Ako si založiť občianske združenie a prečo sa to oplatí

03.10.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Firmy - spravodajstvo


Šport, detské aktivity, charita, vzdelávanie, osveta. Na toto všetko môžete využiť občianske združenie. A oplatí sa to.


Činnosť občianskeho združenia je obvykle zameraná na uplatňovanie záujmov jeho členov, nevylučujú sa však ani verejnoprospešné aktivity združenia.

Zameranie združenia môže byť veľmi rôznorodé - výchova, vzdelávanie, ochrana životného prostredia, charita, regionálny rozvoj, rozvíjanie športových aktivít a pod. Osobitným typom je také združenie, ktoré vzniká v súvislosti s procesom posudzovania vplyvov činností na životné prostredie. Tak to hovorí zákon.

Prečo si založiť občianske združenie

Cez občianske združenie je možné získavať aj takzvané 2% z dane, čím sa potom dajú financovať jeho ciele. V súčasnosti však možno pozorovať aj iné dôvody - najmä v súvislosti s fungovaním spoločnosti s ručením obmedzeným. Napríklad je to anonymita vlastníctva eseročky, ktorej jediným spoločníkom je občianske združenie.

Ako príklad možno uviesť aj občiansku iniciatívu, legislatívny lobbing, vzdelávanie občanov v určitej oblasti, ochranu kultúry, ochranu ľudských práv či zastupovanie záujmov svojich členov.

Z aktuálnych verejných registrov totiž nie je možné zistiť, kto sú členovia občianskeho združenia, teda kto združenie „vlastní“ a teda cez neho vlastní eseročku.

 

Ako si založiť občianske združenie a prečo sa to oplatí

Čo potrebujete k založeniu občianskeho združenia

Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Ministerstvo má povinnosť zaregistrovať každé občianske združenie, ktoré splní zákonom predpísaný postup. Zákon teda ministerstvu neumožňuje ľubovoľne rozhodovať o tom, či združenie zaregistruje alebo nie.

Na to, aby združenie vzniklo, je potrebné, aby sa najmenej tri osoby, z ktorých aspoň jedna dovŕšila vek 18 rokov (tzv. prípravný výbor), rozhodli združenie založiť, pripravili jeho stanovy a zaslali Ministerstvu vnútra návrh na registráciu združenia. Tieto dva dokumenty sú pre vznik združenia kľúčové.

Stanovy združenia musia obsahovať:

  • názov a sídlo združenia
  • cieľ činnosti
  • orgány združenia a spôsob ich ustanovovania
  • určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia
  • ustanovenia o organizačných jednotkách, ak budú zriadené a budú konať vo svojom mene
  • zásady hospodárenia
  • práva a povinnosti členov

Ešte musíte zaplatiť kolok v hodnote 66,00 EUR (v prípade elektronického podania 33 EUR).

Koľko trvá založenie občianskeho združenia

Ministerstvo vnútra SR má na registráciu občianskeho združenia lehotu 10 dní. Môže to však trvať pokojne aj mesiac či viac. Zákon hovorí, že, ak návrh na registráciu združenia nemá predpísané náležitosti alebo ak sú údaje v ňom neúplné alebo nepresné, ministerstvo na to prípravný výbor bezodkladne, najneskôr do 5 dní od doručenia návrhu, písomne (poštou) upozorní s tým, že dokiaľ tieto vady nebudú odstránené, konanie o registrácii sa nezačne.

Čo treba urobiť po registrácii OZ

Po prijatí potvrdenia o registrácii združenia (stanovy potvrdené ministerstvom) a osvedčenia o pridelení IČO (to tiež už vydáva ministerstvo vnútra a nie štatistický úrad), treba zvolať najvyšší orgán združenia, na ktorom sa príjmu noví členovia a zvolia sa funkcionári združenia.

Kedy sa netreba registrovať na Daňovom úrade

V prípade, že občianske združenie nebude vykonávať iné činnosti ako tie, ktoré sú uvedené v stanovách, nemusí sa registrovať na Daňovom úrade o pridelenie DIČ.

Občianske združenie nemusí dokonca používať ani registračnú pokladnicu, keďže v prípade činnosti, na ktorú bolo založené, nemusí mať podnikateľské oprávnenie. Avšak, ak združenie podniká a ide o činnosti, pri ktorých je potrebná registračná pokladňa, musí ňou disponovať.

Príjem prostredníctvom členských príspevkov

Ďalšou výhodou je, že občianske združenia môžu mať členov a môžu prijímať členské príspevky. Ide pritom o jeden z rozdielov medzi občianskym združením a neziskovou organizáciou. V prípade, že je členské uvedené v stanovách ako zdroj príjmov, radíme ho medzi výnimky z príjmov, ktoré sú predmetom dane. Teda členské príspevky ako príjmy sa v takom prípade nezdaňujú.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 13 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Firmy - spravodajstvo