Kedy a komu sa oplatí prejsť na paušálne výdavky

21.11.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Firmy - spravodajstvo


V akom prípade sa vám oplatí uplatňovať paušálne výdavky? Ako ich vypočítate?


O tom, že paušálne výdavky sa oplatia viac, ako v predošlých rokoch, už asi viete. Určite ste sa už dočítali, že je to výhodnejšie, ako priznať reálne výdavky. Hneď na úvod však treba spomenúť, že nie sú výhodné pre každého. To, ktorou cestou sa vybrať, vám pomôže odhaliť aj náš článok.

 

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky za rok 2018

Podľa zákona o dani z príjmov si môže uplatniť paušálne výdavky pri vyčíslení základu dane:

  • daňovník s príjmami z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona) a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 zákona), ktorý nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia (ak sa rozhodne, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky),
  • daňovník s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 zákona), ktorý nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia (ak sa rozhodne, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky).

Paušálne výdavky v skratke

Paušálne výdavky zahrňujú všetky náklady, ktoré má živnostník spojené s podnikaním. To znamená, že už si neodpočítate stravné lístky, služobné cesty, telefón či internet. Jedinou výnimkou sú zaplatené odvody na zdravotné a sociálne poistenie.

Živnostník s paušálnymi výdavkami má nárok aj na nezdaniteľné časti rovnako ako ostatní živnostníci či zamestnanci. Odpočítať si môže aj daňový bonus na deti.

pausalne vydavky

Paušálne výdavky: 60 percent verzus 40

Paušálne výdavky sa zvýšili od januára 2017 na 60 percent a horný limit je 20-tisíc eur. Pritom sa nevypočítavajú na mesiace, to znamená, že maximum 20-tisíc si môže zaúčtovať aj ten podnikateľ, ktorý začne podnikať až v júli. Pred rokom 2017 bol paušál 40 percent s horným limitom 5 040 eur, mesačne 420 eur.

V zdaňovaní teda živnostníci pocítili úspory v daňovom priznaní v roku 2018. Menej platili aj na sociálnych odvodoch od júla 2018 a zdravotné odvody sa im znížili od januára 2019.

Profitujú najmä slobodné povolania, príjmy nad 1500 eur

Najviac pocítili zmeny v paušále tí živnostníci, ktorí majú nízke výrobné náklady, teda najmä rôzne slobodné povolania, a nie skutoční remeselníci. To znamená, že aby sa vám uplatnenie paušálne výdavky naozaj oplatilo, musí vám na vykonávanie podnikateľskej činnosti postačovať málo vstupov.

Ide predovšetkým o daňovníkov, ktorí vykonávajú duševnú činnosť, napríklad programátor, grafik, účtovník, herec, spisovateľ, novinár, IT špecialista, finančný poradca, daňový poradca a pod.

Najvýraznejšie šetria tí, ktorí využijú maximálne paušálne výdavky 20-tisíc eur. Ide teda o príjem 33 333 eur. Zvýšenie paušálnych výdavkov sa prejavilo najvýraznejšie na peňaženkách živnostníkov s mesačným príjmom 1 500 eur a viac. Ich úspory išli až do tisícov.

Paušálne verzus reálne: kombinovať ich nemožno

Paušálne výdavky nemôžete kombinovať s reálnymi výdavkami. Využívate jedny, alebo druhé. Odporúčame vám najprv si vypočítať, či by ste pri daňovom priznaní neušetrili viac, ak by ste si uplatnili reálne výdavky – nezabúdajte však, že tie treba dokladovať.

Vypočítajte si najprv skutočné náklady

Skôr, ako sa rozhodnete pre jeden alebo druhý spôsob uplatňovania výdavkov, určite si prepočítajte v akej výške dosahujete skutočné výdavky a či vôbec. Ak by totiž výška skutočných výdavkov presiahla hodnotu 60 % z príjmu alebo by bola vyššia ako 20 000 eur, potom paušálne výdavky asi nebudú to pravé pre vás.

Len pre fyzické osoby

Paušálne výdavky si môžu uplatniť len SZČO, ktoré podnikajú ako fyzické osoby, teda živnostníci. Zároveň tieto osoby nesmú byť platcami DPH.

Žiadne dokladovanie ako ďalšia motivácia

Veľkou výhodou paušálnych výdavkov je fakt, že si nevyžadujú žiadne dokladovanie. Ide o fiktívne daňové výdavky, ktoré si môžete uplatniť a ovplyvniť tak, v pozitívnom zmysle slova, výšku vašej dane. Bez otravného odkladania a naháňania bločkov. V súvislosti s paušálnymi výdavkami nie je potrebné viesť žiadne náročné evidencie, žiadne účtovníctvo. Stačí jednoduchá evidencia príjmov, pohľadávok, prípadne zásob, s ktorými si ľahko poradíte aj sami.

Myslite aj na odvody

Ako živnostníci by ste tiež nemali zabúdať na platenie odvodov. Teda posudzovať výhodnosť paušálnych výdavkov nie len z pohľadu dane ale tiež z pohľadu toho ako vám to ovplyvní výšku odvodov do budúcna.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 8 krát 5 0.5h