Aj zamestnanec, ktorý má dlh v Sociálnej poisťovni môže poberať dávky

09.10.2018 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Ste prekvapení. Za takýto dlh je totiž zodpovedný zamestnávateľ. Odvody na Sociálnu poisťovňu platí zamestnávateľ a pokiaľ sa peniaze cestou niekde stratia, je to jeho zodpovednosť.


Na prvý pohľad by sa mohla zdať toto vyhlásenie ako mylné. No zamestnanec nemá skoro žiadny dosah na odvody na poistné zo svojej mzdy.

Každý zamestnávateľ vypočíta z hrubej mzdy odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Hrubá mzda sa zamestnancovi zníži o  13,4 %. Táto suma sa zamestnancovi automaticky strhne z výplaty a je na zamestnávateľovi, aby ju odoslal do Sociálnej a zdravotnej poisťovne zamestnanca.

Zamestnanec sám nemôže ovplyvniť, či tie peniaze do poisťovne odišli alebo nie. Preto by bolo nesprávne, aby nemohol čerpať dávky. Rovnako i odpracovaná doba sa mu počíta do odpracovaných rokov.

Dlhy na nezaplatenom poistnom za zamestnanca tak Sociálna poisťovňa vymáha výlučne od zamestnávateľa.

Na to, aby však mohol zamestnanec uplatňovať dávky, musí byť prihlásený do registra poistencov.

Či vás zamestnávateľ prihlásil (obvykle to robí jeho účtovník/čka), si môžete overiť telefonicky cez Informačno-poradenské centrum (+421 906 171 989) alebo aj osobne na pobočke Sociálnej poisťovne.

TIP: Vypočítajte si výšku odvodov na mzdovej kalkulačke
 

Dlhy zamestnanca na poistnom vymáha poisťovňa od zamestnávateľa

Foto: Shutterstock

Aké sú dávky zo sociálneho poistenia

Každému zamestnancovi sa strháva 9 % z hrubej mzdy na poistné na Sociálne poistenie. Toto poistenie sa delí na:

 • nemocenské
  • prostriedky z tohto poistenia plynú na dávky, ktoré nahrádzajú poistencovi mzdu, pri dočasnej zdravotnej indispozícii svojej, prípadne člena rodiny o ktorého sa musí poistenec starať
  • ide o
   • nemocenské,
   • ošetrovné,
   • materské
   • a vyrovnávaciu dávku
 • dôchodkové
  • starobné poistenie slúži na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia
   • starobný a predčasný starobný dôchodok
   • vdovský a vdovecký dôchodok
   • sirotský dôchodok
   • vyrovnávací príplatok
  • invalidné poistenie slúži na zabezpečenie príjmu, keď sa zhorší zdravotný stav zamestnanca tak, že už nemôže v plnej miere vykonávať zárobkovú činnosť.
   • invalidný dôchodok
   • vdovský a vdovecký dôchodok
   • sirotský dôchodok
 • úrazové
  • z úrazového poistenia plynie až 13 dávok:
   • úrazový príplatok
   • úrazová renta
   • jednorazové vyrovnanie
   • pozostalostná úrazová renta
   • jednorazové odškodnenie
   • pracovná rehabilitácia a rehabilitačné
   • rekvalifikácia a rekvalifikačné
   • náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
   • náhrada nákladov spojených s liečením
   • náhrada nákladov spojených s pohrebom
 • poistenie v nezamestnanosti
  • ide o poistenie pre prípad straty príjmy v dôsledku nezamestnanosti
  • z tohto poistenia plynie dávka v nezamestnanosti

Bez zdravotného poistenia, žiadna zdravotná starostlivosť

Každý, kto má dlhy na zdravotnom poistení, musí počítať s tým, že ho ošetria len v akútnom prípade a všetko ostatné si bude musieť zaplatiť z vlastného vrecka. Okrem toho s dlhom rastú aj úroky a exekúcia nie je výnimkou.

Každý - poistenec i lekár - si môže overiť v zozname dlžníkov, či tam pacient je alebo nie je. Údaje sa v zozname dlžníkov aktualizujú denne.

Zamestnanec, za ktorého zamestnávateľ odvody strhnuté z platu neodviedol, sa však nemusí obávať.

Tak ako pri sociálnom poistení, vymáha poisťovňa dlhy od zamestnávateľa.


Viete, aké dávky môžete čerpať zo Sociálneho poistenia? Vyskúšajte si náš krátky kvíz.

Akú dávku môžete čerpať z nemocenského poistenia?Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvoh