Aký dôchodok dostane väčšina živnostníkov na Slovensku

05.10.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Drvivá väčšina živnostníkov na Slovensku platí minimálne odvody do Sociálnej poisťovne. Síce si tak teraz zarobia viac, no ich dôchodok bude mizerný.


Tri štvrtiny živnostníkov si platia najnižšie možné odvody do Sociálnej poisťovne. Mesačne tak na sociálnom poistení platia 151 eur, čo je výrazne menej, ako odvody zamestnancov. Vďaka tomu je čistý príjem podnikateľov vyšší ako v prípade zamestnancov, ktorí majú rovnaký hrubý príjem.

 

Aké odvody, taký dôchodok

Nízke odvody sa v budúcnosti môžu vypomstiť, keď budete žiadať o dôchodok. V dôchodkovom poistení totiž platí zásada, že čím sú vyššie odvody na dôchodkové poistenie, tým bude vyššia suma budúceho dôchodku. A keďže minimálne odvody sa platia z polovice priemernej mzdy, bol by aj dôchodok živnostníka, ktorý si celý život platil minimálne odvody, približne polovičný v porovnaní so zamestnancom, ktorý poberal priemerný plat.

Podľa súčasných pravidiel by mal podnikateľ, ktorý si celý život platil najnižšie možné odvody, dostať dôchodok približne vo výške 240 eur. Priemerný dôchodok pritom dosahuje takmer 400 eur. Výška dôchodku sa teda výrazne líši podľa toho, koľko platíte.

Aj keď sa Sociálna poisťovňa nestretáva s prípadmi, že by si niekto celý život platil odvody len z minimálneho vymeriavacieho základu, bude dôchodok živnostníkov pravdepodobne výrazne nižší ako pri zamestnancoch. V prípade, že podnikateľ bude po dosiahnutí dôchodkového veku odkázaný len na penziu od štátu, bude sa tak musieť výrazne uskromniť.

Aký dôchodok dostane väčšina živnostníkov na Slovensku

Minimálne odvody pocítite aj pri PN

Podobné je to aj v prípade nemocenských dávok. Suma, ktorú dostane živnostník v prípade choroby, sa priamo odvíja od výšky odvodov, ktoré si platí. A tak podnikateľ s minimálnymi odvodmi, ktorý bude 30 dní chorý, dostane nemocenskú dávku v celkovej výške zhruba 200 eur. Ak by ochorel zamestnanec s priemernou mzdou, Sociálna poisťovňa by mu za rovnaký počet dní práceneschopnosti mala vyplatiť približne raz toľko.

Čím neskôr budete platiť, tým vyššie by mali byť odvody

Čím neskôr si niekto začne platiť dobrovoľné odvody, tým viac bude musieť mesačne platiť, aby dosiahol slušnejší dôchodok. Ak si totiž budete platiť dobrovoľné poistenie dlhší čas, stačí posielať do poisťovne menej peňazí. A ak by ste sa poistili až pár rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku, museli by ste si zvoliť vyšší vymeriavací základ, aby sa vaša penzia výraznejšie zvýšila.

Ako dosiahnuť aspoň minimálny dôchodok

Minimálny dôchodok sa bude vzťahovať na tie osoby, ktoré získali najmenej 30 kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia. Tzv. kvalifikovaným rokom dôchodkového poistenia je rok, za ktorý žiadateľ o dôchodok získal osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241.

Takýto osobný mzdový bod zodpovedá vymeriavaciemu základu na úrovni životného minima (v súčasnosti 198,09 eur). Ak by teda osoba pracovala na dohodu o pracovnej činnosti či na dohodu o vykonaní práce s mesačným zárobkom napríklad 150 eur, tak takýto rok sa nebude z hľadiska nároku na minimálny dôchodok považovať za kvalifikovaný rok.

Penziu môže zdvihnúť dobrovoľné poistenie

Jediným prípadom, kedy je rozhodne výhodné sa dobrovoľne dôchodkovo poistiť v Sociálnej poisťovni, je situácia, ak ste počas života nezískali aspoň 30 rokov dôchodkového poistenia. Ak by vám pred dôchodkovým vekom (v súčasnosti 62 rokov) chýbalo do 30 rokov pár rokov dôchodkového poistenia a už nechcete alebo nemôžete pracovať, je výhodné získať chýbajúce roky dôchodkového poistenia tak, že sa dobrovoľne dôchodkovo poistíte.

Samostatné dobrovoľné dôchodkové poistenie môže využiť každá osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov, má na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt a nie je poberateľom predčasného starobného dôchodku. Prihlášku (registračný list fyzickej osoby) si podá v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Na platenie dobrovoľného poistenia sa možno v Sociálnej poisťovni kedykoľvek prihlásiť a kedykoľvek sa možno z tohto poistenia odhlásiť.

Zdroj fotografie: Shutterstock.com


Viete, aké dávky môžete čerpať zo Sociálneho poistenia? Vyskúšajte si náš krátky kvíz.

Akú dávku môžete čerpať z nemocenského poistenia?Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3
Hlasované: 8 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo