Pandemické ošetrovné: Ako a kedy ho môže čerpať zamestnanec?

30.07.2021 | Redakcia, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Ak zatvorili školu, kam chodí vaše dieťa, môžete čerpať ošetrovné, aj keď je zdravé. Koľko dní môžete ošetrovné čerpať a aká je jeho výška?


Ako si vybaviť ošetrovné, keď je škola zatvorená

Ak školu zatvoria kvôli karanténe, či vírusu, teda rozhodnutím orgánu (ministerstva zdravotníctva, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, riaditeľa školy a podobne), má rodič nárok na ošetrovné aj u dieťaťa, ktoré je zdravé. Ak však rodič ošetruje choré dieťa do 16 rokov veku a lekár mu preto potvrdil potrebu ošetrovania, naďalej má nárok na pandemické ošetrovné.

Aby ste si o ošetrovné mohli požiadať, potrebujete od školy potvrdenie o jej zatvorení. V súčastnej situácii kvôli koronavírusu je však postupu nasledovný:

Vybavenie ošetrovného kvôli koronavírusu

Ak žiadate o ošetrovné postupujte nasledovne:

1) Poistenec musí vyplneniť formulár Žiadosť o ošetrovné alebo prostredníctvom vyhlásenia na origináli Žiadosti o ošetrovné potvrdenej ošetrujúcim lekárom.

2) Na to, aby bolo rodičov ošetrovné aj vyplatené, na konci každého kalendárneho mesiaca musí zaslať pobočke Sociálnej poisťovne vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.

3) Žiadosť o ošetrovné a čestné vyhlásenie k žiadosti môže každý podať zaslaním elektronického formulára, cez e-mail, poštou alebo vhodením do schránky pobočky

4) Žiadosť o ošetrovné a čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné je potrebné zaslať na adresu miestne príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

5) Zamestnanec o tom, že bude ošetrovať člena rodiny, musí informovať svojho zamestnávateľa.

Tip: Skolila vás chrípka? Koľko peňazí dostanete na PN-ke sa dozviete z našej kalkulačky

Ako a kedy môže zamestnanec čerpať pandemické ošetrovné?

Zdroj: shutterstock

Podmienky na získanie OČR

Ošetrovné je nemocenská dávka, ktorá sa poskytuje pri dôvodnom celodennom opatrovaní chorého dieťaťa, manžela, chorej manželky, chorého rodiča, prípadne chorého rodiča manžela (manželky). Môže byť poskytnuté aj pri celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do 11 rokov jeho veku (ak sa jedná napr. o karanténu). Nárok na ošetrovné si môže uplatniť zamestnanec, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, povinne nemocensky poistená SZČO, ale aj fyzická osoba po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Svoj nárok na ošetrovné si môžete uplatniť žiadosťou. Dostanete ju v podobe dvojdielneho tlačiva Sociálnej poisťovne. Toto tlačivo nie je voľne k dispozícii, vystaví vám ho lekár, ak zistí potrebu celodenného ošetrovania alebo starostlivosti. Je potrebné ho vyplniť podľa inštrukcií a zaslať v predpísaných termínoch. Zamestnanec musí pred uplatnením žiadosti predložiť tlačivo aj zamestnávateľovi, ktorý vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa. Žiadosť je potrebné predložiť hneď po jej vystavení.

Výška dávky

Výška ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu od prvého dňa vzniku potreby celodenného ošetrovania. Dávka sa vypláca na účet príjemcu ošetrovného, na žiadosť aj v hotovosti prostredníctvom peňažného poukazu, prípadne na písomnú žiadosť aj na účet manžela (manželky) príjemcu ošetrovného.

 

Čo je to ochranná lehota?

Už z jej názvu je jasné, že ide o ochranu poistenca v určitej lehote aj po zániku nemocenského poistenia. Trvá 7 dní po skončení nemocenského poistenia, prípadne, ak toto poistenie trvalo menej ako 7 dní, trvá ochranná lehota toľko dní, koľko trvalo poistenie. Ak ide o ženu, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, ochranná lehota v tomto prípade trvá 8 mesiacov.

Nárok na ošetrovné vzniká, ak:

  • vnikla potreba osobného celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky),
  • vznikla potreba osobnej celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do 11 rokov veku, ktorému bolo nariadené karanténne opatrenie (prípadne škole, predškolskému  zariadeniu alebo zariadeniu sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť bolo nariadené karanténne opatrenie alebo boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté),
  • vznikla potreba osobného celodenného ošetrovania alebo starostlivosti o dieťa v období trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote,
  • nastala absencia príjmu za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ, vyplateného za obdobie poberania ošetrovného (rozhoduje, za aké obdobie je príjem vyplatený a či ide o príjem za vykonanú prácu).
  • ošetrovné nie je možné poberať vtedy, ak sa rodič rozhodne nedať dieťa do materskej školy alebo školy iba pre obavy z koronavírusu.

Poznámka: V prípade zamestnanca sa nesleduje, či má zaplatené nemocenské poistenie, nakoľko mu ho musí platiť zamestnávateľ.

Prázdniny nie sú karanténa

Rodičia by si mali tiež uvedomiť, že počas zákonom nariadených školských prázdnin nemajú nárok na ošetrovné, aby mohli s deťmi ostať doma. Škola nie je počas prázdnin uzavretá z dôvodu karantény, ani na základe rozhodnutia príslušných orgánov, ale na základe zákona, respektíve vyhlášky ministerstva školstva. Ošetrovné si môžete uplatniť počas prázdnin len v tom prípade, ak o tom rozhodne ošetrujúci lekár dieťaťa, respektíve je dieťa naozaj choré a vznikne potreba celodennej starostlivosti. Ak je počas prázdnin materská škola uzatvorená rozhodnutím napríklad regionálneho úradu verejného zdravotníctva, zriaďovateľom či riaditeľom, nárok na pandemické ošetrovné rodičia budú mať.


Viete, aké dávky môžete čerpať zo Sociálneho poistenia? Vyskúšajte si náš krátky kvíz.

Akú dávku môžete čerpať z nemocenského poistenia?Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 13 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo