretom rodičovi).

Kedy má vdova nárok na dôchodok

Foto: Shutterstock

Aká je suma vdovského dôchodku

Suma vdovského dôchodku sa vypočítava z dôchodku manžela. Predstavuje 60 % z manželovho dôchodku  alebo z dôchodku na ktorý by mal manžel nárok.

Tabuľka: Priemerná výška vyplácaných dôchodkov (v eurách)

  Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 255,21 255,23 255,18 255,20 255,06 254,98 254,85 254,95        
2017 250,54 250,54 250,50 250,44 250,38 250,30 250,09 249,98 249,90 249,93 250,00 250,06

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Tabuľka: Počet vyplácaných vdovských dôchodkov

  Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 294 941 293 469 292 996 292 398 292 342 292 795 293 143 293 099        
2017 296 799 294 873 294 476 294 765 294 691 294 697 294 974 294 745 294 358 294 197 294 672 294 914

Zdroj: Sociálna poisťovňa

 Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3
Hlasované: 23 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.