Ako je to s dôchodkom v exekúcii?

14.11.2018 | Marek Mittaš, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Exekvovaných dôchodcov z roka na rok pribúda. Dôvodom je často nerozvážne nakupovanie, ale aj dlhy v poisťovniach.


Tisíce dôchodcov nedostáva kompletný dôchodok

Bezmála štyridsať tisíc dôchodcov musí mesačne platiť zo svojich dôchodkov exekučné zrážky za nesplácané dlhy. Sociálna poisťovňa preto kráti mesačne 35 tisíc dôchodkov. Napriek osvete neustále pribúda počet dôchodcov, ktorí nedokážu splatiť svoje záväzky a dostanú sa do exekúcie.

Pre porovnanie pred dvomi rokmi evidovala Sociálna poisťovňa 31 tisíc dôchodcov zaťažených exekúciou a za dva roky narástlo na viac ako 36 tisíc, koncom apríla 2018. Dobrou správou je, že aktuálne čísla zo septembra ukázali mierny pokles na 35 tisíc, no počet dôchodkov v exekúcii je stále extrémne vysoký. Navyše pokles je len kozmetický, ale všeobecne možno skonštatovať, že za dva roky stúpol počet exekvovaných dôchodcov o 13%.

 

Sociálna poisťovňa môže len varovať

Problémom slovenských dôchodcov tak čoraz viac nie sú len nízke dôchodky, ale aj vysoké exekúcie. Sociálna poisťovňa pritom výkon exekúcie nemôže zastaviť, ani znížiť výšku zrážky. Keďže je zo zákona povinná nariadené zrážky vykonať, musí dôchodok krátiť. Preto dlhodobo vyzýva dôchodcov, aby boli obozretní a nepožičiavali si peniaze, na ktoré nemajú dostatočné príjmy.

Problémom sú často reklamy zo strany nebankových subjektov, ktoré sľubujú „lacné“ pôžičky. Dôchodcovia prekvapení celkovou výškou poplatkov a splátok sa tak často dostávajú do zložitých životných situácií, ktoré končia exekúciou. Aj preto sa najčastejšie exekučné zrážky z dôchodkov uhrádzajú v prospech nebankových subjektov. Nasledujú telekomunikační operátori či poskytovateľov dátových služieb a zdravotné poisťovne.

Tip: Aké je životné minimum pri exekúcii?

Výpočet exekučných zrážok z dôchodku (exekúcia dôchodku)

Zdroj: shutterstock

Koľko si môže exekútor vziať?

To, koľko a ako dlho bude dôchodca dlžobu splácať sa určuje ako na základe výšky dôchodku, tak aj na základe exekučných poplatkov a dlžnej sumy. Exekučným zrážkam podliehajú všetky druhy dôchodkov. No exekútor môže dať príkaz na zrážku dôchodku len do istej výšky. Každému dôchodcovi musí ostať základná suma, ktorá sa u penzistu rovná sume životného minima pre jednu plnoletú osobu, teda momentálne sume 205.07 eur. Nad túto sumu si exekútor môže uplatňovať zrážky.

Keďže sa zrážky zo mzdy nevzťahujú len na starodôchodcov, do hry vstupujú, ako aj pri zamestnaných ľuďoch, vyživované osoby. Na rozdiel od poberateľov mzdy je pri dôchodcoch namiesto 25 až 50% zo životného minima na jednu vyživovanú osobu, teda 102, 53 eura. Spolu vám v takom prípade musí ostať  307,6 eura a na zvyšok sa uplatní exekúcia.

Veľmi vhodnou pomôckou na výpočet exekučných zrážok, ktoré zohľadňujú aj počet vyživovaných detí, alebo napríklad aj komplikovaný výpočet exekúcie z dôchodku pri výživnom, sú exekučné kalkulačky, ktoré sú voľne dostupné na internete.

Môže sa stať, že po odrátaní životného minima a minima pre vyživované osoby neostane suma, ktorú môže exekútor zraziť. No ani v tom prípade nemá penzista vyhraté. Dlhy nie sú premlčateľné. To znamená, že po smrti prechádzajú na dedičov. Tí vak majú možnosť dedičstvo odmietnuť.

Vianočné príspevky patria dôchodcom celé

Aj tento rok sa môžu niektorí dôchodcovia tešiť na vianočný príspevok, ktorý dostane približne 1,2 milióna dôchodcov. Dôchodca si môže prilepšiť maximálne až o 100 eur a Sociálna poisťovňa upozorňuje, že na vianočný príspevok sa exekúcia nevzťahuje. Príspevok tak dôchodca dostane vyplatený v plnej výške.

Vianočný príspevok je totiž vnímaný ako štátna sociálna dávka, ktorá má zmierniť zlú sociálnu situáciu dôchodcov.  Nejde o odmenu za prácu a preto ho nie je možné ho exekučne krátiť. V niektorých prípadoch sa môže stať, že dôchodca pre exekútora potrebuje potvrdenie o vianočnom príspevku k dôchodku. Takéto potvrdenie vydá pobočka Sociálnej poistenie v mieste jeho bydliska.

Exekútor nesiahne na výdavky v zaradení pre seniorov

Exekúcia nemôže ohroziť ani dôchodcov žijúcich v zariadeniach pre seniorov a nemôže teda siahnuť na nutné výdavky, ktoré sú s takýmto pobytom spojené. Preto platí, že ak dôchodca platí úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, exekúcii nepodlieha suma potrebná na úhradu pobytu.

Na vreckové však už dôchodcovi neostáva plná suma životného minima. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí penzistovi zostať mesačne z jeho dôchodku najmenej 25 % sumy životného minima a v zariadení bez poskytovania stravovania mu musí zostať najmenej 75 % sumy životného minima.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 14 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo