Zatvorili školu kvôli vírusu? Čerpajte ošetrovné

10.03.2020 | Redakcia, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Ak zatvorili školu, kam chodí vaše dieťa, môžete čerpať ošetrovné, aj keď je zdravé. Koľko dní môžete ošetrovné čerpať a aká je jeho výška.


Ako si vybaviť ošetrovné, keď je škola zatvorená

Ak školu zatvoria kvôli karanténe, či vírusu, teda rozhodnutím orgánu (ministerstva zdravotníctva, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, riaditeľa školy a podobne), má rodič nárok na ošetrovné aj u dieťaťa, ktoré je zdravé.

Aby ste si o ošetrovné mohli požiadať, potrebujete od školy potvrdenie o jej zatvorení. V súčastnej situácii kvôli koronavírusu je však postupu nasledovný:

Vybavenie ošetrovného kvôli koronavírusu

Kvôli šíreniu nákazy koronavírusu zjednodušila Sociálna poisťovňa postupy pri uplatnení nároku na ošetrovné a nemocenské. Dôležité je, aby sa obmedzil kontakt osôb v ambulanciách lekárov a v pobočkách poisťovne. Preto, ak žiadate o ošetrovné postupujte nasledovne:

1) Nárok v Sociálnej poisťovni si uplatníte telefonicky

2) Ak je dieťa mladšie než 10 rokov veku, overuje Sociálna poisťovňa, či je škola dieťaťa zatvorená.  Zamestnanec telefonicky alebo emailom informuje svojho zamestnávateľa o prekážke v práci (teda, že je škola dieťaťa zatvorená)

3) Ak je dieťa staršie než 10 rokov veku, musí rodič telefonicky kontaktovať pediatra a riadiť sa jeho pokynmi. Lekár môže rozhodnúť, že je nevyhnutné sa osobne o dieťa celodenne starať napriek tomu, že sa choroba u neho ešte úplne nevyvinula,môže potvrdiť žiadosť o ošetrovné a zaslať ju Sociálnej poisťovni.

4) Poisťovňa posúdi žiadosť a preskúma, či spĺňate ďalšie podmienky na poskytnutie ošetrovného (najmä či ste nemocensky poistení). O týchto podmienkach sa dočítate v článku nižšie.

5) Ošetrovné sa poskytuje najviac na 10 dní. Ak by však karanténa bola dlhšia ako desať dní, akceptuje Sociálna poisťovňa predĺženie podľa potreby, avšak je nutné nové potvrdenie zdriaďovateľa školy.

 

Tip: Skolila vás chrípka? Koľko peňazí dostanete na PN-ke sa dozviete z našej kalkulačky

Zatvorené školy, karanténa? Čerpajte ošetrovné

Zdroj: shutterstock

Podmienky na získanie OČR

Ošetrovné je nemocenská dávka, ktorá sa poskytuje pri dôvodnom celodennom opatrovaní chorého dieťaťa, manžela, chorej manželky, chorého rodiča, prípadne chorého rodiča manžela (manželky).Môže byť poskytnuté aj pri celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do 10 rokov jeho veku (ak sa jedná napr. o karanténu). Nárok na ošetrovné si môže uplatniť zamestnanec, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, povinne nemocensky poistená SZČO, ale aj fyzická osoba po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Svoj nárok na ošetrovné si môžete uplatniť žiadosťou. Dostanete ju v podobe dvojdielneho tlačiva Sociálnej poisťovne. Toto tlačivo nie je voľne k dispozícii, vystaví vám ho lekár, ak zistí potrebu celodenného ošetrovania alebo starostlivosti. Je potrebné ho vyplniť podľa inštrukcií a zaslať v predpísaných termínoch. Zamestnanec musí pred uplatnením žiadosti predložiť tlačivo aj zamestnávateľovi, ktorý vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa. Žiadosť je potrebné predložiť hneď po jej vystavení.

Pozor, kvôli koronavírusu sa žiadosť a oznámenie Sociálnej poisťovni a zamestnávateľovi vybavuje iba elektronicky (telefón, email)!

Výška a počet dní

Maximálna doba nároku na ošetrovné je 10 kalendárnych dní. Výška ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu od prvého dňa vzniku potreby celodenného ošetrovania. Dávka sa vypláca na účet príjemcu ošetrovného, na žiadosť aj v hotovosti prostredníctvom peňažného poukazu, prípadne na písomnú žiadosť aj na účet manžela (manželky) príjemcu ošetrovného.

 

Čo je to ochranná lehota?

Už z jej názvu je jasné, že ide o ochranu poistenca v určitej lehote aj po zániku nemocenského poistenia. Trvá 7 dní po skončení nemocenského poistenia, prípadne, ak toto poistenie trvalo menej ako 7 dní, trvá ochranná lehota toľko dní, koľko trvalo poistenie. Ak ide o ženu, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, ochranná lehota v tomto prípade trvá 8 mesiacov.

Nárok na ošetrovné vzniká, ak:

  • vnikla potreba osobného celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky),
  • vznikla potreba osobnej celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do 10 rokov veku, ktorému bolo nariadené karanténne opatrenie (prípadne škole, predškolskému  zariadeniu alebo zariadeniu sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť bolo nariadené karanténne opatrenie alebo boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté),
  • vznikla potreba osobného celodenného ošetrovania alebo starostlivosti o dieťa v období trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote,
  • nastala absencia príjmu za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ, vyplateného za obdobie poberania ošetrovného (rozhoduje, za aké obdobie je príjem vyplatený a či ide o príjem za vykonanú prácu).

Poznámka: V prípade zamestnanca sa nesleduje, či má zaplatené nemocenské poistenie, nakoľko mu ho musí platiť zamestnávateľ.

Nárok na ošetrovné nemáte za dni, počas ktorých:

  • sa vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,
  • máte nárok na výplatu nemocenského,
  • máte nárok na výplatu materského.

Prázdniny nie sú karanténa

Rodičia by si mali tiež uvedomiť, že počas zákonom nariadených školských prázdnin nemajú nárok na ošetrovné, aby mohli s deťmi ostať doma. Škola nie je počas prázdnin uzavretá z dôvodu karantény, ani na základe rozhodnutia príslušných orgánov, ale na základe zákona, respektíve vyhlášky ministerstva školstva. Ošetrovné si môžete uplatniť počas prázdnin len v tom prípade, ak o tom rozhodne ošetrujúci lekár dieťaťa, respektíve je dieťa naozaj choré a vznikne potreba celodennej starostlivosti.


Viete, aké dávky môžete čerpať zo Sociálneho poistenia? Vyskúšajte si náš krátky kvíz.

Akú dávku môžete čerpať z nemocenského poistenia?Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 11 krát 5 0.5