Ako si môže živnostník uplatniť nárok na nemocenské?

26.09.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Firmy - spravodajstvo


Aké podmienky musí SZČO splniť pre získanie nemocenskej dávky? Aká je jej výška pre rok 2018?


Živnostník resp. samostatne zárobkovo činná osoba má od štátu nárok na viaceré dávky. Konkrétne materské, nemocenská a ošetrovné. Na dávky v nezamestnanosti a úrazovú dávku však nárok nemá.

 

Kedy máte nárok na PN-ku pri živnosti

Podmienkou na to, aby ste ako živnostník vôbec mali nárok na PN-ku je, že si platíte odvody do Sociálnej poisťovne alebo ste v ochrannej lehote. Okrem tejto podmienky nemôžete mať ako živnostník nedoplatok na poistnom vyšší ako 5 eur. Vo všeobecnosti však platí, že živnostník na PN ušetrí desiatky až stovky eur na odvodoch.

Čo znamená ochranná lehota? Vznik dočasnej pracovnej neschopnosti v ochrannej lehote sa rozumie v lehote sedem dní po skončení nemocenského poistenia (v prípade, ak nemocenské poistenie trvalo menej ako sedem dní, tak ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie). V prípade poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je ochranná lehota osem mesiacov.

Ako si môže živnostník uplatniť nárok na nemocenské?

Ako si živnostník vybaví PN-ku

Ak ste práceneschopný a máte splnené vyššie uvedené podmienky, necháte si u lekára vypísať tlačivo žiadosti o nemocenské, a to zanesiete do miestnej príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Počas trvania pracovnej neschopnosti máte nárok na nemocenské v nasledovnej výške:

  • od 1. do 3. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu
  • od 4. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu

Základom pre výpočet PN-ky, resp. nemocenskej dávky je teda denný vymeriavací základ, ktorý vypočítame ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých živnostník alebo iná SZČO zaplatila poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia.

Maximálny denný vymeriavací základ pre rok 2018 je stanovený vo výške 59,9672 eura.

Sociálna poisťovňa sleduje, ako si platíte odvody

Živnostník resp. SZČO má nárok na nemocenskú dávku, ak má zaplatené poistné na nemocenské poistenie v správnej sume od začiatku platenia nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť.

Zaplatené poistné na nemocenské poistenie sa sleduje za obdobie posledných piatich rokov. V prípade posudzovania podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa neberie do úvahy dlžná suma poistného v sume nižšej ako je 5 eur.

Ako dlho trvá vyplácanie PN-ky

Vyplácanie PN-ky (nemocenskej dávky) zaniká ukončením dočasnej pracovnej neschopnosti, najneskôr však uplynutím 52 týždňov od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

Čo ak príde kontrola a vy porušíte liečebný režim

V prípade, že ako živnostník resp. SZČO porušíte liečebný režim, stratíte nárok na výplatu nemocenskej dávky, a to odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie však do 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom.

To znamená, že ak je predpoklad dlhodobej PN (napríklad 3 mesiace) a živnostník alebo iná SZČO poruší liečebný režim už na začiatku PN, tak príde o nemocenskú dávku maximálne na 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu.

Kedy vám Sociálna poisťovňa nezaplatí plnú sumu

Je dôležité poznamenať, že výška PN (nemocenskej dávky) sa zníži na polovicu, ak sa ako živnostník alebo SZČO dočasne stanete práceneschopným v dôsledku stavu, ktorý ste si privodili sami požitím alkoholu alebo iných návykových látok.

Väčšina živnostníkov platí len minimálne odvody

Tri štvrtiny živnostníkov platili v minulom roku do Sociálnej poisťovne odvody z minimálneho vymeriavacieho základu. Keďže najnižší možný vymeriavací základ sa vlani zvýšil, títo živnostníci majú v roku 2018 nárok na vyššie nemocenské dávky SZČO.

Vlani sa najnižšie nemocenské dávky počítali z minimálneho vymeriavacieho základu za rok 2016 v sume 429 eur. V tomto roku sa minimálne nemocenské dávky určujú z minuloročného najnižšieho možného vymeriavacieho základu na úrovni 441,50 eura.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 4 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.