5 úradov, na ktoré nesmiete pri založení novej prevádzky zabudnúť

23.10.2018 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Firmy - spravodajstvo


Keď zakladáte novú predajňu, nezabudnite ju prihlásiť na všetky úrady. Inak by vás to vyšlo draho. Aké ďalšie povinnosti na vás čakajú, sa dočítate v našom článku.


Keď začínate podnikať, potrebujete mať niekde sídlo spoločnosti, resp. miesto podnikania. To však nie je to isté ako prevádzkareň.*

Miesto podnikania je tak priestor odkiaľ sa živnosť riadi.

Prevádzkareň je priestor, v ktorom sa živnosť vykonáva.

Nie každá živnosť vyžaduje, aby ste mali zriadenú prevádzkareň. Sú živnosti, ktoré môžete vykonávať aj bez prevádzkarne alebo ich môžete vykonávať v priestoroch, ktoré sa za prevádzkareň nepovažujú.

 

Za prevádzkareň sa nepovažuje:

 • miesto súvisiace so živnosťou
  • sklad,
  • showroom,
  • výdajné miesto,
  • stanovištia, odstavná plocha pre vozidlá, garáž a pod.,
 • technické alebo technologické zariadenie
  • stánok, pult a iné prenosné zariadenie na trhovom mieste (na ich zriadenie nepotrebujete ani stavebné povolenie),
  • predajný automat,
  • pojazdná predajňa,
  • reklamné pútače a podobne.

V prevádzkarni musí k výkonu živnosti priamo dochádzať, ide napríklad o:

 • kamennú predajňu,
 • reštauráciu,
 • výrobu nábytku a iné.

5 úradov, kde musíte prihlásiť novú prevádzku

Foto: Shutterstock

Kde nahlásiť novú prevádzkareň

Novú prevádzkareň musíte okrem živnostenského úradu nahlásiť aj na daňovom úrade, na obci a na regionálnom úrade verejného zdravotníctva (tzv. na hygiene).

1) Oznámenie na živnostenský úrad

Prevádzkareň môžete nahlásiť na živnostenskom úrade spolu so založením živnosti. Ale aj nie. Pri zakladaní živnosti je dôležité mať zriadené miesto podnikania. Prevádzkareň si môžete zriadiť aj neskôr. Na živnostenský úrad ju však musíte nahlásiť najneskôr v deň zriadenia prevádzkarne.

Spolu s oznámením o zriadení prevádzkarne musíte živnostenskému úradu preukázať aj oprávnenie užívať nehnuteľnosť: nájomnou zmluvou, výpisom z listu vlastníctva  a podobne.

2) Oznámenie na daňový úrad

Najneskôr 30 dní od zriadenia prevádzkarne musíte nahlásiť túto skutočnosť aj na daňový úrad.

3) Schválenie od hygieny

Pred tým, než začnete vykonávať činnosť v prevádzkarni, musí vám ju schváliť „hygiena“ - regionálny úrad verejného zdravotníctva. Bez tohto schválenia nemôžete v prevádzke podnikať.

Schválenie od „hygieny“ musíte dostať na všetky priestory, v ktorých vykonávate podnikateľskú činnosť.

V prípade, že nedodržíte nahlasovaciu povinnosť hrozí vám pokuta od živnostenského úradu do 1 659 eur, od daňového úradu do 30 000 eur a od „hygieny“ do 16 596 eur.

4) Oznámenie na obci

Obec, v ktorej prevádzkareň zriaďujete vyžaduje okrem oznámenia aj výpis otváracích hodín. Lehota, do kedy máte podať toto oznámenie je obvykle týždeň až 15 dní po začiatku vykonávania činnosti v prevádzkarni.

5) Regionálna veterinárna a potravinová správa

Povinnosť nahlásiť prevádzku na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe majú navyše prevádzky, ktoré akýmkoľvek spôsobom nakladajú s potravinami: výroba, balenie, sklad či predajňa potravín, cukrárne, pekárne, bufety, kaviarne, reštaurácie a podobne.

*prevádzka nie je správne označenie, správne sa má používať prevádzkareňPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 6 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Firmy - spravodajstvo