Kedy má zamestnanec nárok na ošetrovné (OČR)?

15.10.2018 | Miroslav Homola, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


V článku sa pozrieme na to, kedy má zamestnanec nárok na ošetrovné, aká je jeho výška a koľko dní môže trvať.


Čo je to OČR

Ošetrovné je nemocenská dávka, ktorá sa poskytuje pri dôvodnom celodennom opatrovaní chorého dieťaťa, manžela, chorej manželky, chorého rodiča, prípadne chorého rodiča manžela (manželky). Môže byť poskytnuté aj pri celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do 10 rokov jeho veku. Nárok na ošetrovné si môže uplatniť zamestnanec, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, povinne nemocensky poistená SZČO, ale aj fyzická osoba po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

 

Žiadosť o ošetrovné

Svoj nárok na ošetrovné si môžete uplatniť žiadosťou. Dostanete ju v podobe dvojdielneho tlačiva Sociálnej poisťovne. Toto tlačivo nie je voľne k dispozícii, vystaví vám ho lekár, ak zistí potrebu celodenného ošetrovania alebo starostlivosti. Je potrebné ho vyplniť podľa inštrukcií a zaslať v predpísaných termínoch. Zamestnanec musí pred uplatnením žiadosti predložiť tlačivo aj zamestnávateľovi, ktorý vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa. Žiadosť je potrebné predložiť hneď po jej vystavení.

Výška a počet dní

Maximálna doba nároku na ošetrovné je 10 kalendárnych dní. Výška ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu od prvého dňa vzniku potreby celodenného ošetrovania. Dávka sa vypláca na účet príjemcu ošetrovného, na žiadosť aj v hotovosti prostredníctvom peňažného poukazu, prípadne na písomnú žiadosť aj na účet manžela (manželky) príjemcu ošetrovného.

Tip: Kedy sa vyplácajú dávky v nezamestnanosti, materská a nemocenská

Kto a kedy má nárok na ošetrovné (zamestnanec, OČR)?

Zdroj: shutterstock

Čo je to ochranná lehota?

Už z jej názvu je jasné, že ide o ochranu poistenca v určitej lehote aj po zániku nemocenského poistenia. Trvá 7 dní po skončení nemocenského poistenia, prípadne, ak toto poistenie trvalo menej ako 7 dní, trvá ochranná lehota toľko dní, koľko trvalo poistenie. Ak ide o ženu, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, ochranná lehota v tomto prípade trvá 8 mesiacov.

Nárok na ošetrovné vzniká, ak:

  • vnikla potreba osobného celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky),
  • vznikla potreba osobnej celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do 10 rokov veku, ktorému bolo nariadené karanténne opatrenie (prípadne škole, predškolskému  zariadeniu alebo zariadeniu sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť bolo nariadené karanténne opatrenie alebo boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté),
  • vznikla potreba osobného celodenného ošetrovania alebo starostlivosti o dieťa v období trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote,
  • nastala absencia príjmu za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ, vyplateného za obdobie poberania ošetrovného (rozhoduje, za aké obdobie je príjem vyplatený a či ide o príjem za vykonanú prácu).

Poznámka: V prípade zamestnanca sa nesleduje, či má zaplatené nemocenské poistenie, nakoľko mu ho musí platiť zamestnávateľ.

Nárok na ošetrovné nemáte za dni, počas ktorých:

  • sa vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,
  • máte nárok na výplatu nemocenského,
  • máte nárok na výplatu materského.

Prázdniny nie sú karanténa

Rodičia by si mali tiež uvedomiť, že počas zákonom nariadených školských prázdnin nemajú nárok na ošetrovné, aby mohli s deťmi ostať doma. Škola nie je počas prázdnin uzavretá z dôvodu karantény, ani na základe rozhodnutia príslušných orgánov, ale na základe zákona, respektíve vyhlášky ministerstva školstva. Ošetrovné si môžete uplatniť počas prázdnin len v tom prípade, ak o tom rozhodne ošetrujúci lekár dieťaťa, respektíve je dieťa naozaj choré a vznikne potreba celodennej starostlivosti.

Zdroj: Sociálna poisťovňa


Viete, aké dávky môžete čerpať zo Sociálneho poistenia? Vyskúšajte si náš krátky kvíz.

Akú dávku môžete čerpať z nemocenského poistenia?Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 9 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.