Ako získať zbrojný preukaz

16.10.2018 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Keďže nie sme na divokom západe, každý kto chce na Slovensku vlastniť zbraň musí mať povolenie od Ministerstva vnútra.


Zbrojný preukaz oprávňuje osobu držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

Zbrojný preukaz sa rozdeľuje do šiestich skupín, podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo držať zbraň:

 • skupina A
  • nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku
 • skupina B
  • držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku
 • skupina C
  • držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu
 • skupina D
  • držanie zbrane a streliva na poľovné účely
 • skupina E
  • držanie zbrane a streliva na športové účely
 • skupina F
  • držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely
 

Ako získať zbrojný preukaz

Foto: Polícia SR/Facebook

8 podmienok na získanie zbrojného preukazu

Každý, kto chce o zbrojný preukaz požiadať musí splniť 8 podmienok:

1) Musí mať miesto pobytu na území SR

 • V žiadosti sa uvádza aj adresa trvalého prípadne prechodného pobytu na území Slovenska.

2) Musí dosiahnuť predpísaný vek

 • Pre všetky skupiny, okrem D a E platí minimálny vek 21 rokov.
 • Ak je žiadateľ poľovníkom s poľovným lístkom, môže žiadať o preukaz skupiny D už vo veku 18 rokov.
 • Športovec/športovkyňa, ktorá je členom štátnej reprezentácie v streleckej disciplíne, môže žiadať o vydanie preukazu v skupine E už vo veku 15 rokov.

3) Musí byť spôsobilý na právne úkony

4) Musí byť bezúhonný a spoľahlivý

5) Musí byť zdravotne a psychicky spôsobilý držať alebo nosiť zbraň

 • To či ste spôsobilý, doložíte lekárskym posudkom. V prípade zdravotného stavu od "obvodného" lekára. K psychickému stavu sa vyjadruje psychiater.
 • Ani jeden posudok nie je zadarmo. Nachystajte si okolo 20 až 50 eur.

6) Musí vykonať skúšku pred skúšobnou komisiou, aby preukázal odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň

7) Počas konania o vydaní zbrojného preukazu musí preukázať potrebu držať alebo nosiť zbraň

 • Ak žiadate o zbraň na poľovnícke účely, zabezpečte si potvrdenie o členstve od poľovníckeho združenia či organizácie. Podobne tak aj športovci, potrebujú potvrdenie od športovej streleckej organizácie.

8) Musí o vydanie preukazu písomne požiadať

 • Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu okrem osobných údajov a dokladu totožnosti ešte obsahuje aj odôvodnenie, prečo chcete držať zbraň a tiež o akú skupinu sa jedná.
 • Spolu so žiadosťou, odovzdávate doklady, ktoré potvrdzujú splnenie vyššie uvedených podmienok. Tiež nezabudnite priložiť dve fotografie (ako na "pas") a kolok vo výške 16,50 eura.

Kvíz: Ako získať zbrojný preukaz na Slovensku?

1. Aby ste mohli na Slovensku vlastniť zbraň:

Viete, aké sú podmienky, aby ste mohli na Slovensku vlastniť zbraň? Rozšírte si obzory s našim kvízom.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5h