Ako si založiť start-up?

26.09.2018 | Marek Mittaš, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Start-up je charakteristický špecifickým biznis modelom, ktorý je odlišný od živnosti alebo klasického podnikania formou s.r.o.. Na to je vhodné myslieť už pri zakladaní právnej formy, ktorá start-up pokryje.


Start-up nie je živnosť

V súčasnosti je moderné nazývať start-upom každé nové podnikanie. To v princípe nie je pravda a vymedziť čo start-up je a čo nie je, bude vhodné ešte pred tým, ako si zvolíte právnu formu, pod ktorou podnikanie zastrešíte. Hlavným charakteristickým rysom start-upu je inovácia a hlavne podpora z externého financovania.

To znamená, že zatiaľ čo klasické podnikanie je obvykle výsledkom snaženie jedného alebo viacerých nadšencov, ktorí financujú rozvoj, start-up sa zakladá s cieľom získať pre investíciu investora a spraviť ho súčasťou firmy. Start-up by mal mať založenú takú právnu formu, v ktorej je jednoduché priberať partnerov a dávať im podiel na firme vzhľadom na ich prínos.

Nevhodná je živnosť, ktorá je viazaná na konkrétnu osobu a ani v spoločnosti s ručením obmedzením nie je jednoduché rozdeliť vplyv partnerov. Najvhodnejšie je preto založenie akciovej spoločnosti, čo je však časovo aj finančne náročná záležitosť, alebo založenie jednoduchej spoločnosti na akcie (j.s.a.).

Táto právna forma je v slovenskej legislatíve prítomná pomerne krátko a je určená priamo pre start-upy a ich biznis model. Spája prvky eseročky s nízkymi požiadavky na základné imanie a akciovej spoločnosti s podielom na základnom imaní, ktorý je určený akciou s určitou hodnotou.

Tip: Ako založiť s.r.o. v roku 2018

Ako si založiť start-up?

Zdroj: shutterstock

Založenie start-upu, ako na to?

Ak ste sa rozhodli pre založenie start-upu formou jednoduchej spoločnosti na akcie, tak to môžete spraviť ako jedna osoba, aj ako viacero osôb. Pričom sa nerozlišuje, či ide o osobu právnickú alebo fyzickú. To znamená, že napríklad pomocou j.s.e., môže založiť svoj nový start-up živnostník, ale aj existujúca firma.

Budete potrebovať zakladateľskú zmluvu, ktorá musí mať formu notárskej zápisnice o právnom úkone. Povinnou súčasťou zakladateľského dokumentu musia byť stanovy spoločnosti, ktoré je potrebné vypracovať a predložiť. Ako v každej inej spoločnosti, vyžaduje sa  živnostenské oprávnenie podľa predmetu činnosti, ktorej sa chcete venovať.

Oprávnenie na podnikanie podľa živnostenského zákona môžete získať elektronicky prostredníctvom služby živnostenského registra – JKM, alebo tradične na živnostenskom úrade. Musíte podať žiadosť o prvozápis spoločnosti do obchodného registra a až uznaním zápisu právoplatne vzniká spoločnosť.

Žiadosť na zápis je možné podať elektronicky prostredníctvom služby Návrhy na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri alebo písomne na registrovanom súde. V prípade jednoduchej spoločnosti na akcie bude nutné získať rovno aj zápis akcií do registra a mať pridelený ISIN. Tieto  kódy prideľuje Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP) na základe doručenej žiadosti.

Koľko stojí založenie start-upu?

Výhodou je, že základné imanie musí byť minimálne 1 euro a môže byť rozdelené na ľubovoľný počet akcií, s minimálnou hodnotou 1 cent. No samotné založenie start-upu nie je až také lacné. Zakladateľská listina vychádza bežne priemerne nad 100 eur. Ďalšie poplatky čakajú za Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

V prípade voľných živností sa za každú platí 5 eur, elektronicky je to bezplatné. Viazané, alebo remeselné živnosti stoja 15 eur, pri podaní cez internet 7,5 eura. Poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra je taktiež rozdielny v prípade osobného a elektronického podania.  Cez internet je cena 150 eur, listinne 300 eur. Poplatok za pridelenie ISIN je 130 EUR bez DPH .

Určite pravidlá hneď od začiatku

Založením spoločnosti touto formou získavate start-upovú platformu, v rámci ktorej je umožnený vstup a výstup kapitálu do spoločnosti aj pružnosť vstupu a výstupu investora. Od momentu založenia star-upu formou j.s.e., je môže vydávať kmeňové akcie a akcie s osobitnými právami.

Okamžite máte zamestnanecké akcie, ktoré môžete používať ako motiváciu na prácu vo firme, kým nemáte ešte stabilný príjem. Tak to svojho času robil aj Facebook. Je tu zachovaná aj anonymita akcionárov, keďže nie sú viditeľní v obchodnom registri. Spoločnosť nemusí zriaďovať dozornú radu a akcionárske dohody sú tajné.

Pri prvom stanovení počtu a druhu akcií je však potrebné pamätať, že s narastajúcim počtom a druhom akcií rastie  riziko, že rozhodovacia právomoc sa rozdelí medzi mnoho subjektov. Celý proces fungovania firmy tak môže byť komplikovaný. Preto je vhodné mať aj v procese delenia a prijímania investorov jasné pravidlá už od začiatku. Uľahčí to začiatok podnikania aj jeho následný rast.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 8 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvoh