Prečo sa (ne)oplatí investovať do podielových fondov

06.11.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Investovanie - spravodajstvo


Podielové fondy patria medzi najpredávanejšie investície na Slovensku. Napriek ich popularite však vôbec nemusí ísť o dobrú voľbu.


Analýza OECD hovorí, že Slováci majú v podielových fondoch len 8,4% svojich finančných aktív. Investovanie priamo do akcií je na tom však ešte horšie. Tam majú Slováci investovaných len 0,2% prostriedkov. Ak by sme to porovnali napríklad s Estónskom, tam majú ľudia 1% v podielových fondoch a až vyše 51% priamo v akciách.

 

Ako investovať do podielových fondov

Fondy nie sú ničím výnimočné, ničím exkluzívne a nie sú ani nedostupné, ako by nejeden predajca pochybnej investície mohol slovne zaobaliť. Sú to klasické otvorené podielové fondy dostupné pre bežných investorov rádovo pri investovaní v desiatkach eur.

Laik často nevie, aké poplatky investícia štandardne obnáša, je voda na mlynské kolesá práve špekulantom. Ak chcete investovať, tak si vždy možnosti investovania porovnávajte. Ak nechcete investovať, možno urobíte v tomto prípade dobre.

Prečo sa investícia do podielových fondov neoplatí

Odborníci hovoria minimálne o troch problémoch, ktoré sú spojené s investovaním do podielových fondov. Podpriemerná výkonnosť, vysoké poplatky a daňová neefektívnosť.

podielove fondy

Veľmi slabý výnos

V prvom rade si treba uvedomiť, že neexistuje investičná stratégia, ktorá by dosahovala skvelé výsledky neustále, každý deň, týždeň či rok. Aj tie najlepšie stratégie, aj tí najlepší investori majú obdobia, keď sa im jednoducho nedarí. A môže to trvať aj rok, dva alebo tri.

Ak sa pozriete na výnosnosť podielových fondov, je veľmi nízka. Nielen oproti štandardnej konzervatívnej pasívnej investičnej stratégii –  výsledky sú dokonca horšie ako dlhopisová časť v pasívnej zmiešanej stratégii, ktorá investuje do najbezpečnejších cenných papierov na svete – amerických a európskych vládnych dlhopisov.

Poplatky pri investovaní

Ten, kto aktívne riadi váš fond si bude pýtať poplatok. A nielen on. V hre sú ďalšie poplatky resp. náklady, ktoré štatút fondu definuje ako náklady hradené z majetku fondu. Preto väčšina podielových fondov účtuje poplatky – vstupné, výstupné a priebežné (tzv. poplatok za správu). Vstupné a výstupné poplatky jednotlivo ani v súčte nemôžu prekročiť 5%. Správcovské sa pri akciových fondoch pohybujú od cca 0,6 do vyše 3,5%, pri  dlhopisových je to o niečo menej – cca od 0,3 do 2,2%. Čiže ďalšie percentá dolu z už aj tak podpriemerných výnosov.

Devätnásťpercentná daň

Napokon podielové fondy sú zaťažené daňovou zrážkou pri ich vyplácaní. To znamená, že ak chcete odpredať svoje podiely vo fonde, výnos z nich je podľa aktuálne platného zákona o dani z príjmov predmetom 19% dane. Podielové fondy registrované na Slovensku daň odvedú zrážkou pri vyplatení, zahraničné si musíte zdaniť vo vlastnej réžii. Čiže znižujete výnosy o  ďalších 19%.

Chýba jasne stanovený cieľ

Tieto fondy svoj cieľ definujú veľmi vágne, napr. dlhodobé zhodnotenie majetku, fond investuje na základe princípu absolútneho výnosu, cieľom fondu je dosahovanie výnosov a zhodnotenie fondu, cieľom je maximalizovať zhodnotenie majetku.

Jednoducho ničnehovoriace frázy, ktorých cieľom je naplniť zákonnú povinnosť, ale zároveň sa k ničomu konkrétnemu nezaviazať. Ani jeden fond, samozrejme, nesleduje žiadny benchmark.

Zmiešané podielové fondy vyzerajú na prvý pohľad ako ideálny produkt – niečo medzi agresívnymi akciovými a konzervatívnymi dlhopisovými fondmi. No často až neskôr zistíme, že od ideálnej investície majú veľmi ďaleko.

Zdroj fotografie: Shutterstock.com


Ako sa orientujete vo svete financií? Vyskúšajte si náš jednoduchý vedomostný kvíz.

Čo znamená skratka RPMN?Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Investovanie - spravodajstvo