Asistenčné služby v poistení. Vyvedú vás z problémov

19.09.2018 | Marek Mittaš, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


V minulosti sa poistenie uzatváralo vo veľkej miere na krytie rizík. Cestovatelia aj motoristi však čoraz častejšie vítajú aj ponuku asistenčných služieb. Sú pre nich neraz dôležitejšie ako poistné krytie.


Asistencia v pravý čas

Asistenčné služby v poistení sa vyvinuli ako konkurenčná výhoda, ktorú jednotlivé poisťovne poskytovali svojim poistencom. Dnes takmer každá poisťovňa už asistenčné služby poskytuje automaticky. Ich úlohou je v prípade núdze, a to nielen v prípade poistnej udalosti, poskytnúť klientom okamžitú pomoc. To je často ešte dôležitejšie ako samotné krytie, nakoľko mať k dispozícii 24 hodín pomoc v zahraničí alebo na cestách, mnohým ľuďom doslova zachraňuje kožu.

Asistenčné služby sú dnes prakticky súčasťou každého balíčka pre cestovateľov a motoristov v rámci PZP aj havarijnej poistky.  Podmienky a limity asistenčných služieb sú súčasťou každej poistnej zmluvy. Preto je okrem limitov poistenia dôležité venovať pozornosť aj rozsahom a limitom asistenčných služieb.

V zahraničí ako priateľ na telefóne

Čoraz viac cestovateľov cestuje na vlastnú päsť, prípadne cez zahraničné cestovné kancelárie a aj mnoho slovenských cestovných kancelárií znižuje počty delegátov v hoteloch. Preto je v prípade problémov na cestách asistenčná služba v slovenskom jazyku nenahraditeľná. Už pred odchodom na cestu si preto dobre poznačte číslo asistenčnej služby.

Obvykle býva uvedené na poistnej zmluve aj priamo na poistnej kartičke, ktorú potrebujete mať so sebou aj v zahraničí. Asistenčnú službu je vhodné kontaktovať okamžite po vzniku škodovej udalosti. Keďže asistenčná služba má k dispozícii informácie o partneroch na mieste, kde sa nachádzate, veľmi rýchlo dokáže zorganizovať návštevu zdravotníckeho zariadenia a oznámia aj meno lekára, ktorého máte navštíviť. Pri rečovej bariére sa poskytuje aj asistencia pri komunikácii s ošetrujúcim lekárom.

V prípade hospitalizácie asistenčná služba uhradí náklady za hospitalizáciu priamo zdravotníckemu stredisku. Práve vďaka kombinácii s asistenčnou službou sa môžete v mnohých prípadoch vyhnúť priamemu plateniu za ošetrenie v hotovosti a je možné, že medicínske zariadenie sa dohodne na kompenzácii priamo s poisťovňou.

Pri ambulantnom ošetrení závisí na klientovi, či si náklady za ošetrenie  uhradí sám a následne si ich nechá preplatiť v poisťovni, alebo najskôr kontaktuje asistenčnú službu a dohodne sa vopred na úhrade nákladov cez asistenčnú službu. Asistenčná služba pomôže aj pri strate batožiny, problémoch na letisku, či priamo v destinácii.

Tip: Nahlasovanie poistných udalostí: Ako správne postupovať?

Ako využívať asistenčné služby doma a v zahraničí

Zdroj: shutterstock

Ako je to s telefónnymi poplatkami?

Asistenčné služby sú dostupné telefonicky a sú spoplatnené podľa cenníka operátora. Ide o medzinárodný hovor do domovskej krajiny. Ak sa nachádzate v rámci Európskej únie, väčšina operátorov si účtuje poplatky ako pri domácom hovore. No ak potrebujete asistenčnú službu kontaktovať napríklad z USA, z Ázie, alebo aj Egypta, či Turecka, hovory na asistenčnú službu môžu byť poriadne drahou záležitosťou. Mnohé poisťovne však už dnes majú v rámci poistenia aj kompenzáciu nákladov na  roamingové hovory na asistenčnú službu. Pred odchodom do vzdialených destinácií a mimo Európu je vhodné zaujímať sa v zmluve aj o túto položku.

Pomôžu aj pri nepoistnej udalosti

Tak ako pri cestovaní, tak aj motoristom je asistenčná služba plne k dispozícii v prípade poistnej udalosti a prevedie celou situáciou. Dokonca v zahraničí môže opätovne tlmočiť komunikáciu s políciou, právnikmi a podobne.

Extrémnou výhodou asistenčnej služby je, že dokáže byť nápomocná aj v prípade, že sa vám nestala poistná udalosť, ale ocitli ste sa v problémoch. Toto sa týka hlavne motoristov, ktorí sa môžu stretnúť napríklad s poruchou vozidla, ktorú im poisťovňa nepreplatí, pretože nepatrí do krytia, ale asistencia im pomôže dostať sa z nelichotivej situácie.

„Samotná porucha vozidla nie je poistnou udalosťou, nakoľko škoda nevznikla pri nehode, respektíve kolízii. Avšak súčasťou PZP aj havarijného poistenia sú asistenčné služby, ktoré pomôžu vyriešiť problém s pokazeným autom. Dokážu nájsť najbližší autoservis, uhradiť náklady spojené s odtiahnutím vozidla, zabezpečiť náhradné vozidlo či ubytovanie,“ hovorí Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB Poisťovne.

Súčasťou asistenčných služieb pre motoristov môže byť aj pomoc v podobe privolania servisného technika pri strate kľúčov od auta, prípadne zabuchnutí, dodanie paliva, výmena pneumatiky pri defekte, alebo odtiahnutí do servisu a podobne. Preto si rozhodne všimnite, čo všetko asistenčná služba k vašej poistke poskytuje.

Motoristom asistuje aj za hranicami

Výhody asistenčných služieb motoristi ocenia na Slovensku, ale obzvlášť aj za hranicami.  

Ak sa teda dovolenkárovi pokazí napríklad auto a je nutné jeho odtiahnutie, poisťovňa mu v rámci asistenčných  služieb uhradí náklady s ním spojené do  dohodnutej výšky. Takéto služba býva obvykle automatickou súčasťou PZP a klient za ňu neplatí nič navyše. Výška limitov za takúto službu sa však už rôzni od požiadaviek klienta a je stanovená v poistnej zmluve. Za niektoré služby a vyššie limity je potrebné si priplatiť.

Tak isto napríklad v zahraničí pri závažnej poruche auta dokáže asistenčná služba zabezpečiť a uhradiť aj hotel pre posádku alebo náhradný automobil. Môže taktiež pomôcť s organizovaním prepravy vlakom alebo dokonca lietadlom a podobne.

Pri poistke už nie je dôležitá len výška poistného krytia, ale aj rozsah asistencie. Často dôležitejší, ako samotné plnenie.  Najmä ak sa nestala poistná udalosť, ale potrebujete pomoc.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.