Ako si nájsť resp. zmeniť praktického (obvodného) lekára

24.09.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Nájsť dobrého praktického lekára je niekedy ťažké. Viete, čo všetko si treba všímať a koho si môžete vybrať? Pomôže vám náš manuál.


 

Všeobecný resp. praktický lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe uzavretia dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorá sa uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov. Prvopis dohody je súčasťou zdravotnej dokumentácie a druhopis sa odovzdá pacientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi. Tak hovorí zákon o zdravotnom poistení.

Kto je môj všeobecný obvodný lekár

Každý občan a pacient na Slovensku má právo na slobodný výber lekára, teda poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to z práv pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Výber lekára podľa zdravotného obvodu preto nie je povinný. Lekára môžete mať aj z iného obvodu.

Pokiaľ však nemáte vyhliadnutého konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, je možné sa k lekárovi prihlásiť podľa takzvaného zdravotného obvodu, do ktorého pacient patrí. Tu môže pomôcť online služba VÚC, vďaka ktorej si môžete nájsť lekára podľa obvodu.

Zistiť, ku ktorému lekárovi patríte môžete cez príslušný samosprávny kraj alebo prostredníctvom elektronickej služby Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu.

Ako si nájsť alebo zmeniť praktického (obvodného) lekára

Súvisiace články:

Kedy vás praktický lekár môže odmietnuť

Lekár má právo odmietnuť prijať nových pacientov resp. uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Za akých okolností tak môže urobiť? Deje sa tak napríklad, ak by:

  • by prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie (mal by príliš mnoho pacientov), to neplatí pre pacientov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v zdravotnom obvode konkrétneho lekára,
  • by jeho osobný vzťah s pacientom alebo k jeho zákonnému zástupcovi ovplyvňoval objektívne hodnotenie zdravotného stavu,
  • by jeho osobné presvedčenie bolo v rozpore s presvedčením pacienta, tento prípad sa vzťahuje len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu alebo asistovanú reprodukciu.

Ako sa brániť, ak vás odmietne praktický lekár

Pokiaľ s vami lekár odmietne uzavrieť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe uvedených prípadov, môžete sa brániť - dať daný prípad preveriť na príslušný samosprávny kraj, ktorý vám následne bezodkladne určí konkrétneho lekára (v čo možno najmenšej vzdialenosti od bydliska alebo pracoviska pacienta). 

Pokiaľ samosprávny kraj uzná, že odmietnutie pacienta lekárom bolo neopodstatnené, môže pacientovi priradiť aj lekára, ktorý s ním túto dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti odmietol uzavrieť. Rozhodnutie samosprávneho kraja je lekár povinný rešpektovať.

Postup, ak chcete zmeniť lekára

Predtým než sa stanete pacientom nového lekára, musíte odstúpiť od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti u predchádzajúceho. Ak už ste si našli náhradu, váš nový lekár by vám mal dať žiadanku o vydanie zdravotnej dokumentácie, ktorú svojmu obvodnému doručíte osobne alebo doporučene poštou.

Jeho povinnosťou je zaslať originál, alebo výpis vašej zdravotnej dokumentácie do siedmich dní novému lekárovi.

Ako vybrať dobrého odborníka?

Dnes už si viete pozrieť referencie doktorov na rôznych fórach na internete, a pomôcť pri hľadaní toho správneho lekára môžu aj stránky zdravotných poisťovní. Niektorí majú informácie o vzdelaní a praxi priamo na svojej webovej stránke, niečo sa dá vyhľadať na zdravotníckych portáloch. Rebríčky lekárov na stránkach zdravotných poisťovní však majú svoje muchy - ich kritériá nie sú celkom objektívne. Nezobrazujú totiž odbornosť špecialistu, zohľadňujú skôr ekonomické parametre, ktoré sú zaujímavé pre zdravotnú poisťovňu.

Prečo je to tak? Ak má všeobecný lekár vo svojom obvode vyšší počet chronicky chorých pacientov, náklady na lieky a laboratórne vyšetrenia sú vyššie ako u jeho kolegov a v rebríčkoch zdravotnej starostlivosti je automaticky na nižších miestach.

Čo ak lekár ukončí prax, alebo sa presťahuje

Ak ho nahradil iný lekár, prevzal aj jeho pacientov. V prípade, že váš lekár zomrel či odišiel do dôchodku a zdravotnícke zariadenie zaniklo, zdravotnú dokumentáciu jeho ambulancie by mal prevziať lekár príslušného samosprávneho kraja. Obráťte sa na odbor zdravotníctva svojho vyššieho územného celku.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3
Hlasované: 9 krát 5 0.5h